Alle berichten | Apeldoorn | politie.nl https://rss.politie.nl/rss/ab/gemeenten/gelderland/apeldoorn.xml RSS feed Alle Berichten voor de gemeente Apeldoorn nl Sat, 28 May 2022 13:37:56 GMT 2022-05-28T13:37:56Z nl Apeldoorn - Gezocht - Fietsendieven slaan toe in Apeldoorn, wie heeft informatie? https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2022/maart/02-fietsendieven-slaan-toe-in-apeldoorn-wie-heeft-informatie.html Deze twee mannen hebben al zeker twee keer toegeslagen in Apeldoorn en het is aannemelijk dat ze nog veel meer fietsendiefstallen op hun geweten hebben. Deze mannen moeten gevonden worden. Op beelden is te zien hoe ze te werk gaan. Eén man rommelt met het slot en als de kust veilig is pakt de andere man de fiets en gaat ervandoor. - Wie herkent de mannen op de beelden? Zaaknummers: 2021569340, 2021572349 verdachte Wed, 25 May 2022 13:02:51 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2022/maart/02-fietsendieven-slaan-toe-in-apeldoorn-wie-heeft-informatie.html 2022-05-25T13:02:51Z ]]> 52.21083598 5.97373478 Apeldoorn - Gezocht - Diefstal tas – Hoofdstraat – Apeldoorn https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2022/mei/02-diefstal-tas---hoofdstraat---apeldoorn.html Een oudere blinde vrouw ging in de Hoofdstraat in Apeldoorn op een bankje zitten om even uit te rusten. De vrouw zette haar tas naast haar neer. Een onbekende man kwam aanlopen en griste de tas mee. Het gaat om een rood/grijze rugzak met daaraan een klein portemonneetje. In de tas zat o.a. een reserve blindenstok van het slachtoffer. verdachte Wed, 25 May 2022 07:16:05 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2022/mei/02-diefstal-tas---hoofdstraat---apeldoorn.html 2022-05-25T07:16:05Z Wie herkent de man?

]]>
]]>
52.21083598 5.97373478
Apeldoorn - Politie Oost-Nederland zet concrete stappen om grensoverschrijdend gedrag uit te bannen https://www.politie.nl/nieuws/2022/mei/13/02-politie-oost-nederland-zet-concrete-stappen-om-grensoverschrijdend-gedrag-uit-te-bannen.html Vandaag publiceerden verschillende kranten over aangiftes van verkrachting en van smaad en laster/belaging door medewerkers uit de eenheid Oost-Nederland. Het Openbaar Ministerie doet daar momenteel onderzoek naar. “Zolang een onderzoek loopt zijn het OM en wij zeer terughoudend met het geven van inhoudelijke informatie. Zorgvuldigheid in het onderzoek en in ons contact met en de zorg voor de betrokkenen is onze grootste prioriteit. We wachten de uitkomsten af en nemen op basis daarvan vervolgstappen” aldus Janny Knol, Eenheidschef van de politie Oost- Nederland. “Ik zie de publicatie echter als een moment om mensen bij te praten over onze initiatieven om grensoverschrijdend gedrag uit te bannen en te zorgen voor een veilige werkplek voor iedereen die bij de politie werkt.” Fri, 13 May 2022 07:55:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/mei/13/02-politie-oost-nederland-zet-concrete-stappen-om-grensoverschrijdend-gedrag-uit-te-bannen.html 2022-05-13T07:55:00Z Ook bij de politie is grensoverschrijdend gedrag geen nieuw verschijnsel. Er is al lange tijd aandacht voor want juist bij de politie raakt dit gedrag direct aan de legitimiteit. “Ons werk is juist om er tegen op te treden. De samenleving verwacht van ons dat wij opstaan tegen misdaad, gevaar en onrecht. Als zich dat in onze gelederen afspeelt in de vorm van grensoverschrijdend gedrag, dan schaadt dat het vertrouwen van burgers én van collega’s in de politie. Want elke collega heeft recht op een veilige werkomgeving. Daarom vraagt het voorkomen en tegengaan continu onze aandacht. Onder andere in de beweging naar een Politie voor Iedereen werken we samen aan een veilige en inclusieve organisatie.” 

Politie voor iedereen

De beweging Politie voor Iedereen kwam op gang in 2019 in een periode waarin steeds meer politiemedewerkers zich erover uitspraken dat ze zich om verschillende redenen niet veilig voelden binnen de organisatie en leidinggevenden daar te weinig oog voor hadden. Via vijf pijlers (de schijf van vijf) wordt sindsdien hard gewerkt om hier verandering te brengen. De eerste schijf heeft betrekking op veilige in inclusieve teams. Janny: “Onder die noemer ontwikkelen we allerlei initiatieven om stappen te zetten. Daar wil ik zelf als eenheidschef zelf het voorbeeld in geven naar de andere leidinggevenden. Zij zijn essentieel. Daarom stellen we alles in het werk om hen te faciliteren hun teams veiliger te maken. Overigens heeft elke medewerker een rol in het zorgdragen voor een veilige en prettige werkomgeving. Dit is niet alleen een taak van leidinggevenden.” 

Grenzen zichtbaar maken

Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag doet de politie onder meer door aan medewerkers duidelijk te maken waar de grens tussen toelaatbaar en niet-toelaatbaar ligt. Dat is belangrijk, want ga je over die grens, dan heeft dat consequenties. Hierover wordt actief gecommuniceerd. Dat helpt om die grenzen zichtbaar te maken in de organisatie en daar buiten. Janny: “We gebruiken daarvoor ook casussen die in de samenleving spelen. Wat daar voor onrust zorgt, doet het over het algemeen ook binnen onze organisatie. Dat maakt het een goede gelegenheid om er dialoog over aan te gaan. Dat gebeurt dat in de reacties onder intranetberichten, maar ook tijdens gesprekken in de teams. Onze leidinggevende worden steeds beter getraind om gesprekken over lastige onderwerpen te faciliteren.”

Verbeteringen op maat

Binnen de politie worden regelmatig onderzoeken uitgevoerd onder medewerkers naar hoe het gaat met de sociale veiligheid in de teams. Deze onderzoeken vormen een belangrijke startpunt. De uitkomsten worden per team gepresenteerd en besproken. Janny: “Elk team maakt op basis van de uitkomsten een plan van aanpak om tot verbeteringen te komen, passend bij wat op dat team nodig is. Naar aanleiding van de onderzoeken worden binnen teams ook regelmatig dialoogsessies georganiseerd over thema’s waarvan gebleken is dat ze medewerkers bezig houden.”

Preventieteam

Het zichtbaar maken van de grens, en net zo belangrijk: het weerbaar maken van medewerkers zodat ze er niet over gaan, is een belangrijke taak van een preventieteam dat sinds een aantal jaren binnen de politie Oost-Nederland opereert. Dit team gaat door de hele organisatie met medewerkers in hun team in gesprek. Janny: “Dat gaat over juridische kwesties, maar zeker ook over gedrag op de werkvloer en de omgang met collega’s. Met soms best schurende stellingen worden heikele thema’s bij de kop gepakt. De preventiesessies zorgen voor veel eye-openers en dat is precies wat we willen: bewustwording van wat we wel en niet accepteren in onze organisatie en dat we elkaar helpen om aan de goede kant van de grens te blijven.” 

Vertrouwenspersonen

Voor medewerkers die ondanks alles toch geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag of er getuige van zijn, heeft de organisatie een aantal mogelijkheden om dit aan te kaarten. Een eerste stap is de persoon in kwestie aanspreken. Maar deze stap kan ook een hele moeilijke zijn en in sommige situaties soms té moeilijk. Behalve bij hun leidinggevende kunnen zij ook terecht bij een vertrouwenspersoon van de eenheid, of juist een vertrouwenspersoon verbonden aan een ander team of eenheid. Ook kunnen medewerkers een melding doen bij het team Veiligheid, Integriteit en Klachten of de Ombudsfunctionaris van de politie. Op grond van een melding kunnen er maatregelen worden genomen of kan worden ingegrepen bij missstanden.

]]>
52.21083598 5.97373478
Apeldoorn - Nog altijd veel gevallen van Vriend-In-Noodfraude ondanks daling https://www.politie.nl/nieuws/2022/mei/4/02-apeldoorn-nog-altijd-veel-gevallen-van-vriend-in-noodfraude-ondanks-daling.html In 2022 daalt het aantal aangiftes van Vriend-In-Noodfraude, ook wel bekend als WhatsApp-fraude. Toch gaat het nog regelmatig om enkele tientallen aangiftes per dag in heel Nederland. Daarmee loopt de schade, alleen al in de laatste drie maanden, in de tonnen. Dat blijkt uit een steekproef van enkele honderden aangiftes. Wed, 04 May 2022 12:24:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/mei/4/02-apeldoorn-nog-altijd-veel-gevallen-van-vriend-in-noodfraude-ondanks-daling.html 2022-05-04T12:24:00Z Het fenomeen Vriend-In-Noodfraude is niet nieuw en de laatste jaren is er al veel voor gewaarschuwd. Uit de aangiftes blijkt dat criminelen vaak verschillende vormen gebruiken om hun slachtoffers geld afhandig te maken. Zo gaat het niet altijd om een betaalverzoek, maar wordt soms ook om cadeaukaarten gevraagd van (online) winkels. De rode lijn is dat criminelen zich altijd voordoen als een kennis of familielid.

Stijging tijdens coronapandemie

Vooral in het begin van de coronapandemie nam het aantal aangiftes van Vriend-In-Noodfraude exponentieel toe. Waar veelvoorkomende criminaliteit zoals het aantal inbraken en winkeldiefstallen afnam, wisten veel criminelen de weg te vinden naar digitale misdaad. De schade liep hierbij in de miljoenen.

Wat is Vriend-In-Noodfraude?

Een vriend, familielid of andere bekende verstuurt een bericht dat hij dringend financiële hulp nodig heeft. De bekende zit bijvoorbeeld zogenaamd in het buitenland vast en is zijn geld, telefoon en papieren kwijt. Of hij heeft zijn telefoon per ongeluk in de wasmachine gedaan en kan daarom niet internetbankieren. Deze ‘bekende’ vraagt u om snel geld over te maken. Als u hieraan meewerkt, volgt er vaak een tweede verzoek. Achteraf blijkt het account van deze vriend gehackt te zijn. Het kan ook zijn dat de oplichter een vals account of een nieuw telefoonnummer gebruikte. De echte bekende in kwestie is zich van geen kwaad bewust. Deze vorm van fraude wordt ook wel Vriend-In-Noodfraude genoemd. Dit komt op WhatsApp verreweg het meeste voor maar kan ook plaatsvinden via e-mail, SMS, Snapchat en Telegram.

]]>
52.19626349 5.94377448
Apeldoorn - Gezocht - Inbraak buurthuis - Maasstraat - Apeldoorn https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2022/april/02-inbraak-buurthuis---maasstraat---apeldoorn.html Bij een jongerencentrum in Apeldoorn is op zaterdag 19 februari ingebroken. De inbrekers kwamen binnen door een ruit te vernielen. De dieven gingen er onder andere vandoor met twee TV schermen. Wie herkent deze personen of kan iets over deze diefstal vertellen? verdachte Wed, 13 Apr 2022 08:25:30 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2022/april/02-inbraak-buurthuis---maasstraat---apeldoorn.html 2022-04-13T08:25:30Z ]]> 52.21083598 5.97373478 Apeldoorn - Politie ontslaat twee medewerkers https://www.politie.nl/nieuws/2022/april/6/02-politie-ontslaat-twee-medewerkers.html Twee medewerkers uit Oost-Nederland hebben onlangs onvoorwaardelijk strafontslag gekregen. Beide medewerkers werden verdacht van zeer ernstig plichtsverzuim. Het team VIK (Veiligheid Integriteit en Klachten) deed daar de afgelopen tijd onderzoek naar. De twee zaken staan los van elkaar. Wed, 06 Apr 2022 14:54:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/april/6/02-politie-ontslaat-twee-medewerkers.html 2022-04-06T14:54:00Z Uit het VIK-onderzoek bleek dat beiden de politiesystemen hebben geraadpleegd voor privédoeleinden. Daarnaast heeft een van hen onder meer in privétijd ongeoorloofd gebruik gemaakt van de politie-huisstijl. Voor de politieleiding was dit voldoende aanleiding om de collega’s te ontslaan. Beiden waren al buitenfunctie gesteld gedurende het onderzoek. 

Beroepscode

De samenleving verwacht van politiemensen een voorbeeldfunctie. Zowel in het uniform als daarbuiten. Om medewerkers daarbij te helpen heeft de politie een beroepscode. Dit is een handleiding voor alle politiemedewerkers. In de beroepscode staan de kernwaarden van de politie en is beschreven wat die betekenen in het werk, maar ook daarbuiten. Wil je meer weten over onze beroepscode? Klik dan hier.

]]>
52.21083598 5.97373478
Apeldoorn - Gezocht - Overval - Arnhemseweg - Apeldoorn https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2022/maart/02-overval---arnhemseweg---apeldoorn.html Woensdagavond 22 februari rond 21:45 liep een onbekende man een snackbar aan de Arnhemseweg binnen. Hij bedreigde de medewerker met een mes en eiste geld. Daarna ging hij er met een geldbedrag vandoor. verdachte Wed, 06 Apr 2022 06:34:23 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2022/maart/02-overval---arnhemseweg---apeldoorn.html 2022-04-06T06:34:23Z Op bewakingsbeelden is te zien dat de man zijn gezicht goed heeft bedekt. Hopelijk zijn er toch mensen die hem herkennen aan zijn opvallende zwarte hoody van het merk Black Bananas. Mogelijk draagt hij schoenen van het merk Nike Air Max 270. Ook als u hem ergens hebt gezien, of weet waar we hem kunnen vinden: laat het weten!

]]>
-    Wie weet wie de overvaller is?
-    Wie heeft er informatie over deze overval?

]]>
]]>
52.21083598 5.97373478
Apeldoorn - Geen cash of dure auto’s, maar beslag op NFT’s https://www.politie.nl/nieuws/2022/maart/30/02-oost-nl-geen-cash-of-dure-autos-maar-beslag-op-nfts.html Het Cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland heeft in een lopend onderzoek beslag gelegd op diverse cryptovaluta en zogenoemde NFT’s. Het is voor het eerst dat er door een Nederlandse opsporingsdienst beslag is gelegd op NFT’s. Wed, 30 Mar 2022 07:49:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/maart/30/02-oost-nl-geen-cash-of-dure-autos-maar-beslag-op-nfts.html 2022-03-30T07:49:00Z Als je een muntstuk van één euro gebruikt om te betalen, maakt het niet uit welk eurostuk uit je portemonnee dat is. De munten zijn namelijk vervangbaar; alle 1-euromunten vertegenwoordigen immers dezelfde waarde. Dit wordt ook wel ‘fungibel’ genoemd. Cryptovaluta zoals bitcoin, litecoin en ethereum zijn ook fungibel.

'Digitale kunst'

Daar tegenover staan non-fungibele cryptovaluta, die uniek zijn. Een non-fungible-token (NFT) is een individuele, unieke, digitale registratie op een blockchain. NFT’s zijn met name populair als ‘digitale kunst’, met als meest bekende items afbeeldingen van apen, katten of punks. Deze plaatjes zijn uniek en in sommige gevallen zelfs miljoenen euro’s waard.

De politie heeft, in een lopend onderzoek naar de handel in privégegevens, succesvol beslag gelegd op meerdere NFT’s. Doordat NFT’s een waarde vertegenwoordigen, kunnen ze daarmee als opbrengsten van strafbare feiten worden afgepakt, zoals normaliter bijvoorbeeld gebeurt met dure auto’s of grote sommen cashgeld.

Steeds vaker beslag op crypto

Met name in onderzoeken naar cybercrime komen we cryptovaluta steeds vaker tegen. De opsporingsdiensten leggen dan ook steeds vaker beslag op cryptovaluta. Dit is de eerste keer dat er door een Nederlandse opsporingsdienst beslag is gelegd op NFT’s.

]]>
52.21083598 5.97373478
Apeldoorn - Politie zoekt beeldmateriaal van plofkraak in Apeldoorn https://www.politie.nl/nieuws/2022/maart/25/02-politie-zoekt-beeldmateriaal-van-plofkraak-in-apeldoorn.html In de nacht van vrijdag 25 maart werden de bewoners aan het Mercatorplein opgeschrikt door een harde explosie. De knal was veroorzaakt door een plofkraak op een pinautomaat. Direct na de plofkraak werd gezien dat twee personen op een witte scooter wegvluchtten in de richting van de Vlijtseweg. Niet veel later werd er een witte scooter aangetroffen op de Vlijtseweg. De politie onderzoekt of deze scooter iets met de plofkraak te maken heeft. Daarnaast is de politie op zoek naar getuigen en beeldmateriaal. Fri, 25 Mar 2022 10:49:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/maart/25/02-politie-zoekt-beeldmateriaal-van-plofkraak-in-apeldoorn.html 2022-03-25T10:49:00Z Rond 03.30 uur werden de bewoners aan het Mercatorplein ruw uit hun slaap gerukt door de plofkraak. Door de explosie is veel schade ontstaan. De politie heeft de omgeving afgezet en doet ter plaatse onderzoek. Omwonenden zagen na de plofkraak twee personen op een witte scooter hard wegrijden. Even later werd een witte scooter aangetroffen op de Vlijtseweg. Op dit moment wordt onderzocht of deze scooter iets met de plofkraak te maken heeft. Ook werd afgelopen nacht de politieheli ingezet om jacht te maken op de daders, helaas nog zonder resultaat.

Het is nog onbekend of de daders iets hebben buitgemaakt.

Getuigenoproep
We zijn direct een onderzoek gestart en zijn daarbij op zoek naar getuigen en beeldmateriaal.
- Heeft u rond 03.30 uur, voor, tijdens of na de explosie, iets verdachts gezien in de omgeving van het Mercatorplein?
- Woont u in de omgeving van het Mercatorplein of de Vlijtseweg en heeft u camera’s aan uw woning hangen waar de mogelijke verdachten (mogelijk dus met een witte scooter) op zijn te zien?
- Of heeft u andere informatie over deze plofkraak?

Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt ook uw tips en beelden toesturen via onderstaand tipformulier.

Wat doet de politie tegen ram- en plofkraken?
Bij de politie werken verschillende deskundigen en teams aan het thema plofkraken. Sinds enkele jaren is er een landelijk plofkrakenteam, dat verschillende criminele groeperingen onderzoekt die zich bezighouden met onder meer plofkraken. Daarin wordt nauw samengewerkt met banken, OM en met de politie in bijvoorbeeld Duitsland en België. Er zijn ook criminelen die niet binnen het georganiseerde verband toeslaan waar het landelijke plofkraken team aan verbonden is. Deze zaken worden lokaal opgepakt. Waar nodig wordt informatie over verdachten gedeeld om nog beter inzicht te krijgen in de werkwijze van daders.

2022129681 AC

]]>
52.22957473 5.95993927
Apeldoorn - Aanhoudingen voor grootschalige handel in privégegevens https://www.politie.nl/nieuws/2022/maart/17/02-oost-nl-aanhoudingen-voor-grootschalige-handel-in-privegegevens.html De politie heeft twee mannen aangehouden voor de grootschalige handel in privégegevens, zogenoemde leads. Een 23-jarige man uit Weesp werd dinsdagavond in zijn woning aangehouden. De tweede verdachte, een 19-jarige man uit Hilversum, werd woensdagochtend aangehouden in zijn woning. Thu, 17 Mar 2022 10:15:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/maart/17/02-oost-nl-aanhoudingen-voor-grootschalige-handel-in-privegegevens.html 2022-03-17T10:15:00Z De handel in privégegevens is lucratief en de zogenoemde leads worden later gebruikt bij verschillende vormen van oplichting, zoals bankhelpdeskfraude of bijvoorbeeld vriend-in-noodfraude. Door de aangekochte privégegevens weten criminelen erg veel over hun beoogde slachtoffers. Dat maakt de kans dat hun oplichtingspraktijken slagen aanzienlijk groter. Ook kunnen de gegevens worden misbruikt voor identiteitsfraude of stalking. Bij de gegevens die worden verhandeld varieert het van namen en telefoonnummers tot zelfs bankgegevens of een BSN.

Grote hoeveelheid data

Het duo uit de provincie Noord-Holland is dus aangehouden voor de verkoop van leads en daarmee de grootschalige handel in privégegevens. De politie kwam de twee door berichten via een chatdienst - waar vraag en aanbod samenkomt - op het spoor. In de woningen van de verdachten zijn diverse gegevensdragers aangetroffen en in beslag genomen. Na eerste onderzoek is er al een grote hoeveelheid data aangetroffen. De gegevensdragers worden nog verder onderzocht.

Omvangrijk onderzoek

De aanhoudingen komen voort uit een omvangrijk onderzoek van het Cybercrimeteam Oost-Nederland. Dat team bestaat inmiddels enkele jaren en richt zich met tientallen specialisten heel specifiek op cybercriminaliteit. Iedere politie-eenheid heeft zo’n team. Het aantal cybercrimezaken stijgt de afgelopen jaren immers explosief. ‘Het leek echt alsof ik de bank aan de lijn had’, horen rechercheurs bijvoorbeeld vaak van slachtoffers. Dat is ook niet gek, gezien de enorme voorkennis die criminelen kunnen kopen. Slachtoffers vragen we dan ook om altijd aangifte te doen.

^SV 2021359015

]]>
52.21083598 5.97373478
Apeldoorn - Twee mannen aangehouden na waarschuwingsschoten https://www.politie.nl/nieuws/2022/maart/16/02-apeldoorn-twee-mannen-aangehouden-na-waarschuwingsschoten.html De politie heeft twee personen aangehouden aan de Warenargaarde in Apeldoorn. Het gaat om een 26-jarige man uit Apeldoorn en een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Voor de aanhoudingen werden waarschuwingsschoten gelost. Wed, 16 Mar 2022 19:02:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/maart/16/02-apeldoorn-twee-mannen-aangehouden-na-waarschuwingsschoten.html 2022-03-16T19:02:00Z De 35-jarige man stond gesignaleerd en werd door justitie gezocht aangezien hij niet was teruggekeerd van verlof. Er was informatie dat de man mogelijk in een woning aan de Warenargaarde was. Even na 16:30 uur kwam de man inderdaad naar buiten, samen met de 26-jarige Apeldoorner.

Toen de twee bij hun voertuig aankwamen wilden agenten overgaan tot de aanhouding van de voortvluchtige man. Uiteindelijk zette hij het op een lopen. De andere man reed met de auto op agenten en een politievoertuig in. Daarop zijn waarschuwingsschoten gelost. De twee zijn direct daarna aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Het duo zit vast en het verdere onderzoek loopt.  

^SV 2022115885

]]>
52.21083598 5.97373478
Apeldoorn - Janny Knol geïnstalleerd als politiechef Oost-Nederland https://www.politie.nl/nieuws/2022/maart/10/02-apeldoorn-janny-knol-geinstalleerd-als-politiechef-oost-nederland.html Korpschef van politie, Henk van Essen, heeft vandaag, donderdag 10 maart, Janny Knol geïnstalleerd als de nieuwe politiechef van Oost-Nederland. Janny Knol is op 1 februari 2022 Oscar Dros opgevolgd die naar de Landelijke eenheid is gegaan. De officiële ceremonie vond plaats in het hoofdbureau van politie in Apeldoorn. Met het voorlezen van het Koninklijk Besluit was de officiële installatie een feit. Thu, 10 Mar 2022 13:50:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/maart/10/02-apeldoorn-janny-knol-geinstalleerd-als-politiechef-oost-nederland.html 2022-03-10T13:50:00Z De korpschef liet weten alle vertrouwen in haar te hebben en haar als een krachtige aanwinst te zien en een versterking van de politietop.

Verbinding maken

In haar toespraak schetste de nieuwe politiechef een aantal belangrijke uitdagingen waar de politie in Oost-Nederland voor gesteld staat. “We leven in een tijd waarin het in de samenleving gist en borrelt en frustratie en onmacht tot uitbarstingen van geweld leiden. De tegenstellingen zijn nog nooit zo groot geweest. Met een oorlog in Europa en miljoenen mensen op de vlucht. . De samenleving heeft een politie nodig die veiligheid waarborgt, vertrouwen wekt en verbinding maakt. Hoe zorgen wij dat wij een politie van een ieder zijn en blijven? Graag zoek ik vanuit mijn rol, samen met collega’s, de Ondernemingsraad, in verbinding met externe partners en ons bestuur naar nieuwe antwoorden op dit complexe vraagstuk, aldus Knol.”

Digitalisering en inclusie

Ook ziet zij een belangrijke taak weggelegd voor de politie als het gaat om thema’s als digitalisering en inclusie. “De jeugd is meer te vinden op de digitale snelweg dan op de geasfalteerde weg. En op die digitale snelweg zijn wij nog maar minimaal aanwezig en bereikbaar.  Dagelijks worden bedrijven gehackt en digitaal gegijzeld en velen richten zich dan niet eerst tot de politie maar tot private partijen voor hulp en het betalen van losgeld.  Dit alles vraagt ook van ons een compleet andere aanpak, een andere benadering. Hiervoor is een digitale transformatie nodig.”

Over Janny Knol

Janny Knol (52 jaar) is een politievrouw in hart en nieren met ruime ervaring binnen het vak. Zij werkte de afgelopen jaren ondermeer in IJsselland, Gelderland-Midden en Twente, zowel in de opsporing als het blauw. De laatste jaren was ze Hoofd Operatiën in de eenheid Noord-Nederland. Knol is opgegroeid in Zwolle en woont in Deventer. 

]]>
52.21083598 5.97373478
Apeldoorn - Acht aanhoudingen na online oplichting Apeldoorn https://www.politie.nl/nieuws/2022/maart/10/acht-aanhoudingen-na-online-oplichting-apeldoorn.html Acht mannen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar zijn aangehouden als verdachten van oplichting. De groep wordt verdacht meegewerkt te hebben aan oplichting middels bankhelpdeskfraude. Hierbij doet iemand zich voor als medewerker van een bank en licht zo mensen op. In dit onderzoek is een man van 84 uit Apeldoorn het slachtoffer geworden. De man is door de gewiekste oplichting 70.000 euro kwijt. Thu, 10 Mar 2022 12:22:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/maart/10/acht-aanhoudingen-na-online-oplichting-apeldoorn.html 2022-03-10T12:22:00Z Het onderzoek kwam aan het rollen na een melding van oplichting halverwege januari. Het slachtoffer werd benaderd door een ‘medewerker’ van een bank. Na een lang telefoongesprek en het installeren van een programma waardoor de fraudeur mee kon kijken in de computer van het slachtoffer, wist de oplichter tienduizenden euro’s weg te sluizen. Wie van de aangehouden verdachte welke rol binnen de oplichting heeft gespeeld, wordt onderzocht.

]]>
Meerdere telefoons en laptops

Uit onderzoek bleek dat de groep bezig was met oplichting vanaf een vakantiepark in Drenthe. Daarop is direct gereageerd en zijn de verdachten aangehouden. De mannen komen uit de provincie Groningen en Drenthe en zitten op dit moment vast. Tijdens de doorzoeking van de vakantiewoning zijn meerdere laptops in beslaggenomen, rond de 20 telefoons, meerdere simkaarten en twee wapens waarvan onderzocht wordt of het om echte vuurwapens gaat of niet.

]]>
Bankhelpdeskfraude

Bij bankhelpdeskfraude bellen criminelen anoniem of met een nummer dat lijkt van de bank te zijn. Als een crimineel zich op deze manier voordoet als een medewerker van een bank, noemen we dat bankhelpdeskfraude. Vervolgens vertelt de oplichter, de nepbankmedewerker, dat uw bankrekening gehackt is omdat er verdachte transacties te zien zijn op uw rekening. Dit is niet waar, maar zo probeert de oplichter u ervan te overtuigen om snel maatregelen te nemen. De oplichters gebruiken babbeltrucs om overtuigend over te komen. Soms weten ze veel details over het slachtoffer door datalekken of door phishing dat voorafgaand heeft plaatsgevonden.

Vervolgens zijn er verschillende manieren die oplichters gebruiken om u op te lichten:

 • De oplichter dringt aan geld over te namen naar een ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet, want in werkelijkheid is het een rekening van de oplichter. De oplichter biedt aan u te helpen bij het overboeken. Zo komt uw geld op de rekening van de oplichter terecht en wordt het geld snel weggepint.
     
 • Een zogenaamde bankmedewerker komt langs om te ‘helpen’ met het probleem. Deze ‘bankmedewerker’ probeert de inloggegevens van uw telefoon, tablet en uw bankrekening te krijgen. In sommige andere gevallen wil de ‘bankmedewerker’ de bankpas met pincode ophalen. Met uw bankpas en pincode krijgen ze toegang tot uw bankrekening.
]]>
Voorkomen is beter dan genezen

Laat een ‘bankmedewerker’ nooit uw geld overmaken naar een andere rekening. Doe dit ook niet zelf als de ‘medewerker’ dat aan u vraagt. Uw bank zal u namelijk nooit vragen om geld over te maken.

 • Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon hebt? Ook bij lichte twijfel: verbreek de verbinding direct. Zoek zelf het juiste telefoonnummer van de bank. Bel en vraag of het verhaal klopt 
    
 • Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer deze doormidden is geknipt. De chip werkt dan nog waardoor oplichters geld kunnen pinnen.
    
 • Geef geen toegang tot uw computer aan onbekenden.
]]>
52.21083598 5.97373478
Apeldoorn - Gezocht - Straatroof – Joost van den Vondellaan – Apeldoorn https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2022/februari/02-straatroof---joost-van-den-vondellaan---apeldoorn.html Zaterdagavond 12 februari rond de klok van 23:00 uur parkeerde een 23-jarige man zijn voertuig op de Joost van den Vondellaan. Opeens kwam er een man naast hem zitten die hem bedreigde met een mes en geld en sieraden eiste. Nadat het slachtoffer de overvaller geld gaf, ging de man ervandoor. De man rende weg richting de Sprengenweg. verdachte Wed, 23 Feb 2022 07:59:49 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2022/februari/02-straatroof---joost-van-den-vondellaan---apeldoorn.html 2022-02-23T07:59:49Z Signalement verdachte 
•    Man
•    Lichte huidskleur
•    Mondkapje
•    Hij droeg een zwarte jas en pet van het merk Northface
•    Hij droeg donkere schoenen en had een klein zwart tasje bij zich.

]]>
Bent u getuige geweest van dit incident? Of heeft u camerabeelden of dashcambeelden? Mogelijk staat er iemand op die voldoet aan het signalement. Bel dan met 0900 8844. Anoniem bellen kan ook via 0800 7000. U kunt ook het tipformulier invullen.

]]>
]]>
52.21083598 5.97373478
Apeldoorn - Gewonde na steekincident in Apeldoorn https://www.politie.nl/nieuws/2022/februari/9/02-apeldoorn-gewonde-na-steekincident-in-apeldoorn.html Bij een steekincident aan de Hoornbloem in Apeldoorn is in de vroege ochtend van woensdag 9 februari een 26-jarige man uit Den Haag gewond geraakt. De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Vooralsnog is er niemand aangehouden. Wed, 09 Feb 2022 08:39:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/februari/9/02-apeldoorn-gewonde-na-steekincident-in-apeldoorn.html 2022-02-09T08:39:00Z De politie vraagt getuigen of mensen met meer informatie over het incident om zich te melden. Ook beeldmateriaal kan cruciaal zijn voor het politieonderzoek. Contact opnemen kan via 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000. Meldingen bij Meld Misdaad Anoniem zijn voor agenten nooit terug te herleiden naar een melder.

Onderzoek

Het politieonderzoek richt zich op de toedracht van het incident en de verantwoordelijke(n). Nadat de melding even voor 03:30 uur bij de politie binnenkwam is er onder meer onderzoek gedaan door de Forensische Opsporing en de recherche.

^SV 2022059959

]]>
52.21083598 5.97373478