Alle berichten | Arnhem | politie.nl https://rss.politie.nl/rss/ab/gemeenten/gelderland/arnhem.xml RSS feed Alle Berichten voor de gemeente Arnhem nl Sun, 05 Jul 2020 09:50:57 GMT 2020-07-05T09:50:57Z nl Gelderland / Zeeland - Drugslab ontdekt: vijf aanhoudingen https://www.politie.nl/nieuws/2020/juli/2/02-drugslab-ontdekt-vijf-aanhoudingen.html In een lopend strafrechtelijk onderzoek naar de productie van synthetische drugs zijn vijf aanhoudingen verricht. Op een locatie in de Zeeuwse gemeente Sluis is een lab aangetroffen waar geen productie meer plaatsvond, vermoedelijk is daar Chrystal Meth geproduceerd. nieuwsbericht Thu, 02 Jul 2020 08:43:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/juli/2/02-drugslab-ontdekt-vijf-aanhoudingen.html 2020-07-02T08:43:00Z De politie Oost Nederland heeft vijf personen aangehouden. Het gaat om vier mannen en een vrouw. Twee mannen van 20 en 49 uit Beneden leeuwen, een man van 31 en een vrouw van 23 uit Arnhem en een man van 38 uit Bathmen. Na de ontdekking van het drugslab zijn op diverse plaatsen in Gelderland doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in woningen in Arnhem, Eck en Wiel, Bathmen, Beneden Leeuwen en een bedrijfspand in Tiel. 

]]>
Het onderzoek startte ongeveer een jaar geleden nadat er bij de regionale recherche in Oost-Nederland informatie binnenkwam via het Team Criminele Inlichtingen. De verdachten zijn aangehouden op verdenking van productie van synthetische drugs.

Bij de doorzoekingen zijn diverse spullen in beslaggenomen, waaronder voertuigen en administratie. In Zeeland is de locatie leeg geruimd.

]]>
Productielocaties van drugs vormen een groot gevaar voor de omgeving. Politie en OM treden hard op tegen deze vorm van criminaliteit. Mensen die een vermoeden hebben van criminele praktijken kunnen daarvan altijd een melding doen bij de politie. Dat kan via 0800-9000 en natuurlijk kan dat via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.
 

]]>
Drugslab in de gemeente Sluis 51.8823027 5.517890299999999
Oost-Nederland - Oost-Nederland - Geweld door de politie, meer dan cijfers alleen https://www.politie.nl/nieuws/2020/juni/29/02-oost-nederland---geweld-door-de-politie-meer-dan-cijfers-alleen.html De politie heeft in 2019 tijdens 14.507 incidenten geweld gebruikt. Daarbij was sprake van 23.939 geweldsaanwendingen en zijn 27.574 geweldsmiddelen ingezet. Het was het eerste jaar dat de politie in alle eenheden op dezelfde manier toegepast geweld registreert. Hierdoor ontstaat beter zicht op het geweld dat agenten tijdens het werk gebruiken en kan op een eenduidige en transparante wijze verantwoording worden afgelegd. Van alle geweldsincidenten vonden er 3121 plaats in Oost-Nederland. nieuwsbericht Mon, 29 Jun 2020 10:00:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/juni/29/02-oost-nederland---geweld-door-de-politie-meer-dan-cijfers-alleen.html 2020-06-29T10:00:00Z De nieuwe wijze van registratie is in 2019 ingevoerd, vooruitlopend op de Ambtsinstructie eerste tranche die per 1 juli aanstaande in werking treedt. Een politieambtenaar meldt toegepast geweld schriftelijk en mondeling. De hulpofficier van justitie toetst of de geweldsmelding kan worden afgedaan met een geweldsmutatie of moet worden vastgelegd in een geweldsregistratie. Dat laatste is het geval als het vuurwapen is gebruikt (gericht of geschoten) als gevolg van het toegepaste geweld meer dan licht letsel is ontstaan, of als het opmaken van een geweldsregistratie naar het oordeel van de hulpofficier van justitie noodzakelijk is. In die gevallen wordt de geweldsaanwending beoordeeld door de politiechef.

]]>
De geweldsmiddelen waarover de politie beschikt, omvatten een breed spectrum. Afgezet tegen het totaal van de in 2019 ingezette geweldsmiddelen ging het in verreweg de meeste gevallen (59%) om toepassing van fysiek geweld, in 8% van de gevallen om gebruik van het vuurwapen (dreigen, richten, gericht houden of schieten), in 6% om gebruik van de uitschuifbare wapenstok, in 5% om (dreigen met) pepperspray en in 11 % om toepassing van andere middelen.

]]>
De inzet van geweld moet altijd in verhouding zijn met het beoogde doel. In de meeste gevallen is een overtuigend gesprek genoeg om een verdachte te bewegen plaats te nemen in het dienstvoertuig. In uitzonderlijke gevallen (0,5%) is er gebruik van dwang of een geweldsmiddel nodig om een niet meewerkende verdachte onder controle te krijgen of om de veiligheid voor de verdachte zelf of voor een ander te waarborgen. Zo is het logisch dat wanneer iemand voor een ernstig geweldincident wordt aangehouden met meer gerichte aandacht voor de veiligheid wordt benaderd dan voor de diefstal van een fiets.

]]>
Geweldtoepassing is aan strikte regels en voorwaarden gebonden. Politieagenten worden daar uitvoerig op getraind. Het kan zijn dat het minst ingrijpende middel, fysiek geweld, niet het gewenste effect heeft en ook bijvoorbeeld pepperspray ingezet moet worden en uiteindelijk een verdachte met de wapenstok onder controle wordt gebracht. Wij hebben nu met de nieuwe eenvormige wijze van registratie zicht op al deze drie toegepaste geweldsmiddelen. Voorheen werd alleen het zwaarste geweldsmiddel geregistreerd. Met deze wijziging registreren we dus alle ingezette geweldsmiddelen afzonderlijk. Dit stelt ons in staat beter te beoordelen. Zo blijven wij leren van onze geweldsinzetten.

]]>
De zwaarste vorm van geweld is het gebruik van het vuurwapen door agenten. Het gebruik ervan gaat gepaard met een gedetailleerde verantwoording achteraf en veelal vergezeld door een onderzoek van de rijksrecherche.

]]>
Achter deze op het oog koude cijfers zitten indrukwekkende verhalen en belevenissen die agenten soms nooit meer zullen vergeten. Zo begonnen de agenten Erik en Alex op vrijdag 6 december 2019 halverwege de middag hun late dienst in Arnhem. Alex en Erik reden de dienst samen in een opvallende auto. Ze zijn beschikbaar voor meldingen van de meldkamer. Er rijden nog meer vergelijkbare eenheden in de stad. Rond 18.50 uur krijgt één van deze andere surveillance-eenheden een melding van vermoedelijk huiselijk geweld. Alex en Erik rijden op een paar minuten van het adres van de melding en rijden na overleg met de meldkamer mee met dezelfde melding. Dit is gebruikelijk bij dergelijke meldingen achter de voordeur. Dan verzorg je zo als dat heet een achtergrondje om hulp of ondersteuning te bieden. Maar Alex en Erik zijn met hun auto dichterbij en ze nemen de melding over. De andere eenheid blijft ook aanrijden.

]]>
Na een paar minuten zijn Alex en Erik als eerste op de plek van de melding aangekomen. Tijdens het uitstappen zien ze in twee etappes hevig geëmotioneerd eerst drie jonge kinderen vanuit de betreffende woning op hen aflopen en daarna, zo blijkt later, de moeder. Ze vertellen snel aan Alex en Erik in grote lijnen wat er is gebeurd en ze gaan daarna veilig achter hun auto staan. Het is duidelijk dat papa nog binnen is en de situatie zorgelijk is. Een aanhouding voor een geweldincident kan niet uitblijven maar er is ook zorg voor de eigen en andermans veiligheid. De andere eenheid is ook ter plaatse gekomen. Na kort overleg bespreken ze met elkaar wat te doen.

]]>
Direct daarop klinkt er tot twee keer toe een harde klap. De vader zo blijkt, probeert van binnenuit met veel kracht de deur dicht te gooien. Dat lukt niet want er zit een schoen tussen de deur en het kozijn. Alex bedenkt zich niet en loopt direct op de deur af. Andere collega’s komen ook naderbij. Alex weet de deur uit het slot te houden. Ze houden er rekening mee dat de vader zichzelf iets zou willen aandoen.

]]>
Maar dan gaat de deur plotseling weer open en stapt de vader naar buiten, dreigend met een flink mes. Hij loopt met het mes in de hand recht op Alex af. Er klinkt luid “mes mes mes”! Dit roepen agenten om elkaar te waarschuwen voor een dreigende gevaarsituatie. Alex loopt direct achteruit om afstand te creëren tussen zichzelf en de met mes bewapende vader. Ze staan nog op ongeveer één a twee meter afstand uit elkaar. De man wordt gewaarschuwd, “gooi dat mes weg”! Bij het achterwaarts weglopen raakt Alex uit balans en de situatie wordt nu serieus gevaarlijk voor Alex. Er wordt luidkeels meermaals gewaarschuwd en er wordt met pepperspray in het gezicht van de man gespoten. De man met het mes bleef naderen. Er volgde een harde knal, het was een waarschuwingsschot. Geen reactie. Erik en Alex hebben geen opties -en geen tijd meer. Ze richten nu beiden hun vuurwapen op de man die maar bleef naderen. Er vielen schoten. Hij zakte ineen, zichtbaar gewond aan een been en er was veel bloed te zien.

]]>
De agenten komen direct naderbij en één van hen schopt het mes weg dat naast de man op de stoep ligt. En al lijkt dat op het eerste oog vreemd, maar als vanzelfsprekend gaan de agenten gezamenlijk over tot het verlenen van hulp aan de man en waarschuwen ze de ambulancedienst. Ze drukken de wonden dicht en helpen het ambulancepersoneel om de man zo snel mogelijk te kunnen vervoeren naar het ziekenhuis.

]]>
Korte tijd later werden de agenten Erik, Alex en hun collega’s afgelost en konden ze naar het bureau. Even uit de hectiek en aandacht voor wat ze net hadden meegemaakt. Daar werden ze opgevangen door hun teamchef en de collega’s van het bedrijfsopvangteam. En konden ze even naar huis bellen en zeggen dat alles goed met ze was.

]]>
Diezelfde avond werd het eerste gesprek met de rijksrecherche gevoerd. Maar er werden ook processen-verbaal van bevindingen opgemaakt en melding gemaakt van het gebruik van het vuurwapens, pepperspray en de gevolgen daarvan.

]]>
Het hele incident vanaf de aankomst bij de woning tot aan het gebruik van het vuurwapen heeft minder dan vijf minuten geduurd. In een noodweersituatie als dit is gericht schieten bedoeld om iemand uit te schakelen. Zo wordt dat geleerd. Maar in die fractie van een seconde waarop die beslissing van dat schot valt zijn Alex en Erik zich nog bewust van hun omgeving. We staan midden in een woonwijk, de kinderen en de vrouw van deze man staan op korte afstand de situatie gade te slaan én er zijn nog twee collega’s in onze directe omgeving. En dit dilemma deed Alex en Erik beiden beslissen, in die seconde die nog rest en zonder de tijd voor overleg met elkaar, op de benen van de man te richten en te vuren.

]]>
Erik kijkt terug en realiseert zich; “Dit had heel anders af kunnen lopen. Ik zit niet bij de politie om iemand te doden of iets ernstigs aan te doen. Dat hield me bezig en ik was dan ook heel opgelucht dat ik in de loop van de avond hoorde dat de man buiten levensgevaar was. Ik ben heel goed opgevangen op het bureau en voelde steun van mijn teamchef en mijn collega’s. Ik wist diep van binnen dat ik goed gehandeld had. We konden niet anders. Daar vertrouwde ik op. Van mijn chef mocht ik een paar dagen thuis blijven. Even uit de hectiek met mijn gezin. Dat was heel fijn. Ik ben weer volop aan het werk. En dat voelt goed”.

Alex kijkt positief terug op de manier waarop er belangstelling voor hem was: “Kort na het incident heb je vooral een gevoel van ongeloof zegt Alex. Wat is ons overkomen? Dat dringt pas later tot je door. Je doet wat je moet doen, wat je geleerd hebt, maar wat een rollercoaster. Het meest wat me bij is gebleven is de enorme belangstelling. Van mijn teamchef, geweldig opgevangen en ook door mijn collega’s. Het is een soort familie. Je hoeft het niemand uit te leggen dat dit heftig is. Iedereen weet dat. Maar ook de belangstelling van de eenheidsleiding en de burgemeester. Dat deed me heel goed. Ik had geen twijfels over mijn handelen, ik had hier vertrouwen in. Ik heb het een plek gegeven en doe weer “gewoon” mijn werk”.

]]>
Het onderzoek bij schietincidenten door de politie met ernstige gevolgen doet de rijksrecherche onderzoek naar het gebruik van het wapen. Dat is een spannende tijd. Die onderzoeken worden zeer zorgvuldig gedaan en kosten tijd. Als agent is die tijd gevoelsmatig lang. Want dat onderzoek wordt gevolgd door een beslissing over de rechtsmatigheid van het geweldgebruik. Dat doet het Openbaar Ministerie. In deze situatie was het oordeel van het OM dat er rechtmatig is gehandeld. Bovendien werd ook uitgesproken dat van agenten ook verwacht wordt dat ze bij gevaarlijke situaties handelend optreden. Van politieagenten wordt verwacht dat ze de stap naar voren zetten waar anderen naar achteren stappen.

 

Collega’s handelden uit noodweer bij schietincident Arnhem

Naar het gericht schieten op de man is, zoals gebruikelijk, onderzoek gedaan door de Rijksrecherche. De uitkomsten van dit onderzoek zijn overgedragen aan het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. De officier van justitie is van oordeel dat beide agenten een beroep kunnen doen op noodweer. Zij bevonden zich in een dreigende situatie, waarin het gebruik van het dienstwapen passend en geboden was. Van agenten mag bovendien verwacht worden dat zij in dergelijke situaties handelend optreden en het gevaar keren.

Bron OM

 

]]>
aan de deur 52.4387814 6.5016411
Arnhem - Politie zoekt getuigen steekincident strand Arnhem https://www.politie.nl/nieuws/2020/juni/26/02-politie-zoekt-getuigen-steekincident-strand-arnhem.html De politie is op zoek naar getuigen van een steekincident afgelopen nacht op het strand aan de Stadsblokkenweg in Arnhem. Daarbij raakte een 32-jarige man uit Arnhem gewond. nieuwsbericht Fri, 26 Jun 2020 09:23:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/juni/26/02-politie-zoekt-getuigen-steekincident-strand-arnhem.html 2020-06-26T09:23:00Z Rond 00.15 uur kreeg de politie een melding van het steekincident. Een man zou daarbij na een woordenwisseling zijn gestoken door een andere man. Getuigen hebben gezien dat de dader er vervolgens met een donkerkleurige scooter met windscherm vandoor ging. Toegesnelde agenten troffen het slachtoffer op het strandje aan. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

]]>
Was u gisteravond rond 00.00 uur in de buurt van het strandje aan de Stadsblokkenweg? En heeft u iets verdachts gezien? Of heeft u de man met de donkerkleurige scooter met windscherm zien rijden rond dat tijdstip? Of heeft u andere informatie? Dan horen wij dat graag. Contact opnemen kan via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000.

2020293973 (AC)

]]>
Afzetlint gebruikt bij een afzetting van een PD 51.9747137 5.9028868
Arnhem - Gezocht - Politie zoekt verdachten van gewapende woningoverval https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/juni/02-arnhem---politie-zoekt-verdachten-van-gewapende-woningoverval.html In een woning aan de Ratelaarstraat vindt in de nacht van zaterdag 13 juni op zondag 14 juni rond 00:45 uur een gewapende overval plaats. Drie mannen met bivakmutsen op komen de woning binnen. Ze bedreigen de bewoners met geweld, waarbij één bewoner licht gewond raakt, en gaan er met buit vandoor in een kleine donkerkleurige personenauto. verdachte Wed, 17 Jun 2020 11:17:25 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/juni/02-arnhem---politie-zoekt-verdachten-van-gewapende-woningoverval.html 2020-06-17T11:17:25Z Alle drie de verdachten droegen een bivakmuts en hadden donkere kleding aan. Vermoedelijk waren ze tussen de 20 en 30 jaar oud. Ze hebben allemaal een slank tot mager postuur.

]]>
Wie heeft informatie over deze woningoverval? We spreken u graag!

]]>
]]>
51.962987 5.911026799999999
Arnhem - Gezocht - Politie onderzoekt drugsdumpingen https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/juni/02-arnhem---politie-onderzoekt-drugsdumpingen.html De politie doet onderzoek naar dumping van een groot aantal jerrycans met daarin drugsafval. De dumping vond plaats in de nacht van vrijdag 8 mei op zaterdag 9 mei 2020 op een aantal locaties in Arnhem zuid. verdachte Wed, 17 Jun 2020 05:32:10 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/juni/02-arnhem---politie-onderzoekt-drugsdumpingen.html 2020-06-17T05:32:10Z Uit onderzoek blijkt dat de dumpingen gedaan zijn door twee mannen, ieder op een scooter. Beide mannen vervoerden op hun scooter één of meerdere jerrycans. De scooters zijn meerdere keren gezien in de omgeving van de Eerselstraat te Arnhem.

]]>
Bent u getuige geweest van de drugsafval dumpingen of heeft u rond de tijd van de dumpingen in de omgeving iets verdachts gezien, we spreken u graag!

]]>
]]>
51.98510340000001 5.8987296
Arnhem - Overvallers gezocht die huis in Arnhem binnendrongen https://www.politie.nl/nieuws/2020/juni/15/02-arnhem-overvallers-gezocht-die-huis-in-arnhem-binnendrongen.html De politie is op zoek naar drie woningovervallers. In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 juni rond 00:45 uur zijn drie mannen een woning binnengedrongen aan de Ratelaarstraat. De bewoners waren op dat moment in de woning aanwezig. nieuwsbericht Tue, 16 Jun 2020 09:57:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/juni/15/02-arnhem-overvallers-gezocht-die-huis-in-arnhem-binnendrongen.html 2020-06-16T09:57:00Z Eén van de bewoners raakte lichtgewond. Dat gebeurde toen zij de overvallers weg wilde jagen. Tijdens de overval is gedreigd met een wapen en er is een geldbedrag en een ketting buitgemaakt. Uiteindelijk gingen de verdachten ervandoor in een donkerkleurige personenauto in de richting van de Zeegsingel.

Alle drie de verdachten droegen een bivakmuts en hadden donkere kleding aan. Vermoedelijk waren ze tussen de 20 en 30 jaar oud. Ze hebben allemaal een slank tot mager postuur.

]]>
Heeft u iets gezien of gehoord die nacht rond 00:45 uur? Of heeft u een camera bij uw woning of bedrijf hangen waar mogelijk iets op te zien is? Denk bijvoorbeeld aan de auto waar de verdachten in zijn weggereden. Het kan ook zijn dat u voor de overval verdachte personen of voertuigen heeft gezien in de straat. Alle informatie kan ons onderzoek helpen. Informatie doorgeven kan via 0900-8844. U kunt ook met Meld Misdaad Anoniem bellen op 0800-7000. 

2020246951

]]>
Afzetlint gebruikt bij een afzetting van een PD 51.962987 5.911026799999999
Geldrop - Arnhem - Aanhoudingen in Geldrop en Arnhem na ladingdiefstallen https://www.politie.nl/nieuws/2020/juni/12/11-aanhoudingen-geldrop-en-arnhem-na-ladingdiefstallen.html De politie heeft op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni in totaal drie mannen aangehouden die worden verdacht van ladingdiefstallen. Een 30-jarige Roemeen zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden in Geldrop, nadat hij uit een rijdende bestelbus sprong. Hij is vermoedelijk betrokken bij een ladingdiefstal eerder die nacht in Knegsel. Een andere man kon ontkomen. Drie mannen zijn op heterdaad betrapt bij het leeghalen van een oplegger van een vrachtwagen op de verzorgingsplaats de Slenk langs de A50 bij Arnhem. Een 26-jarige man uit Eindhoven en een 36-jarige Colombiaan zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn aangehouden. De derde man wist te ontkomen. nieuwsbericht Fri, 12 Jun 2020 13:16:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/juni/12/11-aanhoudingen-geldrop-en-arnhem-na-ladingdiefstallen.html 2020-06-12T13:16:00Z Agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kregen donderdagochtend een melding dat op verzorgingsplaats Oeienbosch langs de A67 in Knegsel ongeveer twintig zeilen van opleggers van vrachtwagens waren opgesneden. Uit een Poolse oplegger was van een grote partij dure metalen weggenomen. Getuigen hadden op de parkeerplaats rond drie uur ’s nachts een bestelbus met Duitse kentekenplaten gezien, die mogelijk met de ladingdiefstal had te maken. Deze getuigen hebben foto’s van de bestelbus gemaakt en het kenteken aan de politie doorgegeven.

]]>
Donderdagochtend rond 10.00 uur zagen surveillerende collega’s de bestelbus rijden op de A67 ter hoogte verzorgingsplaats de Meelakker bij Geldrop en gaven de bus een stopteken. Op dat moment rijdt de bestelbus de berm in en springen twee mannen uit de nog rijdende bus en zetten het op een rennen. De bestelbus komt tot stilstand in een greppel. De 30-jarige Roemeen zonder vaste woon- of verblijfplaats komt niet ver en wordt aangehouden, omdat hij zijn enkel heeft verstuikt . Naar de tweede verdachte is nog gezocht met de inzet van een speurhond, maar helaas niet aangetroffen. De bestelbus is in beslag genomen en wordt met de aangetroffen goederen verder onderzocht. De 30-jarige man is in verzekering gesteld en wordt vandaag getoetst door de rechter-commissaris. 

]]>
Afgelopen nacht zagen politiemedewerkers rond 2.40 uur tijdens een surveillance op de verzorgingsplaats De Slenk bij Arnhem een verdachte situatie. Ze zagen drie mannen met dozen met elektronica van een vrachtwagen met oplegger weglopen en deze dozen in hun voertuig leggen. Toen de agenten de mannen aanspraken, renden twee mannen weg en staken de snelweg A50 over. De man die bij de vrachtwagen stond, is meteen aangehouden. Eén van de twee vluchtende mannen is niet veel later aangehouden en overgebracht naar het bureau. De twee verdachten. de man uit Eindhoven en de Colombiaan zijn ingesloten voor verhoor op verdenking van ladingdiefstal. De 36-jarige Colombiaan stond gesignaleerd voor verplichte DNA-afname in verband met een eerder misdrijf.

]]>
Naast de oplegger waarvan het zeil was opengesneden, stond een grote hoeveelheid dozen op de grond. In het voertuig van de verdachten zijn rond de dertig dozen met elektronica aangetroffen. Deze zijn vermoedelijk uit de oplegger van de vrachtwagen afkomstig. Het voertuig van de verdachten was voorzien van vermoedelijk gestolen kentekenplaten van een voertuig dat bij een garage in Heteren stond. De kentekenplaten waren over de originele waren geplaatst. Het voertuig, de kentekenplaten en de dozen met elektronica zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

]]>
Transportcriminaliteit is een belangrijk onderwerp voor de politie. Samen met het Openbaar Ministerie en andere publieke- en private partijen (Verbond van Verzekeraars, evofenedex, TAPA, Transport en Logistiek Nederland en het Ministerie van Veiligheid & Justitie) spant zij zich in om alle vormen van transportcriminaliteit aan te pakken om te zorgen voor een integere transportsector.

]]>
man wordt geboeid afgevoerd 52.02708819999999 5.8681465
Gelderland-Midden - Naomi Hoekstra nieuwe districtschef Gelderland-Midden https://www.politie.nl/nieuws/2020/juni/4/02-arnhem---naomi-hoekstra-benoemd-glm.html Per 1 augustus start Naomi Hoekstra (45) als de nieuwe chef van het district Gelderland-Midden van de politie in de eenheid Oost-Nederland. Zij volgt daarmee Rini Strijbosch op, die leiding gaf aan het district sinds de start van de nationale politie in 2013; hij gaat het hoofd Bedrijfsvoering van de eenheidsleiding Oost-Nederland ondersteunen en bijdragen aan de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. nieuwsbericht Thu, 04 Jun 2020 05:49:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/juni/4/02-arnhem---naomi-hoekstra-benoemd-glm.html 2020-06-04T05:49:00Z Foto: Ed Leatemia

De nieuwe districtchef werkt nu in een vergelijkbare functie in Drenthe (Noord-Nederland) en was eerder onder meer teamchef in Leeuwarden en van andere teams in de provincie Groningen. Voor Naomi wordt Gelderland-Midden al met al een nieuw werkgebied.

]]>
Naomi heeft veel zin in deze nieuwe stap. “Waar ik ook werk, de politie is relevant en van waarde maar dat is geen rustig bezit: daar moeten we permanent aan werken. De samenleving wordt digitaler (en misschien ook wel anoniemer), je ziet hier en daar tegenstellingen tussen mensen en groepen. Maar wat ik het mooie aan dit vak vind, is dat wij als politie -als we het goed doen- ook echt kunnen verbinden. We zijn professionals en samen met onze partners kunnen we werken aan veiligheid voor de burgers, want daar draait alles om”.
Naomi omschrijft zichzelf als passievol. “Ik denk dat dat uitstraalt en inspirerend kan werken. De term ‘vrolijke veerkracht’ is wel op mij van toepassing. Om je heen kijken, ongebaande paden bewandelen, uitproberen. En dan genieten als iets goed uitpakt. En als het niet lukt dan moet je leren, opstaan en weer met goede moed verder gaan”.

]]>
Pim Miltenburg, plaatsvervangend chef van de eenheid Oost-Nederland is enthousiast over de komst van Naomi. ‘We zochten iemand die gepokt en gemazeld is in het operationele politiewerk en ervaring heeft in het leiden van een district in een complexe bestuurlijke omgeving. Dat vraagt om het vermogen om goed samen te werken, intern en extern. Naomi heeft ons daar zeer in overtuigd en we hebben het volste vertrouwen dat zij het district in haar werk en haar prestaties verder weet te ontwikkelen. We zijn blij met haar komst”.

]]>
Het district Gelderland-Midden omvat de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort, Doesburg, Rheden, Rozendaal, Renkum, Wageningen, Ede, Barneveld, Scherpenzeel,  Nijkerk, Lingewaard, Overbetuwe en Arnhem. In het gebied wonen circa 670.000 inwoners.  Het district Gelderland Midden bestaat uit 8 basisteams, de districtsrecherche en kent een omvang van bijna 980 fte.

Na 1 augustus zal Naomi zich nader voorstellen aan het bestuur, het publiek en de media.

]]>
51.98510340000001 5.8987296
Arnhem - Man aangehouden na mishandeling handhavers https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/29/02-arnhem---man-aangehouden-na-mishandeling-handhavers.html Op donderdag 28 mei zijn twee handhavers van de gemeente belaagd door een man. Eén handhaver raakte lichtgewond en moest ter controle naar het ziekenhuis. nieuwsbericht Fri, 29 May 2020 14:36:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/29/02-arnhem---man-aangehouden-na-mishandeling-handhavers.html 2020-05-29T14:36:00Z Het gebeurde rond 21:40 uur ter hoogte van het Willemsplein. De man die de handhavers belaagde, is door de politie aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit Velp.

Op dat moment waren er een aantal omstanders in de buurt. We hopen dat deze getuigen zich willen melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

]]>
De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, zegt over het geweld: "Deze lafhartige daad gaat alle perken te buiten. Blijf van handhavers af. De impact van geweld is groot, dat merk je meteen als je ze spreekt. Goed dat de vermoedelijke dader is gepakt. Ik roep mensen die iets hebben gezien op om contact op te nemen met de politie."

2020242146 JS

]]>
Aanhouding op straat 51.9834282 5.9042814
Driebergen, Arnhem - Vrachtwagen met compleet drugslab op A12 in beslag genomen https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/26/11-vrachtwagen-met-compleet-drugslab-op-a12-in-beslag-genomen.html De politie heeft maandag 25 mei op de A12 bij Arnhem een vrachtwagen in beslag genomen die een compleet drugslab vervoerde. De 40-jarige chauffeur uit Beuningen is aangehouden. nieuwsbericht Tue, 26 May 2020 10:01:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/26/11-vrachtwagen-met-compleet-drugslab-op-a12-in-beslag-genomen.html 2020-05-26T10:01:00Z Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks 15.30 uur op de A12 in de richting Ede een vrachtwagen rijden die volgens de politiesystemen al eens eerder was opgevallen in een verdachte situatie. De agenten gaven de bestuurder van de vrachtwagen een stopteken waarna op de verzorgingsplaats ‘De Schaars’ een controle plaats vond.

]]>
Bij controle van de laadruimte van de wagen zien de agenten allerlei attributen waarvan ze uit ervaring weten dat deze gebruikt kunnen worden in een drugslab. Naast allerlei vaten en jerrycans ook de zogenaamde ‘hardware’ om een productielaboratorium voor synthetische drugs in te richten. Ook de bekende zoete geur die om de vrachtwagen hing bevestigde hun vermoeden dat hier een lab vervoerd werd. De chauffeur werd direct aangehouden.

]]>
Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie kwamen ter plaatse om een bestandsopname te maken en verzorgden een veilige afvoer van de inhoud van de vrachtwagen. Het bleek inderdaad om een bijna compleet methamfetamine lab te zijn. Niet alleen de hardware en de benodigde chemicaliën waren aanwezig, ook een partij afval en het uiteindelijke product, een hoeveelheid methamfetamine werden in de vrachtwagen aangetroffen. Het lab was al in productie maar werd kennelijk nu verplaatst.

]]>
Bij de chauffeur is ook een zogenaamde gsm-jammer aangetroffen. Een gsm-jammer is een apparaat dat wordt gebruikt om te voorkomen dat mobiele telefoons signalen kunnen ontvangen van een gsm-mast. Het bezit van een dergelijk apparaat is in Nederland verboden. De politie stelt een nader onderzoek in naar de herkomst en de eigenaren van het laboratorium.

]]>
Vrachtwagen met drugslab 52.0245798 5.8796785
Arnhem - Verdachte aangehouden na afdreiging en diefstal https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/19/02-arnhem-verdachte-aangehouden-na-afdreiging-en-diefstal.html De politie heeft dinsdag 19 mei een 30-jarige man uit Arnhem aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks afdreigingen en diefstallen. nieuwsbericht Tue, 19 May 2020 16:45:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/19/02-arnhem-verdachte-aangehouden-na-afdreiging-en-diefstal.html 2020-05-19T16:45:00Z De politie startte het onderzoek nadat in december 2019 meerdere aangiftes binnen kwamen van zaken in onder andere Apeldoorn en Twello. In maart 2020 kwam er nog een zaak bij uit Dronten. Al snel werd duidelijk dat in alle zaken contact tussen daders en slachtoffer werd gelegd via Bullchat. Na dit contact volgde vaak een afspraak bij een slachtoffer thuis. Eenmaal binnen doorzochten de daders de woning en dwongen zij het slachtoffer om bankgegevens af te staan. Zo kon er met de pas van het slachtoffer geld gepind worden. De slachtoffers zijn mannen tussen de 50 en 75 jaar.

Het onderzoek is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

]]>
In de boeien, aangehouden 51.98510340000001 5.8987296
Apeldoorn - Politie en makelaardij samen tegen ondermijning https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/11/02-politie-en-makelaardij-samen-tegen-ondermijning.html De makelaarsbranche en de politie in Oost-Nederland gaan nauwer samenwerken om vastgoedfraude en witwassen (ondermijning) tegen te gaan. Reden voor de nauwere samenwerking: ‘een vuist tegen ondermijning kan alleen als we samen optrekken. We gaan kijken hoe we elkaar kunnen helpen”, zegt John Meijerink, relatiemanager vastgoed politie Oost-Nederland. nieuwsbericht Mon, 11 May 2020 08:00:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/11/02-politie-en-makelaardij-samen-tegen-ondermijning.html 2020-05-11T08:00:00Z Oren en ogen openhouden en opvallende zaken melden

In de aanpak van ondermijnende criminaliteit moeten overheid, burgers en ondernemers samen optrekken. De vastgoedsector is zeer relevant omdat veel crimineel verdiend geld in die sector terechtkomt. Volgens Meijerink is het juist daarom zo belangrijk dat de vastgoedsector de oren en ogen openhoudt en opvallende zaken meldt.

“Maar we hadden al langere tijd het vermoeden dat dit niet veel gebeurde. Dan is de grote vraag: klopt dit? Zo ja, hoe kan dat dan en wat kunnen we er aan doen om te zorgen dat makelaars meer gaan melden? Vandaar dat wij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) hebben gevraagd onderzoek te doen naar de meldingsbereidheid van ongebruikelijke transacties door makelaars.”

]]>
Het onderzoek is gedaan onder iets meer dan 20 makelaars in Oost-Nederland. Een belangrijke uitkomst is dat het voor makelaars lang niet altijd duidelijk is wanneer zij ongebruikelijke transacties moeten melden. Ook ontbreekt een gevoel van urgentie.

Onno Hoes, voorzitter Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM): “Ook wij willen niet betrokken raken bij malafide praktijken en daarom melden we ongebruikelijke transacties - of het vermoeden van witwassen - bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Die meldingen zijn essentieel in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit onderzoek bevestigt dit weer eens. We werken overigens volop aan het op een betrouwbare manier digitaal kunnen inloggen en ondertekenen van contracten. In nauwe samenwerking binnen de vastgoedketen wordt momenteel gewerkt aan een sluitende digitale documentenstroom waarbij vooraan in de keten de WWFT al wordt meegenomen. Dit draagt ook bij aan een betrouwbare branche”

]]>
In een nieuwe projectgroep met verschillende expertises vanuit de publieke sector en de vastgoedbranche worden voorstellen gedaan die ervoor moeten zorgen dat makelaars beter op de hoogte te zijn van de regels en afspraken. Daarnaast gaat de projectgroep kijken hoe makelaars gestimuleerd kunnen worden om actiever ongebruikelijke transacties te melden.

Meijerink: “We zijn blij met de actieve houding van de branche. Door samen te weken aan concrete oplossingen levert de branche een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van ondermijning. We kunnen daarbij gebruik maken van de inzichten en aanbevelingen uit het CCV onderzoek

]]>
52.51677469999999 6.083021899999999
Arnhem - Nieuwe aanhouding in onderzoek naar autobranden https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/10/02-arnhem-nieuwe-aanhouding-in-onderzoek-naar-autobranden.html Zondagmorgen heeft de politie in het onderzoek naar de reeks autobranden in de stad weer een aanhouding verricht. Het gaat om een 42-jarige vrouw uit Arnhem, zij wordt verdacht van betrokkenheid bij brandstichting. De politie blijft volop inzetten om de autobranden te doen stoppen en daders op te sporen. De extra aanwezigheid en alertheid in de wijken en het uitgebreide opsporingsonderzoek gaan dan ook verder. nieuwsbericht Sun, 10 May 2020 13:12:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/10/02-arnhem-nieuwe-aanhouding-in-onderzoek-naar-autobranden.html 2020-05-10T13:12:00Z De 42-jarige is buiten heterdaad aangehouden. Net als bij de vorige aanhouding op 2 mei jl. zette grondig onderzoek de recherche op het spoor van deze verdachte. Zij is naar het politiebureau overgebracht en ingesloten voor verhoor. In haar woning heeft de recherche een zoeking gedaan. Bij welke brandstichting(en) de vrouw mogelijk betrokken is, zal uit verder onderzoek moeten blijken.

Uiteraard wordt in het onderzoek gekeken naar mogelijke verbanden, inhoudelijk kunnen we daar in deze fase geen nadere mededelingen over doen. We sluiten meer aanhoudingen niet uit.

]]>
Het verzoek blijft dan ook aan de bewoners van Arnhem om mee alert te blijven. Zie je iets gebeuren (brand of brandstichting) of je ziet iemand zich verdacht gedragen bij een auto, bel direct 112. Hoe eerder de melding, hoe eerder politie kan handelen en hoe groter de pakkans.

Heb je anderszins informatie dat kan helpen in het politieonderzoek? Geef dat door aan de Districtsrecherche in Arnhem op telefoonnummer 0900-8844. Of desgewenst anoniem (Meld Misdaad Anoniem 0800-7000).

2020175922 ^MJV

]]>
51.98510340000001 5.8987296
Arnhem - Aanhouding in onderzoek autobranden https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/2/02-arnhem-aanhouding-in-onderzoek-autobranden.html Zaterdagmiddag heeft de politie een aanhouding verricht in het onderzoek naar de autobranden in de stad. In verband met de vele brandstichtingen, waarbij allerlei voertuigen maar vooral auto’s in brand werden gestoken, is er volop ingezet om de branden te doen stoppen. Er is ingezet op extra surveillances in de wijken en op onderzoek. De recherche kwam de verdachte op het spoor, waarop meteen is overgegaan tot aanhouding. nieuwsbericht Sat, 02 May 2020 14:15:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/2/02-arnhem-aanhouding-in-onderzoek-autobranden.html 2020-05-02T14:15:00Z De aangehouden verdachte is een 39-jarige inwoner van Arnhem. Hij is naar het politiebureau overgebracht en ingesloten voor verhoor. In zijn woning heeft een zoeking plaatsgevonden. Voor welke brandstichting(en) de man mogelijk verantwoordelijk kan worden gehouden zal uit verder onderzoek moeten blijken. We sluiten meer aanhoudingen niet uit. Het rechercheonderzoek gaat dan ook onverminderd door. Dit geldt ook voor de zichtbare aanwezigheid van politie, extra surveillances en alertheid in de wijken.

]]>
We vragen ook de bewoners van Arnhem om mee alert te blijven en verdachte situaties door te blijven geven. Als je iets ziet gebeuren (brand of brandstichting) of je ziet een persoon zich verdacht rond een auto gedragen, bel dan direct 112. Hoe sneller de melding, hoe eerder politie kan handelen en hoe groter de pakkans.

Heb je anderszins informatie dat kan helpen in het politieonderzoek? Geef dat door aan de Districtsrecherche in Arnhem op telefoonnummer 0900-8844. Wil je liever anoniem informatie delen, dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2020175922 ^MJV

]]>
51.98510340000001 5.8987296
Arnhem - Politie doet onderzoek naar autobranden https://www.politie.nl/nieuws/2020/april/26/02-arnhem-politie-doet-onderzoek-naar-autobranden.html Politie vraagt getuigen zich te melden nieuwsbericht Sun, 26 Apr 2020 09:52:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/april/26/02-arnhem-politie-doet-onderzoek-naar-autobranden.html 2020-04-26T09:52:00Z In de vroege ochtend van zondag 26 april kwamen er twee meldingen binnen van autobranden. Omstreeks 1.20 uur aan de St.-Janskerkstraat en omstreeks 1.36 uur aan de Garnizoenstraat in Arnhem. De politie vermoedt  dat hier sprake is van brandstichting en stelt een onderzoek in. 

De laatste tijd zijn er regelmatig autobranden in Arnhem. De branden vinden vooral plaats in woonwijken,  wat de nodige gevaarzetting met zich mee kan brengen.  We zijn volop bezig met onderzoek naar de autobranden. We zijn volop bezig te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is. 

Hoe kun je helpen autobranden tegen te gaan? 
 

De politie doet volop onderzoek wie verantwoordelijk is voor de diverse autobranden. Getuigen van de brandstichtingen van afgelopen nacht die nog niet met de politie hebben gesproken worden verzocht om informatie door te geven. Dit kan via 0900-8844 of via het digitaal tipformulier.  Dit geldt ook voor wie camerabeelden heeft. Deze zijn eenvoudig te uploaden.  Wil je liever anoniem informatie doorgeven, dat kan  via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000. Tot slot wees alert op verdachte situaties, vooral bij auto’s. Bij spoed of heterdaad  bel 112! 

202018986 2020185042 ^cw 

]]>
51.9914344 5.925242199999999