Alle berichten | Tytsjerksteradiel | politie.nl https://rss.politie.nl/rss/ab/gemeenten/fryslan/tytsjerksteradiel.xml RSS feed Alle Berichten voor de gemeente Tytsjerksteradiel nl Mon, 21 May 2018 04:52:13 GMT 2018-05-21T04:52:13Z nl Noordoost Fryslân - Stijging woninginbraken in Noordoost Fryslân https://www.politie.nl/nieuws/2018/mei/18/01---stijging-woninginbraken-in-noordoost-fryslan.html De politie ziet de afgelopen maanden een stijging van het aantal woninginbraken in Noordoost-Fryslân. Deze stijging is enigszins opmerkelijk omdat elders in Fryslân, maar ook landelijk, het aantal woninginbraken juist aan het afnemen is. De politie Noordoost Fryslân roept dan ook haar inwoners op om voldoende preventiemaatregelen te nemen, zoals goed hang- en sluitwerk, en verdachte situaties direct via 112 te melden. nieuwsbericht Fri, 18 May 2018 11:35:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2018/mei/18/01---stijging-woninginbraken-in-noordoost-fryslan.html 2018-05-18T11:35:00Z Afname woninginbraken
De afgelopen vijf jaar namen de woninginbraken in Noordoost Fryslân juist af, soms met tientallen per jaar. Deze trend paste in het beeld dat ook elders in Fryslân en landelijk te zien was. De politie wist de afgelopen jaren met succes diverse inbrekers aan te houden. Alerte burgers speelden daar vaak een belangrijke rol bij door verdachte situaties snel te melden. Daarnaast was er ook veel aandacht voor het nemen van preventiemaatregelen. Zo werd bij veel woningen het hang- en sluitwerk verbeterd of werd extra verlichting aangebracht. Dit alles te samen zorgde voor een daling van het aantal woningeninbraken, ook in Noordoost Fryslân.

De cijfers
In 2016 werd er 137 keer aangifte gedaan van inbraak in een woning in Noordoost Fryslân. In 2017 was dat 113 keer. In 2016 werden 33 mensen aangehouden op verdenking van woninginbraken en in 2017 ging dat om 14. In de eerste 16 weken van 2018 werd 57 keer aangifte gedaan van inbraak, een stijging van 30 procent in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. Het sterke vermoeden bestaat dat de recente stijging deels wordt veroorzaakt door inbrekers die woonachtig zijn in Noordoost-Fryslân. Reden voor de politie om extra te surveilleren en specifiek onderzoek te doen naar deze lokale inbrekers. Daarnaast roept de politie Noordoost Fryslân haar inwoners op om voldoende preventiemaatregelen te nemen, zoals goed hang- en sluitwerk, en verdachte situaties direct via 112 te melden. Lees hier meer over op de speciale themapagina op politie.nl

Onderzoek naar woninginbraken
Iedere woninginbraak wordt onderzocht. De politie komt bij u thuis onderzoek doen en probeert sporen veilig te stellen. Ook neemt zij uw aangifte op. Als dat nodig is, voert de politie ook een buurtonderzoek uit. Misschien heeft iemand iets verdachts gezien? Als er sporen en aanwijzingen zijn, worden deze onderzocht. Misschien is er een serie-inbreker aan het werk in uw buurt of leiden de sporen naar een bekende van de politie.

Waarom is het belangrijk om 112 te bellen bij (inbraak)verdachte situaties?
Bewoners weten zelf het beste als er iets niet pluis is in hun buurt. Een vreemd figuur die bij huizen naar binnen loert bijvoorbeeld. Of activiteiten bij een huis waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn. Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden! Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Dus ook wanneer u een verdachte situatie signaleert waarbij de politie een misdrijf kan voorkómen.

]]>
53.32554529999999 6.000146099999938
Eastermar - Vrouw overleden na verkeersongeval https://www.politie.nl/nieuws/2017/december/29/01-vrouw-overleden-na-verkeersongeval.html Een 78-jarige vrouw uit Eastermar is vrijdagmorgen overleden na een verkeersongeval in die plaats. nieuwsbericht Fri, 29 Dec 2017 13:48:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2017/december/29/01-vrouw-overleden-na-verkeersongeval.html 2017-12-29T13:48:00Z  De vrouw wandelde over de Elte Martens Beimastjitte toen zij door onbekende oorzaak werd aangereden door een vrachtwagenchauffeur. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht door de politie. De 49-jarige bestuurder uit Franeker is vanwege het politieonderzoek naar het politiebureau gebracht. 

]]>
53.18882060000001 5.556485699999939
Ryptsjerk - Slachtoffer ongeval N355 overleden https://www.politie.nl/nieuws/2017/mei/20/01-slachtoffer-ongeval-n355-overleden.html Een inwoonster van Leeuwarden (68) is zaterdag als gevolg van een ernstig verkeersongeval overleden. De vrouw overleed in het ziekenhuis nadat ze eerder die middag was aangereden op de N355 bij Ryptsjerk. nieuwsbericht Sat, 20 May 2017 18:06:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2017/mei/20/01-slachtoffer-ongeval-n355-overleden.html 2017-05-20T18:06:00Z De vrouw stak zaterdagmiddag lopend de provinciale weg tussen Ryptsjerk en Leeuwarden over. Een 43-jarige automobilist uit de gemeente Tytsjerksteradiel reed over die N355 en kon een aanrijding niet voorkomen. Het slachtoffer werd na het ongeval in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze later die dag.

Onderzoek
De politie doet onderzoek naar het ongeval en heeft een verklaring afgenomen van de betrokken automobilist. Ook is met andere weggebruikers gesproken die getuige waren van het ongeval. De politie heeft diverse getuigen slachtofferhulp aangeboden.

Ongeval met politieauto
Tijdens de hulpverlening werd onder meer brandweer en een traumahelikopter ingezet. Om de hulpdiensten veilig hun werk te kunnen laten doen, werd de provinciale weg nabij het ongeval afgezet. Tijdens het afzetten van de N355 bij Tytsjerk botsten een politieauto en een auto die werd bestuurd door een 41-jarige inwoner van de gemeente Dongeradeel. Beide voertuigen raakten fors beschadigd.

Slachtofferhulp
Mensen die in hun omgeving iemand kennen die betrokken is geweest bij een verkeersongeval of getuige waren, kunnen op de website van Slachtofferhulp Nederland veel informatie vinden. Een partner, vriend, familielid of collega kan veel betekenen voor iemand die een verkeersongeluk heeft meegemaakt. Hulp vanuit de omgeving zal niet alle problemen oplossen, maar een kleine blijk van steun kan een groot verschil maken.

 

]]>
53.2244179 5.915970799999968
Friesland - Twee aanhoudingen voor fraude met meststoffen https://www.politie.nl/nieuws/2017/april/3/01-twee-aanhoudingen-voor-fraude-met-meststoffen.html Maandag 3 april zijn twee personen aangehouden op verdenking van fraude met meststoffen. De aanhoudingen zijn het resultaat van al langer lopende onderzoeken die het milieuteam van de politie in Noord-Nederland samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uitvoert. Het gaat om een 32-jarige man uit de gemeente Littenseradiel en een 55-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel, bij wie eerder dit jaar al huiszoekingen plaatsvonden. nieuwsbericht Mon, 03 Apr 2017 08:10:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2017/april/3/01-twee-aanhoudingen-voor-fraude-met-meststoffen.html 2017-04-03T08:10:00Z Op 25 januari van dit jaar werden in twee panden in de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân huiszoekingen verricht. Het betrof de woning van de 32-jarige verdachte uit de gemeente Littenseradiel en een bedrijfslocatie waar de verdachte werkzaam is. Bij de zoekingen werden meerdere computers en administratie in beslag genomen. 

]]>
Op 2 maart van dit jaar werd in een woning in de gemeente Tytsjerksteradiel een huiszoeking verricht. Dit betrof de woning van een 55-jarige inwoner van dit gemeente. Ook hier werden meerdere computers en administratie in beslag genomen. 

]]>
Nader onderzoek heeft er in beide casussen toe geleid dat er genoeg verdenkingen waren voor de aanhoudingen. Beide mannen worden verdacht van valsheid in geschrifte. Ze zouden valse Vervoersbewijzen Dierlijke Meststoffen hebben opgemaakt en valse meldingen hebben gedaan aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Beide heren zouden, ieder voor zichzelf, als intermediair hebben opgetreden en boeren hebben geholpen met de verantwoording en de fictieve mestafvoer en fictief grondgebruik. Het onderzoek heeft zich gericht op de jaren 2014 en 2015. 

]]>
Veehouders mogen per hectare grond een maximale hoeveelheid mest uitrijden. Rijden zij meer mest uit dan toegelaten op hun land dan overschrijden zij daarmee de gebruiksnorm dierlijke mest waardoor mogelijk milieuschade kan optreden. Produceren veehouders meer mest dan zij op hun land mogen uitrijden dan kunnen zij – onder voorwaarden – deze mest bij anderen afzetten. Voor dit overschot moet worden betaald en moet men voldoen aan verschillende voorwaarden. Binnen een straal van 10 km hoeft men alleen een vervoersbewijs dierlijke meststoffen op te maken, het zogenaamde boer-boer transport. Buiten een straal van 10 km moet men aan meer voorwaarden voldoen zoals, wegen en bemonsteren door een erkend intermediair. Uit het onderzoek is gebleken dat door het opmaken van valse vervoersbewijzen dierlijke meststoffen de dierlijke mest op papier naar een derde ging, terwijl in werkelijkheid de mest op eigen land werd uitgereden. De aangehouden verdachten maakten dit mogelijk door gezamenlijk met de veehouders valse vervoersbewijzen dierlijke meststoffen op te maken en in te sturen naar Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Een deel van deze veehouders is eveneens verdachte. Veehouders die hiervan ‘gebruik’ hebben gemaakt kunnen naar verwachting hoge naheffingen van RVO tegemoet zien.

]]>
Fraude met mest leidt tot overbemesting en dit zet het behalen van milieudoelen onder druk. Te hoge fosfaatgehaltes en stikstofgehaltes in de bodem vormen een bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater en de waterwinning. Daarmee krijgt deze vorm van criminaliteit een ondermijnend karakter. Ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar, maar heeft wel zichtbare gevolgen voor de burger en vormt één van de grote gevaren voor de Nederlandse samenleving. Kijk voor meer informatie op de themapagina ondermijning op politie.nl.

]]>
53.1760382 5.978679599999964
Gemeente Tytsjerksteradiel - Onderzoek naar fraude met meststoffen https://www.politie.nl/nieuws/2017/maart/2/01-onderzoek-naar-fraude-met-meststoffen.html Het milieuteam van de politie in Noord-Nederland heeft donderdag in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en onder leiding van het Functioneel Parket in een woning in de gemeente Tytsjerksteradiel een huiszoeking verricht. Dit naar aanleiding van vermoedelijke valsheid in geschifte met betrekking tot gebruik en transport van meststoffen. De woning is van de vermoedelijke verdachte, een 56-jarige inwoner van de gemeente Tytsjerksteradiel. Bij deze huiszoeking zijn meerdere computers en administratie in beslag genomen. Er werden geen aanhoudingen verricht. nieuwsbericht Thu, 02 Mar 2017 13:23:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2017/maart/2/01-onderzoek-naar-fraude-met-meststoffen.html 2017-03-02T13:23:00Z Aanleiding

Naar aanleiding van een straf- en bestuursrechtelijk onderzoek, uitgevoerd door de NVWA, is het overtreden van gebruiksnormen, als bedoeld in de Meststoffenwet, door diverse agrariërs in de provincie Fryslân naar voren gekomen. Tientallen betrokken agrariërs krijgen hiervoor naheffingen opgelegd. In het kader van dit onderzoek is er op 25 januari j.l. ook al een huiszoeking geweest in twee woningen in de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. Gebleken is dat de verdachte vermoedelijk een regisserende/bemiddelende rol speelt ten aanzien van het plegen van fraude met betrekking tot fictief grondgebruik en fictieve mestafvoer. De man wordt er van verdacht dat hij, al dan niet gezamenlijk met agrariërs, valse vervoersbewijzen voor mesttransporten en mogelijk ook de bijbehorende facturen valselijk opmaakte. Ook wordt hij ervan verdacht valse mesttransportmeldingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te hebben gedaan. Het onderzoek heeft zich gericht op de jaren 2014 en 2015.

Ondermijning

Fraude met mest leidt tot overbemesting en dit zet het behalen van milieudoelen onder druk. Te hoge fosfaatgehaltes en stikstofgehaltes in de bodem vormen een bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater en de waterwinning.

Daarmee krijgt deze vorm van criminaliteit een ondermijnend karakter. Ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar, maar heeft wel zichtbare gevolgen voor de burger en vormt één van de grote gevaren voor de Nederlandse samenleving. Kijk voor meer informatie op de themapagina ondermijning op politie.nl 

 

]]>
53.1760382 5.978679599999964
Hurdegaryp Leeuwarden - Getuige ziet gestolen auto rijden, politie houdt twee inzittenden aan https://www.politie.nl/nieuws/2017/januari/25/01-eigenaar-ziet-gestolen-auto-rijden-politie-houdt-twee-inzittenden-aan.html Op dinsdagavond 24 januari rijdt een man uit Leeuwarden op de Rijksstraatweg in Hurdegaryp achter een gestolen auto. Ondanks dat er andere kentekenplaten op zaten herkende hij bepaalde kenmerken. Hij belde de politie die direct actie ondernam. Agenten troffen de auto aan op de Rijksstraatweg met twee inzittenden, een 29-jarige man en 35-jarige vrouw uit Leeuwarden. Zij werden aangehouden en de auto werd in beslag genomen. nieuwsbericht Wed, 25 Jan 2017 10:53:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2017/januari/25/01-eigenaar-ziet-gestolen-auto-rijden-politie-houdt-twee-inzittenden-aan.html 2017-01-25T10:53:00Z Er werd op vrijdagavond 20 januari ingebroken bij een woning aan de Bordineweg in Leeuwarden. Hierbij werd onder andere computerapparatuur buitgemaakt. De auto werd ook weggenomen. De politie doet onderzoek of de verdachten ook betrokken zijn geweest bij de woninginbraak.  

]]>
53.18726270000001 5.7783501000000115
Eastermar - Politie onderzoekt aanvaring https://www.politie.nl/nieuws/2017/januari/18/01-politie-onderzoekt-aanvaring.html De politie stelt een onderzoek in naar de aanvaring van een vrachtschip met een brug in Eastermar. nieuwsbericht Wed, 18 Jan 2017 08:20:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2017/januari/18/01-politie-onderzoekt-aanvaring.html 2017-01-18T08:20:00Z Dinsdagavond 17 januari voer een vrachtschip tegen de brug in de Skulenboargerwei in Eastermar. Door de aanvaring kon de brug niet meer dicht. De weg is daardoor afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Op het vrachtschip, geladen met houtsnippers, waren twee personen aanwezig. Zowel de schipper als de matroos bleven ongedeerd.

De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de aanvaring. Bij de schipper en de matroos is een blaasproef afgenomen, maar zij waren niet onder invloed van alcohol. Mogelijk heeft de mist een rol gespeeld bij de aanvaring. Het is nog onduidelijk hoe lang de brug gestremd blijft.

]]>
53.1768959 6.057267799999977
Oosterwolde - Twee aanhoudingen na bedrijfsinbraak https://www.politie.nl/nieuws/2016/december/27/01---twee-aanhoudingen-na-bedrijfsinbraak.html De politie heeft maandagavond laat een 32-jarige inwoner van Burgum en een 49-jarige inwoner van Groningen aangehouden op verdenking van een bedrijfsinbraak. nieuwsbericht Tue, 27 Dec 2016 10:08:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2016/december/27/01---twee-aanhoudingen-na-bedrijfsinbraak.html 2016-12-27T10:08:00Z De eigenaar van een pluimveebedrijf aan de Jardinga in Oosterwolde betrapte eerder die avond twee inbrekers. Het duo ging er met een bestelbus vandoor.  Meerdere surveillerende agenten keken uit naar de betreffende bus. Op de Curielaan in Drachten-Azeven werd de bestelbus gesignaleerd. De bestuurder kreeg een stopteken en de twee inzittenden werden aangehouden. De verdachten werden overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten. 

]]>
53.01152880000001 6.280883600000038
Oentsjerk - Autodief rijdt in op autobezitter https://www.politie.nl/nieuws/2016/december/11/01-autodief-rijdt-in-op-autobezitter.html De politie stelt een onderzoek in naar de diefstal van een auto aan de Sanjesreed in Oentsjerk. De dief is ingereden op de eigenaar van de auto. nieuwsbericht Sun, 11 Dec 2016 08:55:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2016/december/11/01-autodief-rijdt-in-op-autobezitter.html 2016-12-11T08:55:00Z De eigenaar had zijn auto bij zijn woning geparkeerd. Zaterdagmiddag 10 december vlak voor 17 uur ziet hij ineens een onbekende persoon in zijn auto zitten. Hij loopt op de auto af en spreekt de onbekende man aan. Die rijdt er echter vandoor, een doodlopende straat in. De man keert de auto en komt terug rijden. De eigenaar wil de man tot stoppen dwingen en gaat op straat staan. De man mindert echter geen vaart, maar rijdt recht op de eigenaar af. Die moet opzij springen om een aanrijding te voorkomen. De autodief weet met de auto te ontkomen.

Signalement

Het zou gaan om een man tussen de 40 en 50 jaar oud met blond haar en een baardje.  Hij is vertrokken in een grijze Citroen C3 cabrio met kenteken 03-XP-PV. De politie heeft direct in de omgeving gezocht en de hulp van het publiek ingeroepen via burgernet. Ook is een buurtonderzoek gehouden. Tot op heden is de man noch de auto aangetroffen. 

]]>
53.2501056 5.8823419000000285
Dokkum - Scooter rijdt op agent in https://www.politie.nl/nieuws/2016/november/27/01-scooter-rijdt-op-agent-in.html De politie heeft zaterdagavond een 17-jarige jongen uit de gemeente Tietjerksteradeel aangehouden nadat hij met zijn scooter een agent omver had gereden. nieuwsbericht Sun, 27 Nov 2016 09:37:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2016/november/27/01-scooter-rijdt-op-agent-in.html 2016-11-27T09:37:00Z Agenten zagen de jongen rond half twaalf rijden over de Altenastreek. Daar haalde hij twee fietsers rechts in terwijl hij over de stoep reed. Even later zagen ze dat hij een wheely maakte. Nadat het voorwiel weer op de grond was reed hij de rijbaan weer op. De agenten reden achter hem aan om een stopteken te geven en hem te bekeuren voor  zijn rijgedrag. De scooterrijder reed een parkeerterrein op waarna hij niet verder kon. Een van de agenten stapten uit om hem aan te spreken, waarna de scooterrijder in zijn richting reed en hem daarbij aanreed. Beide kwamen te vallen. Daarop werd de jongen aangehouden en naar het bureau gebracht. Daar bleek dat hij had gedronken. Bij de blaastest kwam hij op 300 ugl uit, ongeveer 0,7 promille. De politie maakt proces-verbaal tegen hem op.

]]>
53.3259565 5.991163400000005