Alle berichten | Noardeast-Fryslân | politie.nl https://rss.politie.nl/rss/ab/gemeenten/fryslan/noardeast-fryslan.xml RSS feed Alle Berichten voor de gemeente Noardeast-Fryslân nl Tue, 26 Sep 2023 01:42:04 GMT 2023-09-26T01:42:04Z nl Ternaard - Mis je mei: "Alle hoop op een match" https://www.politie.nl/nieuws/2023/mei/25/01-mis-je-mei---alle-hoop-op-een-match.html Er staat een koude wind. De graafmachine wordt gereed gemaakt. Om een graf op de begraafplaats Molenzes in het Friese Ternaard verzamelen zich donderdagochtend 13 april specialisten van de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Ze bereiden zich voor op een zogeheten exhumatie, de opgraving van een stoffelijk overschot. Thu, 25 May 2023 06:10:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2023/mei/25/01-mis-je-mei---alle-hoop-op-een-match.html 2023-05-25T06:10:00Z Het Team Vermiste Personen, onderdeel van het coldcaseteam van de eenheid Noord-Nederland, hoopt daarmee duidelijkheid te krijgen over de identiteit van de tot nu toe onbekende dode. Het gaat om het stoffelijk overschot van een persoon die op 16 juli 1970 nabij Wierum werd aangetroffen.

Begraven zonder naam
“Een belangrijk moment”, noemt Enny Alssema deze gebeurtenis. Ze is specialist bij het Team Vermiste Personen, wat valt onder het coldcaseteam van Noord-Nederland. Het team richt zich onder andere op de identificatie van Nomen Nescio’s (NN). Oftewel: onbekende doden.

Net als in de rest van Nederland liggen ook in het Noorden personen begraven waarvan de identiteit destijds niet is achterhaald. Het Team Vermiste Personen onderzoekt wie de overledenen mogelijk zouden kunnen zijn, door informatie rondom het overlijden te vergelijken met langdurige vermissingszaken.

Enny: “Iemand is begraven zonder naam. Althans, die is niet bij ons bekend. Tegelijkertijd is er nog altijd iemand vermist. Het is heel waardevol om iemand een identiteit te kunnen ‘geven’. Je lost een vermissing op en kunt duidelijkheid geven aan eventuele achtergebleven familie”.

DNA verwantschapsonderzoek
Om een onbekende dode een identiteit te kunnen geven is zijn of haar DNA nodig. Door het stoffelijk overschot op te graven kan er DNA worden afgenomen. Enny: “We gaan hierbij zorgvuldig te werk. Het gaat om menselijke resten, die je met respect wil opgraven en met zorg wil veiligstellen”.

Het DNA wordt vervolgens vergeleken met het DNA van familieleden, een zogeheten verwantschapsonderzoek. Dit voert het NFI uit. “Daaruit kan blijken of er sprake is van een match. Is dat het geval, dan kan een onbekende dode eindelijk een naam krijgen”, zegt Enny. “Dat geeft natuurlijk heel veel voldoening, hier doe je het voor”.

Gemeenten spelen een belangrijke rol
De politie is niet alleen afhankelijk van de expertise van het NFI, ook de gemeenten in Noord-Nederland spelen een belangrijke rol. “Daarom hebben we hen aangeschreven met het verzoek inzicht te geven in hun NN-graven. De gemeenten kunnen ons op die manier helpen om langlopende vermissingszaken op te lossen”, zegt Enny.

De burgemeester van de gemeente Noordoost-Fryslân, Johannes Kramer, gaf toestemming voor de exhumatie in Ternaard. Van de onbekende dode is DNA afgenomen. Daarna zijn de menselijke resten in een kleine kist geborgen. De kist krijgt een plek in de verzamelkelder op de begraafplaats.

“Mocht er sprake zijn van een match, dan kunnen we nabestaanden de mogelijkheid bieden om op een waardige manier hun familielid opnieuw te begraven”.

Oproep aan achtergebleven familie
Het afstaan van DNA door familieleden gebeurt op vrijwillige basis en mag alleen gebruikt worden om een vermiste te vinden. “Voor het identificeren van een onbekende dode en DNA verwantschapsonderzoek zijn we afhankelijk van de families die iemand missen. Wij roepen hen dan ook op zich bij ons te melden om DNA af te staan. Ook zijn er nog altijd families waarvan de voorouders vermist zijn geraakt, maar dit niet gemeld hebben. Ook dan is het van belang dat ze contact met ons opnemen, zodat we samen met partners en achtergebleven familie steeds meer onbekende doden een naam kunnen geven”.

Heb je een familielid wat langdurig vermist is en heb je nog geen DNA afgestaan? Of heb je vragen over het DNA-verwantschapsonderzoek en kom je graag in contact met Enny of één van haar collega’s? Neem dan contact met ons op via 0900 – 8844. Je kunt ook altijd contact opnemen via het contactformulier.

Het is niet exact duidelijk wanneer de uitslag van het DNA verwantschapsonderzoek bekend wordt. Dit kan enkele maanden duren. Mocht er sprake zijn van een match, dan wordt dit bekend gemaakt zodra de eventuele achtergebleven familie is geïnformeerd.

]]>
53.39296234 5.95310473
Gemeente Noardeast-Fryslân - Het lokale gezag gemeente Noardeast-Fryslân: evaluatieonderzoek verloop jaarwisseling https://www.politie.nl/nieuws/2022/januari/6/01-het-lokale-gezag-gemeente-noardeast-fryslan-evaluatieonderzoek-verloop-jaarwisseling.html Op woensdag 5 januari 2022 heeft de lokale gezagsdriehoek gemeente Noardeast-Fryslân (gemeente, Openbaar Ministerie, politie) teruggeblikt op de gebeurtenissen op 30 december, 31 december en 1 januari jongstleden. Het lokale gezag heeft besloten een evaluatieonderzoek uit te laten voeren naar de gebeurtenissen in Noardeast-Fryslân rondom de afgelopen jaarwisseling. Thu, 06 Jan 2022 16:15:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/januari/6/01-het-lokale-gezag-gemeente-noardeast-fryslan-evaluatieonderzoek-verloop-jaarwisseling.html 2022-01-06T16:15:00Z Evaluatieonderzoek verloop jaarwisseling

In het nog uit te voeren evaluatieonderzoek staat het handelen in zowel de voorbereiding als gedurende de jaarwisseling centraal. De politie zal de beschikbare informatie aanreiken aan het bevoegd gezag. Burgemeester Johannes Kramer: “It ûnrêstige ferrin op in tal plakken yn ús gemeente lit de ynwenners, de gemeenteried, mar ek mysels net ûnoantaaste. Ik wol dêrom witte wat der krekt bard is. Dêr kinne wy as gemeente, helptsjinsten en ynwenners mooglik wat fan leare.”

Voorbereiding jaarwisseling

Het optreden voorafgaand en tijdens de jaarwisseling van de politie is grondig voorbereid in de lokale gezagsdriehoek. Daarbij zijn ook de tolerantiegrenzen en prioriteiten vastgesteld. In vijf dorpen binnen de gemeente Noardeast-Fryslân – te weten Ferwert, Anjum, Kollumerzwaag, Marrum en Burdaard – hebben zich onveilige situaties en ongeregeldheden voorgedaan. Hierbij is ook de mobiele eenheid (ME) van de politie ingezet en werd waar nodig geweld toegepast. Teamchef basisteam Noordoost Fryslân Marjan de Ruiter-Abma: “Het optreden van de politie wordt altijd door de politie geëvalueerd. Wanneer wij geweld toepassen, wordt dit nadien getoetst door een onafhankelijke Commissie Geweldsaanwending. De uitkomsten zullen als input dienen voor het evaluatieonderzoek.”

De officier van justitie Pieter van Rest, die namens het Openbaar Ministerie in de driehoek is vertegenwoordigd, ziet de uitkomsten van het evaluatieonderzoek met vertrouwen tegemoet. “Het is goed dat het onderzoek door een onafhankelijke partij wordt uitgevoerd. Het is van belang dat er straks een helder feitenrelaas op tafel ligt.”

Wanneer en wie het evaluatieonderzoek gaat uitvoeren is een punt van bespreking voor het lokale gezag.

Voor persvragen over bovenstaand bericht kunt u contact opnemen met Didi Boskma van het Team Communicatie gemeente Noardeast-Fryslân via 06 150 736 76 of via d.boskma@noardeast-fryslan.nl

]]>
53.35193016 6.00414192
Drenthe, Friesland, Groningen - Jaarwisseling 2021-2022 ENN https://www.politie.nl/nieuws/2022/januari/1/jaarwisseling-2021-2022-enn.html Tijdens de jaarwisseling werden door de politie in Groningen, Friesland en Drenthe dertien aanhoudingen verricht. De politie is deze jaarwisseling een aantal keer bekogeld met (zwaar) vuurwerk en flessen. Vijf agenten raakten (licht-)gewond. De Mobiele Eenheid (ME) werd zeven keer ingezet, waarvan vijf keer in Friesland. In Burdaard werd traangas gebruikt. Sat, 01 Jan 2022 09:00:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/januari/1/jaarwisseling-2021-2022-enn.html 2022-01-01T09:00:00Z Drenthe
In Bovensmilde keerde na een brand een grote groep personen zich tegen de agenten. Er werd met zwaar vuurwerk en flessen gegooid en een aantal mensen droeg een jerrycan met benzine bij zich. De ME voerde charges uit. In Drenthe zijn vier personen aangehouden bij incidenten die te maken hebben met de jaarwisseling.
 

Friesland

In het begin van de avond kreeg de politie meerdere meldingen van een groot vuur in Kollumerzwaag. Rondom het vuur waren zo'n 100 tot 200 personen aanwezig. In het vuur werd zwaar vuurwerk gegooid. Agenten sommeerden de brand te blussen. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven, is besloten dat het vuur door hulpdiensten gedoofd moest worden. De ME is ter plaatse gekomen. Er werd vanuit de aanwezige groep zwaar vuurwerk en glaswerk naar de ME en de ME-bus gegooid. Voor meer informatie over Kollumerzwaag lees de update van 3 januari.

Aan de Lage Herenweg in Marrum werd de brandweer opgeroepen om een brand te blussen. Om een veilige werkruimte voor de brandweer te creëren is de ME ingezet. In Tzummarum werden agenten belaagd. Er raakte één agent lichtgewond nadat er een voorwerp tegen zijn hoofd werd gegooid.  De ME kwam ter plaatse en één persoon werd aangehouden. In Echtenerbrug was er aan de Duimstraat rond 4.00 uur een grote brand op straat. Naast de brandweer kwam ook de politie ter plaatse. De voorruit van een politievoertuig raakte bij het incident beschadigd. Een grote groep mensen keerde zich bij het incident tegen de opgeroepen ME. Rond 4.15 uur kwam de ME in actie aan de Kolkhuizerweg in Burdaard. Een grote groep personen keerde zich tegen de politie en gooide onder andere met zwaar vuurwerk naar de agenten en diensthonden. Uiteindelijk werd er – nadat er geen gehoor werd gegeven aan meerdere vorderingen - gebruik gemaakt van traangas. Een drietal agenten heeft tijdens dit incident mogelijk gehoorschade opgelopen. In Friesland zijn tot nu toe vijf personen aangehouden.

 

Groningen

Aan de Meerpaal in Groningen werd de brandweer opgeroepen voor bluswerkzaamheden. Ter plaatse was het onrustig en werd ter ondersteuning ook de ME opgeroepen. In de provincie Groningen zijn vier personenaangehouden.

Meerdere incidenten en aanhoudingen

Deze jaarwisseling hebben zich op meerdere plekken in Noord-Nederland verschillende incidenten voorgedaan, zoals vechtpartijen, vernielingen en overlast van zwaar vuurwerk. Er kwamen gedurende de hele nacht veel meldingen binnen van branden.

 

Geweld tegen politieambtenaren (GTPA)

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.

 

3 januari 2022: aanvulling Kollumerzwaag 

Op vrijdag 31 december omstreeks 21.00 uur kregen wij meerdere meldingen van een groot vuur in Kollumerzwaag op het kruispunt van de Koarteloane en de Foarwei. Toen de lokale politie polshoogte ging nemen bleek er een gevaarlijke situatie te zijn met een groot vuur waar zwaar vuurwerk in gegooid werd. Rondom de locatie waren ongeveer 100 tot 200 personen aanwezig. Agenten hebben daarop gezegd dat het vuur geblust moest worden. Hierop kregen zij te horen dat het vuur aan zou blijven en hun aanwezigheid niet gewenst was. Er werd ook vuurwerk in de richting van de agenten gegooid. Omdat zij voldoende afstand hielden werden ze hierdoor niet geraakt.

Het vuur in combinatie met het zware vuurwerk zorgde voor een dusdanig gevaarlijke situatie dat is besloten dat het vuur gedoofd moest worden. De aanwezige groep was groot en in het bezit van zwaar vuurwerk. Daarom is besloten om de ME te laten optreden en zo gelijk ruimte te maken voor de brandweer. De brandweer zou dan het vuur veilig kunnen blussen. De ME was om 21.30 uur op de voornoemde kruising ter plaatse en ging op linie staan. Er werd vanuit de aanwezige groep zwaar vuurwerk en glaswerk naar de ME en de ME-bus gegooid. Hierop heeft de ME een charge uitgevoerd. Een persoon is op heterdaad aangehouden nadat hij vuurwerk naar de ME gooide. Na het optreden van de ME kon de brandweer ter plaatse komen om het vuur te doven.

Abusievelijk is in een eerder bericht door de politie gemeld dat de brandweer gehinderd werd en de ME toen is gekomen. De ME kwam echter eerder ter plaatse dan de brandweer om een veilige situatie te creëren. Nadat de brandweer het vuur geblust had, werd op de grond nog een vuurwerkpistool aangetroffen. Deze is in beslag genomen. Zoals gebruikelijk zal de politie met het bestuur en de veiligheidsregio Fryslân de inzet van de oudjaarsnacht evalueren.

]]>
53.26596909 6.07066118
Anjum - Agent ernstig gewond geraakt bij ongeregeldheden in Anjum; ook onrustig in Ferwert https://www.politie.nl/nieuws/2021/december/31/01-agent-ernstig-gewond-geraakt-bij-ongeregeldheden-in-anjum-ook-onrustig-in-ferwert.html Een politieagent is in de nacht van donderdag op vrijdag ernstig gewond geraakt aan zijn gezicht tijdens ongeregeldheden in Anjum. Een 27-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân is hiervoor aangehouden. De ME heeft in Anjum meerdere charges uitgevoerd. Ook in Ferwert was het onrustig en keerde een groep mensen zich tegen de politie. Fri, 31 Dec 2021 09:34:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2021/december/31/01-agent-ernstig-gewond-geraakt-bij-ongeregeldheden-in-anjum-ook-onrustig-in-ferwert.html 2021-12-31T09:34:00Z In Anjum zorgde een groep van zo’n 150 mensen voor ongeregeldheden. Zo werd er eerst brand gesticht op de kruising van de Mûnebuorren, Skeanewei en de Burmaniastrjitte. De ME werd ingezet om ervoor te zorgen dat de brandweer het vuur veilig kon blussen.

De gemeente kondigde rond 00.30 uur een gemeentelijke noodverordening af, waardoor niemand zich meer op straat mocht bevinden. Desondanks werden er nog meerdere branden gesticht in Anjum. De ME heeft gedurende de nacht meerdere charges uit moeten voeren.

Ernstig gewond

Rond 02.40 uur raakte een politieagent gewond. De agent vorderde een man om weg te gaan op basis van de noodverordening. De man weigerde en gooide op een afstand van ongeveer twee meter een glazen flesje in het gezicht van de agent. Die raakte daarbij ernstig gewond. De agent is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd geconstateerd dat hij meerdere breuken in zijn gezicht heeft.

Collega’s van de gewonde agent konden snel de verdachte aanhouden. De 27-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân zit nog vast en zal worden verhoord. Bij de ongeregeldheden in Anjum is ook nog een 18-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân aangehouden, omdat hij met houten planken richting de ME aan het gooien was.

Ferwert

Eerder op de avond was het ook onrustig in Ferwert. Daar was een groep van ongeveer dertig personen bij een grote brand. De brandweer riep de hulp in van de politie, zodat ze die brand veilig konden blussen. De groep keerde zich daarop tegen de politie. Er werd gegooid met zwaar vuurwerk en flessen. De agenten zijn op linie gaan staan. Rond middernacht was het daar weer rustig. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Onacceptabel

Volgens Marjan Abma-de Ruiter, teamchef politie Noordoost-Fryslân waren er bij de politie signalen bekend dat er mogelijk ongeregeldheden zouden zijn in Anjum. “We waren goed voorbereid”, zegt ze. “De ME kon snel worden ingezet, om ervoor te zorgen dat de brandweer veilig hun werk kon doen. Ook in Ferwert werd de politie ingeschakeld om de hulpdiensten te ondersteunen. Helaas keerde men zich in zowel Anjum als in Ferwert tegen de politie. Het is onacceptabel dat in Anjum een politieagent ernstig gewond is geraakt bij deze ongeregeldheden. Collega’s die te maken krijgen met geweld kunnen rekenen op maximale ondersteuning vanuit de organisatie.”

Noodverordening

In Anjum is een noodverordening van kracht tot 3 januari om 08.00 uur. Met deze bestuurlijke maatregelen kan de politie wanneer nodig snel ingrijpen om ongeregeldheden te voorkomen. De politie mag mensen staande houden en mensen het gebied uit sturen. Aanwezigen in de aangewezen gebieden dienen eventuele instructies van de politie op te volgen.

Geweld tegen politieambtenaren

Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie stevig (communicatie)beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners. De politie pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners met voorrang op en het beleid van het OM is er op gericht om veel zwaardere straffen te eisen. Politiemensen werken de-escalerend als het kan. Maar als het moet stappen we naar voren voor de veiligheid van hulpverleners en burgers.

]]>
53.38521213 6.1436667
Leeuwarden / Dokkum - Wederom honderden kilo’s vuurwerk opgespoord https://www.politie.nl/nieuws/2020/december/3/01-wederom-honderden-kilos-vuurwerk-opgespoord.html De politie heeft woensdag in Friesland tijdens twee acties ongeveer 450 kilo vuurwerk in beslag genomen, er zijn twee verdachten aangehouden. Thu, 03 Dec 2020 13:01:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/december/3/01-wederom-honderden-kilos-vuurwerk-opgespoord.html 2020-12-03T13:01:00Z In Leeuwarden werd een afgeladen auto vol vuurwerk aangetroffen. In totaal lag er wel 200 kilo in de auto opgeborgen. Het gaat daarbij om professioneel vuurwerk dat bestemd was voor de verkoop. Uiteraard is deze opslag van vuurwerk in een auto niet veilig en daarmee gevaarlijk voor de omgeving.  Er is een 31-jarige man uit Leeuwarden als verdachte aangehouden en het onderzoek loopt. De politie heeft deze vondst gedaan naar aanleiding van een onderzoek.

In Dokkum werd eenzelfde hoeveelheid aangetroffen in een woning, daarbij ging het om professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk. Hier werd een 28-jarige man uit Dokkum aangehouden. Ook dit vuurwerk was bestemd voor de verkoop en was niet veilig opgeslagen.
Ook veroorzaakt dit type vuurwerk dat nu al verkocht wordt veel overlast. Het vuurwerk dat wij nu in beslag hebben genomen, kan geen gevaar of overlast meer vormen.

Opsporing van vuurwerk heeft onze volle aandacht, net als de verkoop van professioneel vuurwerk aan particulieren. Zwaar vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee. Het veroorzaakt ieder jaar weer letsel en forse schade. Natuurlijk willen wij dit voorkomen. Daarom sporen we dit vuurwerk op en pakken we de handel aan. Regelmatig zien we dat zwaar vuurwerk niet op de juiste manier wordt opgeslagen. Niet alleen het afsteken is gevaarlijk, ook het vervoer en de opslag vormen  een risico. Je zult maar naast iemand wonen die honderden kilo’s in huis heeft opgeslagen. Meer informatie over de regels rondom vuurwerk is hier te vinden.

]]>
53.2012334 5.7999133
Wanswert - Drugslab en drugs met straatwaarde van ongeveer 4 miljoen aangetroffen https://www.politie.nl/nieuws/2020/februari/13/01-drugslab-opgerold-in-wanswert-straatwaarde-drugs-ongeveer-4-miljoen.html In Wanswert in de gemeente Noordoost-Fryslan is vannacht een drugslab aangetroffen. De politie is het verdachte pand op het spoor gekomen dankzij tips van oplettende melders. Het gaat om een actief lab in een afgelegen boerderij waar vermoedelijk methamphetamine geproduceerd werd. Daarnaast werd er ook nog een lab in aanbouw ontdekt. Thu, 13 Feb 2020 15:24:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/februari/13/01-drugslab-opgerold-in-wanswert-straatwaarde-drugs-ongeveer-4-miljoen.html 2020-02-13T15:24:00Z Tips
Oplettende melders hebben de politie getipt over mogelijk criminele activiteiten in de boerderij aan de Wirdsterterp in Wanswert. De politie is op basis van deze tips een onderzoek begonnen en heeft besloten om in de nacht van 12 op 13 februari het pand binnen te treden. In de woning werd een drugslab aangetroffen waar vermoedelijk op grote schaal methamfetamine werd geproduceerd. In een nabijgelegen gebouw werd daarnaast nog een synthetisch drugslab in aanbouw aangetroffen. Ook is er een grote hoeveelheid eindproduct van een synthetische drug aangetroffen, het gaat vermoedelijk om methamfetamine met een straatwaarde van rond de 4 miljoen euro.

Onderzoek
Vannacht is het pand bewaakt zodat er bij daglicht onderzoek gedaan kon worden. Vandaag wordt het laboratorium ontmanteld door de LFO (Landelijk Faciliteit Ontmanteling. Er zijn (nog) geen aanhoudingen verricht. Het politieonderzoek gaat uiteraard door. Heeft u in de omgeving van de Wirdsterterp in Wanswert verdachte situaties gezien? Bijvoorbeeld verdachte personen of voertuigen? Of heeft u andere informatie of tips die ons kunnen helpen bij het onderzoek? Bel dan 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Vermoedt u een drugslab?
Drugslaboratoria en opslagplaatsen  zoals deze vormen een groot risico. Niet alleen het productieproces maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk en schadelijk voor de gezondheid. De aanpak van deze drugslabs heeft dan ook prioriteit, niet alleen voor de politie maar ook voor het Openbaar Ministerie en de noordelijke gemeenten. Drugslabs kunnen zich overal bevinden; niet alleen op het platteland zoals hier, maar ook in een grote stad, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 112.  Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u hier

 

]]>
53.300934 5.8496066000000155