Alle berichten | Buren | politie.nl https://rss.politie.nl/rss/ab/gemeenten/gelderland/buren.xml RSS feed Alle Berichten voor de gemeente Buren nl Tue, 19 Oct 2021 23:51:41 GMT 2021-10-19T23:51:41Z nl Gemeente Buren - Grote partij vuurwerk aangetroffen tijdens doorzoeking https://www.politie.nl/nieuws/2021/oktober/7/buren---grote-partij-vuurwerk-aangetroffen-tijdens-doorzoeking.html De politie heeft maandagmiddag 4 oktober een 33-jarige man uit Tiel aangehouden na de vondst van circa 1000 kilo illegaal vuurwerk. Het zware, illegale vuurwerk lag opgeslagen in een loods in de gemeente Buren. Thu, 07 Oct 2021 15:15:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2021/oktober/7/buren---grote-partij-vuurwerk-aangetroffen-tijdens-doorzoeking.html 2021-10-07T15:15:00Z Door een anonieme tip kwamen agenten deze loods op het spoor. Zij kwamen direct in actie. Meerdere agenten verzamelden zich, om eenmaal binnen de loods te doorzoeken. Daar troffen zij het zware, illegale vuurwerk aan. Er werd daarnaast ook nog vuurwerk aangetroffen in de auto van de verdachte. De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) kwam ter plaatse om het vuurwerk te bekijken en in beslag te nemen. Een gedeelte van het vuurwerk is afgelopen week al tot ontploffing gebracht op een daarvoor geschikte locatie onder begeleiding van de EOD. 

Aanhouding

De 33-jarige man uit Tiel werd maandag 4 oktober aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De man is inmiddels verhoord en weer in vrijheid gesteld, maar blijft nog wel verdachte in deze zaak. De zaak wordt overgedragen aan het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en daar wordt bepaald wat de strafeis zal zijn. 

Veiligheidsprobleem

Illegaal vuurwerk is nog steeds een groot veiligheidsprobleem. Vuurwerk is in de afgelopen decennia steeds zwaarder en daarmee gevaarlijker geworden. Hierdoor vormt het de laatste jaren een toenemend maatschappelijk probleem door overlast, letsel, doden en milieuschade. De inspanningen van de politie, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Openbaar Ministerie om de handel in illegaal vuurwerk te bestrijden worden daarom onverminderd voortgezet. Niet alleen het verkopen van illegaal vuurwerk is strafbaar, ook particulieren die illegaal vuurwerk kopen zijn strafbaar.

Vorige week werd er nog een grote controle gehouden in Herveld. Deze controle was onder meer gericht op vuurwerk.

Melden

Naast de inzet op de opsporing van het illegale vuurwerk wijst de politie ook op het belang van melden. Regelmatig wordt het vuurwerk opgeslagen in een woonwijk, of op een bedrijventerrein waar meerdere bedrijven gehuisvest zijn. Daarom is het van enorm belang dat mensen alert zijn op verdachte signalen. Ziet u verdachte signalen in uw omgeving, maak er dan melding van. Dat kan via 0900- 8844 of volledig anoniem via 0800- 7000.

^SvD 2021466290

]]>
51.9691894 5.45598302
Apeldoorn - Coronajaar anders dan anders, druk op politie Oost-Nederland blijft hoog, prestaties op peil https://www.politie.nl/nieuws/2021/januari/14/coronajaar-anders-dan-anders.html Daar waar het aantal geregistreerde misdrijven met bijna 2% steeg, wist de politie in Oost-Nederland het percentage opgeloste zaken met 5% te verhogen. Een positief resultaat in een uitdagend en druk jaar dat - evenals het criminaliteitsbeeld - werd gekenmerkt door corona. Er werd een groot beroep gedaan op de samenleving en tegelijk op de wendbaarheid van de politie die, balancerend tussen verbinding en handhaving, zorgde voor rust en stabiliteit. Tijdens de persbijeenkomst op 14 januari blikten regioburgemeester Hubert Bruls, hoofdofficier van justitie Marthyne Kunst en politiechef Oscar Dros terug op een bijzonder 2020. Thu, 14 Jan 2021 13:30:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2021/januari/14/coronajaar-anders-dan-anders.html 2021-01-14T13:30:00Z Impact van corona

Corona heeft een enorme impact op de samenleving. Het handhaven van uitzonderlijke maatregelen, het vervallen van evenementen en het ongemak in de samenleving maakten het voor iedereen een uitdagend jaar met een belangrijke rol voor de politie. Illegale feesten, korte lontjes, demonstraties, burenruzies, maar ook oog voor kwetsbare mensen: er werd met grote regelmaat een beroep gedaan op de politie. Samen met BOA’s heeft de politie in 2020 de samenleving als geheel zo goed mogelijk door deze coronatijd geloodst en zal dat de komende tijd ook blijven doen.

]]>
Druk op strafrechtketen nam verder toe

Hoofdofficier van justitie Marthyne Kunst zag als gevolg van de corona-maatregelen de druk op de strafrechtketen verder toenemen. De tijdelijke sluiting van de rechtbanken in het voorjaar zorgde voor oplopende voorraden, terwijl er daarvoor al te weinig zittingscapaciteit was bij de rechtbanken Gelderland en Overijssel.

Het doel is om eind 2021 de voorraad zaken die op een afdoening wachten, weer op het niveau van maart 2020 te hebben. Er zijn met de rechtbanken en de advocatuur afspraken gemaakt over een ketenbrede aanpak. Waar mogelijk worden zaken buiten de rechter afgedaan, bijvoorbeeld door het opleggen van een OM-strafbeschikking of een transactie bij ontnemingsvorderingen.

Ook wordt de zittingsruimte zo optimaal mogelijk gebruikt, door uitval zoveel mogelijk te beperken. Het OM is gelukkig niet geconfronteerd met een hoog ziekteverzuim. Hierdoor was het mogelijk om officieren in te zetten bij de extra politierechter-zittingen in de avonduren.

Door de indrukwekkende inzet en flexibiliteit van de medewerkers bij politie en de overige ketenpartners is de keten overeind gebleven. Nu komt het aan op de balans te vinden tussen de afbouw van de voorraden en de intensivering van de integrale inzet op belangrijke onderwerpen als ondermijning, digitale criminaliteit en jeugdcriminaliteit.

]]>
Sterke opmars digitale criminaliteit

De traditionele veel voorkomende criminaliteit zoals woninginbraken, diefstallen, overvallen of straatroof daalden fors, omdat er meer thuis werd geleefd en gewerkt. Omgekeerd steeg de digitale criminaliteit. Vooral digitale fraude zoals pishing, helpdeskfraude of vriend-in-noodfraude steeg explosief met meer dan 50%. Ook fraude via online verkoopsites nam toe evenals het hacken en gijzelen van computernetwerken.

Corona werkte als katalysator die zorgde dat de al bestaande groei in een stroomversnelling kwam. Het actief misbruiken van het coronathema en het feit dat werken, ontspannen, kopen en communiceren meer dan ooit online plaatsvindt, onderstreept eens te meer dat criminelen razendsnel in staat zijn om zich aan te passen aan de actualiteit.

De politie heeft de bestrijding van corona-gerelateerde cybercrime geïntensiveerd. Illegale corona-gerelateerde webshops zijn offline gehaald en verdachten aangehouden. Om vriend-in-noodfraude en helpdeskfraude tegen te gaan is intensief samengewerkt met onder meer de Fraudehelpdesk, de Betaalvereniging, de bancaire sector en de telecomsector. Tientallen verdachten zijn in Oost-Nederland, maar ook daarbuiten aangehouden. Er is zicht op veel meer verdachten en de ingezette lijn op gebied van opsporing en preventie wordt in 2021 doorgezet.

]]>
Politie kreeg 9% meer meldingen

Vanaf het moment dat corona Nederland bereikte, werd fors meer om politie gevraagd. Op de meldkamers kwamen 9% meer urgente meldingen binnen ten opzichte van 2019. Voor een deel vloeiden deze meldingen voort uit de corona-maatregelen. Zo steeg het aantal meldingen van overlast door incidenten met jeugd, burengerucht of verwarde personen. Mensen waren meer thuis, zagen meer van elkaar, accepteerden minder en de bereidheid om te melden nam toe. De horeca was een groot deel van het jaar gesloten en veel evenementen gingen niet door waardoor de politie capaciteit vrij kon maken om in te gaan op de vele verzoeken om hulp.

Blijvend investeren in wijkteams is een krachtige en effectieve manier om - samen met andere partners zoals gemeenten en jeugdwerk - persoonlijk in verbinding te zijn met bewoners in de wijken. Dit om zorgen die daar leven tijdig te signaleren, helpen op te lossen en problemen voor te zijn. Hierdoor kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat probleemjongeren uitgroeien tot criminelen.

Een zorg die blijft is dat de druk op de politie door incidenten rond verwarde personen niet is afgenomen. Integendeel: in 2020 is het aantal íncidenten ondanks een landelijk meldnummer net als in de voorgaande jaren toegenomen. De samenwerking met partners in het strafrechtdomein maar ook het maatschappelijk domein is cruciaal om complexe vraagstukken aan te pakken, aldus de driehoek.

]]>
Stabiele financiering en voldoende capaciteit

De politie werkt in de frontlinie van de samenleving. Ook in 2021 zal de politie weer voor uitdagende keuzes worden gesteld die op basis van prioriteiten in de lokale driehoek worden gemaakt. Tegelijk wordt er gewerkt aan de ‘politie van morgen’ voor een blijvende veilige samenleving. Er wordt volop ingezet op gebiedsgebonden politie, opsporing, intelligence en dienstverlening.

De beschikbare capaciteit blijft een uitdaging, de komende jaren stromen veel politiemensen uit en de instroom van nieuwe mensen kan dat niet bijbenen. Opnieuw werd door de regioburgemeester gepleit voor investering in de strafrechtketen. Landelijk moeten de wijkteams van de politie in 2030 zijn uitgebreid met in totaal 3800 fte, te beginnen met 500 oplopend tot 1000 politiemensen de komende regeerperiode. Daarnaast is zo’n €325 miljoen extra nodig om de politie met mensen en middelen in de pas te laten lopen met de digitalisering van de samenleving. In totaal is 578 miljoen nodig.

De door de politie opgepakte zaken moeten voortvarend door de strafrechtketen kunnen worden voorzien van een betekenisvolle afdoening voor het slachtoffer, de dader en de samenleving.

De driehoek benadrukt het belang van een stabiele financiering van de gehele keten zodat de samenleving kan rekenen op een adequaat antwoord op bestaande en nieuwe veiligheidsvraagstukken, met of zonder pandemie.

]]>
52.21115700000001 5.9699231
Beusichem - Ondermijningsonderzoek afgerond met 5 verdachten https://www.politie.nl/nieuws/2020/december/30/02-beusichem-ondermijningsonderzoek-afgerond-met-5-verdachten.html De politie in district Gelderland-Zuid heeft deze week een langer lopend onderzoek naar ondermijning afgerond. Het onderzoek was een samenspel tussen het lokale politieteam en de districtsrecherche door de complexiteit en omvang. Dat startte bij het aantreffen van een synthetisch drugslab in Beusichem op 14 april. In dit onderzoek zijn 5 verdachten aangehouden. De laatste verdachten zijn vorige week aanvullend verhoord. Wed, 30 Dec 2020 12:55:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/december/30/02-beusichem-ondermijningsonderzoek-afgerond-met-5-verdachten.html 2020-12-30T12:55:00Z Bij het aantreffen van het drugslab in een boerenbedrijf werden in het laboratorium grondstoffen en producten aangetroffen. Op dat moment was de eigenaar van het bedrijf aanwezig; hij is aangehouden. Het bedrijfsdeel is door de burgemeester van de gemeente Buren gesloten.

In dit onderzoek zijn vijf verdachten aangehouden. Het gaat om de 51-jarige eigenaar van het perceel. De andere mannen zouden de rol hebben gehad van financier of uitvoerder/kok. Deze verdachten zijn afkomstig uit Druten (55), gemeente West Maas en Waal (53) en Rotterdam (34). Een man (49) is zonder vaste woon -of verblijfplaats.

Uit een eerder politieonderzoek naar encrochats kwam informatie die ook in dit onderzoek helpend was. Daardoor zijn enkele verdachten nogmaals verhoord vorige week.

Informatie helpt
De afgelopen jaren zijn al de nodige hennepkwekerijen en drugslabs geruimd door de politie. Dat is vaak dankzij speurwerk van de politie maar vaak genoeg ook dankzij alerte melders, die iets opmerkelijks, afwijkends signaleren in hun omgeving. Die tips helpen ons in de aanpak van deze criminaliteit, helpen ons te achterhalen wie achter deze vorm van (georganiseerde) criminaliteit zit.

Wat is ondermijning?
Criminelen kunnen hun illegale activiteiten- of georganiseerde misdaad- vaak niet uitvoeren zonder de hulp van ‘gewone burgers’. Ook hebben criminelen bijvoorbeeld transport, opslagruimten, woningen en vergunningen nodig. Om het criminele vermogen wit te wassen is de bovenwereld ook van belang. In dit geval is er gebruik gemaakt van bedrijfspanden en een woning om ‘criminele activiteiten’ uit te voeren en veel geld te verdienen door illegale praktijken. 

Samen sterk tegen ondermijning
Prioriteit van politie, OM en bestuur is de aanpak van de onzichtbare economie die vermenging van onder- en bovenwereld (ondermijning) veroorzaakt. Gezamenlijk trekken de overheidsinstanties op om informatie te delen over ondermijningsonderzoeken en te kunnen reageren op zaken die niet kloppen.

Wat kunt u doen tegen ondermijning?
Iedereen kan te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Neem dan direct contact op met de politie via 0900- 8844. Als elke seconde telt, neem dan contact op met 112. Iedere melding kan van belang zijn voor een onderzoek. Geeft u liever anoniem informatie door, dan kan dat uiteraard via Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000.

 

 

^JA

 

]]>
51.9476422 5.2879361
Tilburg - Melding geluidsoverlast loopt uit op verzet bewoonster https://www.politie.nl/nieuws/2020/oktober/23/08-melding-geluidsoverlast-loopt-uit-op-verzet-bewoonster.html Een 56-jarige vrouw is donderdagmorgen in haar woning in de wijk Zandberg aangehouden omdat ze zicht verzette tegen de inbeslagname van een radio met box. De politie besloot hier toe over te gaan na meldingen van geluidsoverlast en de eigen constatering daarvan. Fri, 23 Oct 2020 09:25:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/oktober/23/08-melding-geluidsoverlast-loopt-uit-op-verzet-bewoonster.html 2020-10-23T09:25:00Z Agenten kregen donderdag 22 oktober jl omstreeks 09.15 uur de melding om vanwege geluidsoverlast te gaan naar een adres in de wijk Zandberg. Het is voor de politie een bekend adres vanwege eerdere meldingen. De dienders hoorden voor de woning dat de radio heel hard stond. Ze belden aan en zagen dat de bewoonster achter de voordeur stond maar ondanks aandringen niet open deed. Hierna trachtten de agenten, die een machtiging tot binnentreden, bijhadden,  de deur open te flipperen maar dat lukte niet omdat de vrouw aan de achterkant daaraan trok. Hierna is de voordeur met een breekijzer open gewrikt. De vrouw probeerde al schreeuwend de weg te versperren en pakte daarbij nog een van de agenten vast. Ze werd aangehouden en verhoord. Ook is contact gelegd met hulpverlening.  

 

]]>
51.9488013 5.348907500000001
Maurik - Achtervolging en aanhouding na woninginbraak https://www.politie.nl/nieuws/2019/oktober/31/02-maurik-aanhouding-woninginbreker.html Na een inbraak in een woning aan de Hooge Waard in Maurik, hielden agenten op woensdag 30 oktober een 32-jarige man uit Amsterdam aan. Aan de aanhouding ging een achtervolging vooraf die eindigde in Amsterdam. Thu, 31 Oct 2019 15:41:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2019/oktober/31/02-maurik-aanhouding-woninginbreker.html 2019-10-31T15:41:00Z Omstreeks 3.00 uur kreeg de politie een melding dat er mogelijk een woninginbraak aan de gang was aan de Hooge Waard. Direct reden verschillende surveillerende agenten naar het adres. Agenten zagen op de Van de Geerstraat een auto met hoge snelheid rijden. Daarop werd de achtervoeging ingezet met meerdere voertuigen. Later sloot ook een helikopter aan. Tijdens de achtervolging haalde de auto van de verdachten snelheden tot 190km/h.

Via de A2 en de A10 reed de auto Amsterdam in en op de Robert Scottstraat eindigde de achtervolging nadat de auto was aangetikt door de politieauto. De drie inzittenden vluchten daarop weg. Agenten konden de 32-jarige man aangehouden. Naar de andere twee is nog een tijd tevergeefs gezocht.

2019483243 FJB

]]>
51.9617905 5.421032999999966
Lienden - Dronken bestuurder rijdt tijdens vlucht tegen politieauto https://www.politie.nl/nieuws/2019/mei/4/02-lienden-dronken-bestuurder-probeert-controle-te-ontkomen-en-botst-tegen-politieauto.html Vrijdag rond 16.00 uur reden agenten op de N320 richting Kesteren toen hen slingerend een auto tegemoetkwam, op de verkeerde weghelft en met lege voorband. Zij keerden hun dienstvoertuig en gaven de bestuurder vanwege het veroorzaken van gevaar op de weg meteen een stopteken. Ondanks gebruik van optische- en geluidssignalen negeerde hij dat. Met moeite lukte het de agenten na een korte achtervolging om hem te laten stoppen. De man bleek onvast ter been en rook sterk naar alcohol en kon mee naar het politiebureau voor de onvermijdelijke ademanalyse. Sat, 04 May 2019 09:15:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2019/mei/4/02-lienden-dronken-bestuurder-probeert-controle-te-ontkomen-en-botst-tegen-politieauto.html 2019-05-04T09:15:00Z De naar later bleek 62-jarige inwoner van de gemeente Buren zorgde voor hachelijke situaties op de weg. Meerdere tegenliggers moesten uitwijken, twee van hen zodanig dat ze in de berm terecht kwamen. Omdat de bestuurder totaal niet reageerde op hun aanwijzingen besloten de agenten voor hem te gaan rijden, maar ook de tekst ‘volgen politie’ via hun transparant hielp niet. Na aanrijding tegen het politievoertuig raakte de auto van de man vervolgens in de berm. De agenten stopten, de verdachte reed echter door en vervolgde via de berm en de weg slingerend zijn vlucht. Even later kon de man op de Burgemeester Houtkoperweg worden aangehouden. De 62-jarige is overgebracht naar het politiebureau voor een ademanalyse en verhoor.

]]>
Veel te veel gedronken

De uitslag van de ademanalyse was ver boven de wettelijke limiet van 220, namelijk 1365 ug/l. Het rijbewijs van de man is direct ingevorderd. Naast rijden onder invloed wordt de 62-jarige verdacht van het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid (artikel 5 Wegenverkeerswet), negeren van een stopteken en verlaten plaats ongeval. Er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

2019193355 ^MJV

]]>
51.93931879999999 5.516415300000062
Lienden - Twee aanhoudingen na achtervolging https://www.politie.nl/nieuws/2019/januari/19/02-lienden-twee-aanhoudingen-na-achtervolging.html De politie heeft zaterdag 19 januari twee mannen aangehouden na een achtervolging. Bij de aanhouding is door de politie geschoten. Niemand raakte hierbij gewond. Sat, 19 Jan 2019 19:01:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2019/januari/19/02-lienden-twee-aanhoudingen-na-achtervolging.html 2019-01-19T19:01:00Z Agenten reden rond 17.45 uur in de gemeente Buren toen zij een signaal kregen dat een gestolen auto langs de ANPR reed. Door eenheden werd naar de auto uitgekeken. Toen agenten de auto in het vizier kregen, gaven ze deze een stopteken. De bestuurder stopte echter niet en ging er vandoor. Agenten hebben de auto vervolgens enige tijd achtervolgd en geprobeerd tot stoppen te dwingen. Dit lukte uiteindelijk in Lienden. Hierbij raakten diverse politieauto’s beschadigd.

De bestuurder besloot echter te keren. Hij leek op de agenten in te willen rijden. Hierop is door één van de agenten geschoten. Er raakte niemand gewond. De bestuurder, een 39-jarige man, uit Rotterdam, en een bijrijder, een 49-jarige man uit Tiel, konden direct daarna zonder verzet worden aangehouden. 
Zij zijn overgebracht naar het bureau. De politie maakt proces-verbaal op en doet verder onderzoek. 

^NR

]]>
51.94756640000001 5.518354700000032
Tiel - Steekincident Tiel; politie op zoek naar getuigen https://www.politie.nl/nieuws/2018/september/27/02-tiel-steekincident-tiel-politie-op-zoek-naar-getuigen.html In de nacht van vrijdag 14 en zaterdag 15 september j.l. vond er rond 02.30 uur een steekincident plaats op het Plein in Tiel. Daarbij raakten twee personen gewond. Een 20-jarige man uit Buren en een 28-jarige inwoner van Culemborg. Thu, 27 Sep 2018 14:27:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2018/september/27/02-tiel-steekincident-tiel-politie-op-zoek-naar-getuigen.html 2018-09-27T14:27:00Z De 20-jarige man uit Buren was die nacht erg agressief en kon met de nodige moeite worden overgebracht naar het ziekenhuis. Hij werd diezelfde nacht nog opgenomen vanwege de aard van zijn verwondingen. Een 28-jarige verdachte uit Culemborg werd later die nacht aangehouden. Hij bleek ook gewond maar kon na doktersbehandeling wél mee naar het politiebureau en worden ingesloten. De 28-jarige Culemborger is na enkele dagen in vrijheid gesteld. De man uit Buren is na enkele dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, ontslagen uit het ziekenhuis.

]]>
Getuigenoproep

Uit het politie onderzoek is gebleken dat er diverse mensen getuige zijn geweest van dit incident. De politie sprak al met enkele van deze getuigen. Toch roept zij nog mensen op die wat meer kunnen vertellen over het conflict en de omstandigheden. Ook is nog onduidelijk of er meer personen betrokken zijn geweest bij dit steekincident. Mocht u opnames hebben gemaakt of andere informatie bezitten die kan bijdragen tot het oplossen van deze zaak neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844.

Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven aan de politie via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

2018416400 (fdv)

]]>
51.8876176 5.427876500000025
Ingen - Eenzijdig dodelijk verkeersongeval https://www.politie.nl/nieuws/2018/september/15/02-ingen-eenzijdig-dodelijk-ongeval.html Vrijdagmiddag rond 15.50 uur vond op de Rijnbandijk een eenzijdig dodelijk ongeval plaats. Een tuktuk met daarin 4 personen reed door nog onbekende oorzaak van de dijk. Politie, ambulancedienst, brandweer en ook een traumahelikopter rukten uit voor de nodige hulpverlening. Eén persoon overleed ter plekke, de drie anderen raakten licht gewond. Naar de toedracht is nader politieonderzoek ingesteld. Sat, 15 Sep 2018 08:17:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2018/september/15/02-ingen-eenzijdig-dodelijk-ongeval.html 2018-09-15T08:17:00Z Agenten waren snel ter plaatse, zij zagen enkele personen in een weiland bij een omgeslagen tuktuk waaronder een vrouw op de grond liggen. Pogingen om haar te reanimeren mochten niet meer baten. De 58-jarige inwoonster van Maarssen bleek ter plekke te zijn overleden. De drie andere inzittenden zijn licht gewond met ambulances naar een ziekenhuis in Tiel overgebracht voor behandeling. Eén van hen bleek na onderzoek de bestuurster, van 22 jaar uit de gemeente Alpen aan den Rijn.

]]>
Politieonderzoek

Politieagenten van Verkeersongevallenanalyse kwamen ter plaatse voor technisch sporenonderzoek. De tuktuk is onderaan de dijk via een hek gelanceerd, over de kop geslagen en in een weiland terecht gekomen. De 22-jarige bestuurster werd aan het begin van de avond aangehouden, er is op het politiebureau een eerste verhoor afgenomen. De politie doet verder onderzoek naar de exacte toedracht van het dodelijk ongeval. Onder meer zullen getuigen worden gehoord.

Voor betrokkenen en andere belanghebbenden was vrijdagavond slachtofferhulp geregeld.

2018415829 ^MJV

]]>
51.97821570000001 5.479486299999962
Maurik/Rijswijk - Politie zoekt getuigen van vechtpartij https://www.politie.nl/nieuws/2018/juni/11/02-maurik-rijswijk---politie-zoekt-getuigen-van-vechtpartij-kopie.html Zondagavond zijn supporters van voetbalverenigingen uit Maurik en Rijswijk met elkaar op de vuist gegaan. Hierbij raakten twee mannen gewond. De politie hield vier mannen aan, twee van respectievelijk 28 en 30 jaar uit Maurik en twee van respectievelijk 17 en 49-jaar uit de gemeente Buren. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Mon, 11 Jun 2018 08:35:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2018/juni/11/02-maurik-rijswijk---politie-zoekt-getuigen-van-vechtpartij-kopie.html 2018-06-11T08:35:00Z Even voor 19:00 uur sloeg de vlam in de pan nadat beide teams hadden gespeeld. De supporters troffen elkaar in Rijswijk en er ontstond een vechtpartij waarbij verschillende mensen betrokken waren. De politie ging meteen met meerdere eenheden ter plaatse, maar bij aankomst bleek het overgrote deel van de betrokkenen te zijn vertrokken. De twee personen die gewond raakten werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en aan de hand van getuigenverklaringen kon de politie dezelfde avond nog vier aanhoudingen verrichten.

]]>
Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien dat met dit incident te maken kan hebben, neem dan contact op met de politie via 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem melden kan ook via 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

2018255318^JR

]]>
51.95645179999999 5.359736500000054