Alle berichten | Nijmegen | politie.nl https://rss.politie.nl/rss/ab/gemeenten/gelderland/nijmegen.xml RSS feed Alle Berichten voor de gemeente Nijmegen nl Sun, 24 Jan 2021 22:42:30 GMT 2021-01-24T22:42:30Z nl Apeldoorn - Coronajaar anders dan anders, druk op politie Oost-Nederland blijft hoog, prestaties op peil https://www.politie.nl/nieuws/2021/januari/14/coronajaar-anders-dan-anders.html Daar waar het aantal geregistreerde misdrijven met bijna 2% steeg, wist de politie in Oost-Nederland het percentage opgeloste zaken met 5% te verhogen. Een positief resultaat in een uitdagend en druk jaar dat - evenals het criminaliteitsbeeld - werd gekenmerkt door corona. Er werd een groot beroep gedaan op de samenleving en tegelijk op de wendbaarheid van de politie die, balancerend tussen verbinding en handhaving, zorgde voor rust en stabiliteit. Tijdens de persbijeenkomst op 14 januari blikten regioburgemeester Hubert Bruls, hoofdofficier van justitie Marthyne Kunst en politiechef Oscar Dros terug op een bijzonder 2020. nieuwsbericht Thu, 14 Jan 2021 13:30:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2021/januari/14/coronajaar-anders-dan-anders.html 2021-01-14T13:30:00Z Impact van corona

Corona heeft een enorme impact op de samenleving. Het handhaven van uitzonderlijke maatregelen, het vervallen van evenementen en het ongemak in de samenleving maakten het voor iedereen een uitdagend jaar met een belangrijke rol voor de politie. Illegale feesten, korte lontjes, demonstraties, burenruzies, maar ook oog voor kwetsbare mensen: er werd met grote regelmaat een beroep gedaan op de politie. Samen met BOA’s heeft de politie in 2020 de samenleving als geheel zo goed mogelijk door deze coronatijd geloodst en zal dat de komende tijd ook blijven doen.

]]>
Hoofdofficier van justitie Marthyne Kunst zag als gevolg van de corona-maatregelen de druk op de strafrechtketen verder toenemen. De tijdelijke sluiting van de rechtbanken in het voorjaar zorgde voor oplopende voorraden, terwijl er daarvoor al te weinig zittingscapaciteit was bij de rechtbanken Gelderland en Overijssel.

Het doel is om eind 2021 de voorraad zaken die op een afdoening wachten, weer op het niveau van maart 2020 te hebben. Er zijn met de rechtbanken en de advocatuur afspraken gemaakt over een ketenbrede aanpak. Waar mogelijk worden zaken buiten de rechter afgedaan, bijvoorbeeld door het opleggen van een OM-strafbeschikking of een transactie bij ontnemingsvorderingen.

Ook wordt de zittingsruimte zo optimaal mogelijk gebruikt, door uitval zoveel mogelijk te beperken. Het OM is gelukkig niet geconfronteerd met een hoog ziekteverzuim. Hierdoor was het mogelijk om officieren in te zetten bij de extra politierechter-zittingen in de avonduren.

Door de indrukwekkende inzet en flexibiliteit van de medewerkers bij politie en de overige ketenpartners is de keten overeind gebleven. Nu komt het aan op de balans te vinden tussen de afbouw van de voorraden en de intensivering van de integrale inzet op belangrijke onderwerpen als ondermijning, digitale criminaliteit en jeugdcriminaliteit.

]]>
De traditionele veel voorkomende criminaliteit zoals woninginbraken, diefstallen, overvallen of straatroof daalden fors, omdat er meer thuis werd geleefd en gewerkt. Omgekeerd steeg de digitale criminaliteit. Vooral digitale fraude zoals pishing, helpdeskfraude of vriend-in-noodfraude steeg explosief met meer dan 50%. Ook fraude via online verkoopsites nam toe evenals het hacken en gijzelen van computernetwerken.

Corona werkte als katalysator die zorgde dat de al bestaande groei in een stroomversnelling kwam. Het actief misbruiken van het coronathema en het feit dat werken, ontspannen, kopen en communiceren meer dan ooit online plaatsvindt, onderstreept eens te meer dat criminelen razendsnel in staat zijn om zich aan te passen aan de actualiteit.

De politie heeft de bestrijding van corona-gerelateerde cybercrime geïntensiveerd. Illegale corona-gerelateerde webshops zijn offline gehaald en verdachten aangehouden. Om vriend-in-noodfraude en helpdeskfraude tegen te gaan is intensief samengewerkt met onder meer de Fraudehelpdesk, de Betaalvereniging, de bancaire sector en de telecomsector. Tientallen verdachten zijn in Oost-Nederland, maar ook daarbuiten aangehouden. Er is zicht op veel meer verdachten en de ingezette lijn op gebied van opsporing en preventie wordt in 2021 doorgezet.

]]>
Vanaf het moment dat corona Nederland bereikte, werd fors meer om politie gevraagd. Op de meldkamers kwamen 9% meer urgente meldingen binnen ten opzichte van 2019. Voor een deel vloeiden deze meldingen voort uit de corona-maatregelen. Zo steeg het aantal meldingen van overlast door incidenten met jeugd, burengerucht of verwarde personen. Mensen waren meer thuis, zagen meer van elkaar, accepteerden minder en de bereidheid om te melden nam toe. De horeca was een groot deel van het jaar gesloten en veel evenementen gingen niet door waardoor de politie capaciteit vrij kon maken om in te gaan op de vele verzoeken om hulp.

Blijvend investeren in wijkteams is een krachtige en effectieve manier om - samen met andere partners zoals gemeenten en jeugdwerk - persoonlijk in verbinding te zijn met bewoners in de wijken. Dit om zorgen die daar leven tijdig te signaleren, helpen op te lossen en problemen voor te zijn. Hierdoor kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat probleemjongeren uitgroeien tot criminelen.

Een zorg die blijft is dat de druk op de politie door incidenten rond verwarde personen niet is afgenomen. Integendeel: in 2020 is het aantal íncidenten ondanks een landelijk meldnummer net als in de voorgaande jaren toegenomen. De samenwerking met partners in het strafrechtdomein maar ook het maatschappelijk domein is cruciaal om complexe vraagstukken aan te pakken, aldus de driehoek.

]]>
De politie werkt in de frontlinie van de samenleving. Ook in 2021 zal de politie weer voor uitdagende keuzes worden gesteld die op basis van prioriteiten in de lokale driehoek worden gemaakt. Tegelijk wordt er gewerkt aan de ‘politie van morgen’ voor een blijvende veilige samenleving. Er wordt volop ingezet op gebiedsgebonden politie, opsporing, intelligence en dienstverlening.

De beschikbare capaciteit blijft een uitdaging, de komende jaren stromen veel politiemensen uit en de instroom van nieuwe mensen kan dat niet bijbenen. Opnieuw werd door de regioburgemeester gepleit voor investering in de strafrechtketen. Landelijk moeten de wijkteams van de politie in 2030 zijn uitgebreid met in totaal 3800 fte, te beginnen met 500 oplopend tot 1000 politiemensen de komende regeerperiode. Daarnaast is zo’n €325 miljoen extra nodig om de politie met mensen en middelen in de pas te laten lopen met de digitalisering van de samenleving. In totaal is 578 miljoen nodig.

De door de politie opgepakte zaken moeten voortvarend door de strafrechtketen kunnen worden voorzien van een betekenisvolle afdoening voor het slachtoffer, de dader en de samenleving.

De driehoek benadrukt het belang van een stabiele financiering van de gehele keten zodat de samenleving kan rekenen op een adequaat antwoord op bestaande en nieuwe veiligheidsvraagstukken, met of zonder pandemie.

]]>
52.21115700000001 5.9699231
Nijmegen - Verdachte aangehouden na eerder schietincident https://www.politie.nl/nieuws/2021/januari/9/02-nijmegen-verdachte-aangehouden-na-eerder-schietincident.html De politie heeft vrijdag een 49-jarige Nijmegenaar aangehouden in het onderzoek naar een schietincident in Nijmegen eerder deze week. Daarbij overleed een 37-jarige man in een woning. nieuwsbericht Sat, 09 Jan 2021 10:03:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2021/januari/9/02-nijmegen-verdachte-aangehouden-na-eerder-schietincident.html 2021-01-09T10:03:00Z De aangehouden Nijmegenaar, is de 5e aanhouding in dit onderzoek. Hij wordt verdacht van moord c.q. doodslag. Bij zijn aanhouding in Noord Nederland werd een vuurwapen aangetroffen. Onderzocht wordt of de verdachte met dit wapen heeft geschoten. Het wapen is in beslag genomen voor verdere onderzoek.
De verdachten die kort na het incident zijn aangehouden, zijn inmiddels in vrijheid gesteld.

 

2021007639        ^JA

]]>
Aanhouding, handboeien 51.8125626 5.8372264
Nijmegen - Man (37) overleden na schietincident https://www.politie.nl/nieuws/2021/januari/6/02-man-37-overleden-na-schietincident-in-lankforst-nijmegen.html Een man van 37 is dinsdag 5 januari overleden na een schietincident in een woning aan de 44e straat in de wijk Lankforst. Iets na 15:30 uur kwam de melding van een schietincident binnen op de meldkamer van de politie en direct zijn veel eenheden ingezet. De inzet van hulpdiensten waaronder een traumahelikopter bleek tevergeefs: het slachtoffer is ter plaatse overleden. nieuwsbericht Wed, 06 Jan 2021 09:25:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2021/januari/6/02-man-37-overleden-na-schietincident-in-lankforst-nijmegen.html 2021-01-06T09:25:00Z Direct na het schietincident heeft de politie in en rond de woning waar het incident plaatsvond vier mensen aangehouden. Hun eventuele betrokkenheid wordt onderzocht. Het gaat om twee mannen uit Nijmegen (22 en 55), een vrouw van 37 uit Helmond en een man van 45 zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De politie heeft ter plaatse sporen- en getuigenonderzoek verricht. In de loop van de avond kon ook de identiteit van het slachtoffer worden vastgesteld. Het betreft een man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zijn familie is vervolgens geïnformeerd.

De komende tijd wordt het onderzoek voortgezet. Hulp van getuigen is daarbij zeker welkom. Heb je die dag iets gezien in de omgeving van het schietincident, of mogelijk beelden van de omgeving? Neem dan contact met ons op via 0900 – 8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800 – 7000.

2021007639 ^JH

]]>
Busje forensische opsporing 51.81341990000001 5.8074796
Nijmegen - Boetes na beëindiging feest Nijmegen https://www.politie.nl/nieuws/2021/januari/1/02-nijmegen-feest-beeindigd-in-nijmegen-bijna-30-boetes.html De politie heeft vrijdag 1 januari rond 10:30 uur een illegaal feest beëindigd aan de Lijnbaanstraat in Nijmegen. Er waren ongeveer dertig personen aanwezig. nieuwsbericht Fri, 01 Jan 2021 13:12:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2021/januari/1/02-nijmegen-feest-beeindigd-in-nijmegen-bijna-30-boetes.html 2021-01-01T13:12:00Z Hoewel een deel van de feestvierders wilde ontkomen, wisten de aanwezige agenten iedereen te bekeuren. Er werd immers geen afstand gehouden. Vervolgens is iedereen weggestuurd. 

^SV 2021001534

]]>
Agent met portofoon en andere communicatiemiddelen 51.8125626 5.8372264
Nijmegen - Getuigen gezocht: man (19) die te hulp schoot gestoken https://www.politie.nl/nieuws/2020/december/30/02-nijmegen-getuigen-gezocht-man-die-te-hulp-schoot-gestoken.html De politie is op zoek naar getuigen van een incident rond het Nijmeegse centraal station op dinsdag 22 december. Tussen 18:30 en 19:00 uur wordt daar een vrouw bestolen van haar telefoon. Een omstander die te hulp schiet is in zijn buik gestoken. nieuwsbericht Wed, 30 Dec 2020 14:37:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/december/30/02-nijmegen-getuigen-gezocht-man-die-te-hulp-schoot-gestoken.html 2020-12-30T14:37:00Z In de trein richting Den Helder steelt de vermoedelijke dader, een 26-jarige man uit Nijmegen, de telefoon van een 21-jarige vrouw uit Ede. De trein staat op dat moment stil op station Nijmegen en de verdachte zet het op een lopen. Een 19-jarige man uit Druten wil de man op de Tunnelweg stoppen, maar wordt dan in zijn buik gestoken door de verdachte.

]]>
Hoewel de 26-jarige Nijmegenaar is aangehouden wil de politie met meer getuigen spreken. Dit om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Ook beelden kunnen het onderzoek helpen.

]]>
Heb jij die dinsdagavond iets gezien of gehoord op het station, in de fietstunnel of rond de Marialaan in Nijmegen, dat met deze zaak te maken kan hebben? Ben je getuige geweest van de diefstal, vluchtpoging of het steekincident? Weet je meer of heb je beelden? Bel met 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Alle informatie, hoe klein ook, kan bruikbaar zijn. Melden via het online tipformulier behoort ook tot de mogelijkheden.

^SV 2020605450

]]>
Afzetlint gebruikt bij een afzetting van een PD 51.8436377 5.8533531
Wijchen - Viertal verhoord in ondermijningsonderzoek https://www.politie.nl/nieuws/2020/november/20/02-wijchen-viertal-verhoord-in-ondermijningsonderzoek.html Deze week heeft de politie een onderzoek naar ondermijning afgerond. Vier mannen zijn in dit onderzoek aangehouden en verhoord over hun rol in het faciliteren van hennepkwekerijen en onderdeel zijn van een crimineel samenwerkingsverband. De verdachten zijn afkomstig uit Tiel, Beneden-Leeuwen en Druten. nieuwsbericht Fri, 20 Nov 2020 17:29:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/november/20/02-wijchen-viertal-verhoord-in-ondermijningsonderzoek.html 2020-11-20T17:29:00Z Op basis van informatie stapte de politie 13 mei in Druten een woning binnen, in Boven-Leeuwen een bedrijfspand aan de Expeditieweg. Beiden werden doorzocht op basis van de Opiumwet . Op 30 juni doorzochten meerdere rechercheurs en politieagenten een woning in Druten, een woning in Nijmegen, twee woningen in Arnhem én een bedrijfspand in Wijchen. In Nijmegen zijn 300 hennepplanten aangetroffen, in Druten 200 planten. In Wijchen is diezelfde dag een growshop aangetroffen.

Hennep-coördinator Ramon Beers, werkzaam in politieteam Tweestromenland over die actie: “Een growshop verkoopt eigenlijk alles wat je nodig hebt voor hennepteelt. Dat kweken is niet zonder gevaar; we zien met regelmaat dan ook branden als gevolg van een illegale kwekerij.” De planten én materialen voor de productie van hennep zijn in beslag genomen en vernietigd.

Begin oktober zijn twee mannen aangehouden in Druten, zij zijn 38 en 39 jaar oud. Zij worden verdacht van het deelnemen aan een crimineel samenwerkingsverband. Zij hebben enkele dagen vastgezeten voor verhoor. Op 28 oktober zijn 2 andere mannen aangehouden en verhoord. Het gaat om 37-jarige man uit Tiel en een 49-jarige man uit Beneden-Leeuwen. Zij worden verdacht van het faciliteren van een hennepkwekerij (toelevering producten, organiseren van de inrichting). De verdachten zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld in afwachting van de beslissing van de officier van justitie over hun verdere vervolging.

Onder- en bovenwereld
Met een ondermijningsonderzoek pakt politie het hele productieproces aan: vanaf de growshop tot en met de uiteindelijke afzet van hennep. Criminelen kunnen hun illegale activiteiten- of georganiseerde misdaad- vaak niet uitvoeren zonder de hulp van ‘gewone burgers’. Ook hebben criminelen bijvoorbeeld transport, opslagruimten, woningen en vergunningen nodig. Om het criminele vermogen wit te wassen is de bovenwereld ook van belang. In dit geval is er gebruikgemaakt van bedrijfspanden en een woning om ‘criminele activiteiten’ uit te voeren en veel geld te verdienen door illegale praktijken. 

Bestuurlijke aanpak
Daphne Bergman zit namens de burgemeesters in Gelderland-Zuid in een integrale stuurploeg. “Optreden tegen ondermijning vinden wij als lokaal bestuur, maar ook als politie en openbaar ministerie belangrijk. Doel is het gezamenlijk bestrijden van ondermijning. Samen pakken we die vermenging van onderwereld met de bovenwereld aan. We delen informatie over ondermijningsonderzoeken en springen in op zaken die vermoedens tonen van ondermijnende criminaliteit. En vergis je niet, daar gaat heel veel in om, het is een onzichtbare economie. Als organisaties delen we informatie en onderzoeken we signalen van ondermijning.”

Bergman is burgemeester in Beuningen. Het afgelopen jaar sloot zij verschillende panden nadat de politie in een woning of bedrijfspand drugs vond. “Sluiting van zo’n pand haalt de roulatie er uit. Het zorgt dat het niet langer als drugspand bekend staat. En dat bevordert de veiligheid en leefbaarheid voor de buurt.“

Wat kunt u doen tegen ondermijning?
Iedereen kan te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Neem dan direct contact op met de politie via 112. Zo’n melding kan van belang zijn voor een onderzoek. Geeft u liever anoniem informatie door, dan kan dat uiteraard via Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000.
 

Meer informatie over het thema ondermijning, kijk dan op de themapagina van Politie.nl

]]>
51.8136739 5.7528948
Nijmegen - Twee aanhoudingen na DNA-hit bij inbraak in telefoonwinkel https://www.politie.nl/nieuws/2020/oktober/13/02-nijmegen-twee-aanhoudingen-na-dna-hit-bij-inbraak-in-telefoonwinkel.html Op dinsdag 13 oktober zijn twee personen aangehouden voor een inbraak dankzij een DNA-hit. Zij worden verdacht van een inbraak in een telefoonwinkel aan de Molenweg op 27 maart van dit jaar. nieuwsbericht Tue, 13 Oct 2020 14:12:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/oktober/13/02-nijmegen-twee-aanhoudingen-na-dna-hit-bij-inbraak-in-telefoonwinkel.html 2020-10-13T14:12:00Z De verdachten, twee mannen van 22 en 28 jaar uit ’s Hertogenbosch, maakten destijds gebruik van een gestolen auto. Echt beet hadden ze niet, want na eerdere inbraken bij dezelfde winkel had de eigenaar de echte telefoons al vervangen door neptelefoons (dummy’s). Bij de inbraak namen ze dus dummy telefoons mee.

De gestolen auto werd even later teruggevonden waardoor er zowel in de auto als in de winkel sporen veiliggesteld konden worden. Dit leidde na verder onderzoek tot meerdere DNA-hits waarna beide verdachten in beeld kwamen. Beide verdachten zitten nog vast.

2020134127 JH

]]>
DNA-kit 51.8383778 5.8352983
Nijmegen - Onderzoek naar mogelijk contact minderjarige https://www.politie.nl/nieuws/2020/oktober/7/02-onderzoek-naar-mogelijk-contact-minderjarige.html Op dinsdagavond 6 oktober meldde een man uit Groesbeek zich op het politiebureau in Nijmegen. Op basis van informatie die deze avond bekend werd, is een onderzoek gestart naar grooming en daarom is de man aangehouden. nieuwsbericht Wed, 07 Oct 2020 13:18:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/oktober/7/02-onderzoek-naar-mogelijk-contact-minderjarige.html 2020-10-07T13:18:00Z Op sociale media circuleren veel berichten en beelden over deze zaak. Voor de politie is het van belang om te achterhalen of en wat er precies gebeurd is. Dit onderzoek loopt nog volop, daarom worden verdere mededelingen nu niet gedaan.

2020475758 JS

]]>
Politie-embleem 51.8125626 5.8372264
Nijmegen - Politie houdt man aan op verdenking van handel in softdrugs https://www.politie.nl/nieuws/2020/september/22/politie-houdt-man-aan-op-verdenking-van-handel-in-softdrugs.html Op maandag 7 september hield de politie in een lopend onderzoek een bewoner van de Lingestraat aan. nieuwsbericht Tue, 22 Sep 2020 06:38:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/september/22/politie-houdt-man-aan-op-verdenking-van-handel-in-softdrugs.html 2020-09-22T06:38:00Z De politie deed naar aanleiding van het onderzoek in deze zaak een instap bij een woning aan de Lingestraat. Daarbij trof de politie de man aan en hield deze aan op verdenking van handel in softdrugs en harddrugs. Tijdens de zoeking in de woning zijn er soft- en harddrugs aangetroffen. 

 

]]>
51.8491466 5.840399100000001
Nijmegen - Gezocht - Man zwaar mishandeld door groep jongeren https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/september/02-nijmegen--man-zwaar-mishandeld-door-groep-jongeren.html Op vrijdagavond 14 augustus, kort voor middernacht, liep op Plein 1944 in het centrum van Nijmegen, een 55-jarige man. Hij werd daar aangesproken door enkele jongens die deel uitmaakten van een groep van zo’n twintig jongeren. verdachte Wed, 02 Sep 2020 13:25:35 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/september/02-nijmegen--man-zwaar-mishandeld-door-groep-jongeren.html 2020-09-02T13:25:35Z Aanvankelijk negeerde het slachtoffer de jongeren, maar toen hij even later toch reageerde werd hij ernstig mishandeld. De man werd geslagen en viel op de grond. Terwijl hij op de grond lag werd hij nog meerdere keren geschopt. De jongeren lieten de man bewusteloos achter en vertrokken deels via de Doddendaal en deels via de Bloemerstraat. Op filmbeelden direct na de mishandeling gemaakt door een omstander is te zien dat twee scooters wegrijden, iemand op een fiets en een jongen die te voet wegrent.

Wij willen deze ernstige zaak graag oplossen en hebben uw hulp nodig.
De groep bestond uit ongeveer 20 personen, voornamelijk jongens, maar ook enkele meisjes.
De groep bestond uit zowel jongeren met een lichte als met een getinte huidskleur.

]]>
Weet u wie deel uit maakte van de groep jongeren die op vrijdag 14 augustus in het centrum van Nijmegen waren? Hebt u ze gezien, hen gefilmd of gefotografeerd? Wij spreken u graag!
Was je zelf in het centrum van Nijmegen en was je onderdeel van deze groep? Meld je dan. Ook als je niets met de mishandeling te maken hebt.

]]>
]]>
51.845635 5.862653800000001
Nijmegen - Derde aanhouding na schietincident Stationsplein Nijmegen https://www.politie.nl/nieuws/2020/augustus/18/02-nijmegen-derde-aanhouding-na-schietincident-stationsplein-nijmegen.html De politie heeft afgelopen maandagavond een 27-jarige man uit Nijmegen aangehouden in Hoofddorp. De Nijmegenaar wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident aan het Stationsplein in Nijmegen op 11 augustus 2020. nieuwsbericht Tue, 18 Aug 2020 14:46:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/augustus/18/02-nijmegen-derde-aanhouding-na-schietincident-stationsplein-nijmegen.html 2020-08-18T14:46:00Z Eerder werden voor dit incident al twee verdachten aangehouden: een 20-jarige en 23-jarige man, beiden afkomstig uit Nijmegen. Na onderzoek zijn deze mannen in vrijheid gesteld.

]]>
De politie doet nog nader onderzoek naar de exacte toedracht van dit schietincident. De politie wil daarom graag in contact komen met een vrouw die kort voor het schietincident de stationshal uitliep in de richting van het busstation. Daarnaast is de politie op zoek naar twee meisjes die kort voor het schietincident in gesprek zijn geweest met het slachtoffer nabij het busstation.

]]>
Heb je iets gezien of ben je in bezit van beeldmateriaal over dit  incident neem dan contact op met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Daarnaast is het mogelijk om onderstaand tipformulier in te vullen. 

2020378047 ^SV

]]>
In de boeien, aangehouden 51.8125626 5.8372264
Nijmegen - Politie zoekt getuigen en camerabeelden na zware mishandeling in Nijmeegse binnenstad https://www.politie.nl/nieuws/2020/augustus/15/02-nijmegen-politie-zoekt-getuigen-en-camerabeelden-na-zware-mishandeling-in-nijmeegse-binnenstad.html De politie is op zoek naar getuigen na een zware mishandeling op Plein 1944 in Nijmegen afgelopen vrijdagavond 14 augustus. Een 55-jarige man uit Nijmegen werd daar iets voor middernacht belaagd door een groep jongeren en raakte korte tijd buiten bewustzijn. nieuwsbericht Sat, 15 Aug 2020 09:12:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/augustus/15/02-nijmegen-politie-zoekt-getuigen-en-camerabeelden-na-zware-mishandeling-in-nijmeegse-binnenstad.html 2020-08-15T09:12:00Z Na een woordenwisseling kreeg het slachtoffer onder meer een elleboogstoot en een trap tegen het hoofd. Meerdere jongeren uit de groep zouden op het slachtoffer in hebben geslagen. 

]]>
De daders, een groep jongens of mannen, vermoedelijk tussen de 16 en 25 jaar oud, zijn na het incident weggevlucht. Onbekend is hoeveel personen er bij de mishandeling betrokken waren.

]]>
De politie vraagt mensen die op vrijdagavond 14 augustus tussen 23:30 en 00:00 iets hebben gehoord of gezien om zich te melden. Ook gemaakte beelden met de mobiele telefoon of door bewakingscamera's of videodeurbellen kunnen het onderzoek helpen. Melden kan via de gratis tiplijn 0800-6070, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier. Alle informatie kan bruikbaar zijn voor het onderzoek.

2020384268 ^SV

]]>
Agent met portofoon en andere communicatiemiddelen 51.8125626 5.8372264
Nijmegen - Gezocht - Wie overviel een drogisterij aan de Molenweg in Nijmegen? https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/augustus/02-nijmegen-politie-zoekt-overvaller-van-twee-zaken-in-nijmegen.html Op maandagochtend 3 augustus overviel deze man rond 10.30 uur een drogisterij aan de Molenweg in Nijmegen. Hij bedreigde de medewerker met een mes en eiste geld. Hij ging er met brief- en muntgeld vandoor. Op 7 augustus werd aan dezelfde straat een tankstation overvallen, de politie vermoedt dat het om dezelfde dader gaat. verdachte Wed, 12 Aug 2020 13:32:00 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/augustus/02-nijmegen-politie-zoekt-overvaller-van-twee-zaken-in-nijmegen.html 2020-08-12T13:32:00Z Signalement

De man had zijn gezicht bedekt en droeg een opvallende broek, mogelijk een werkbroek. Hij is donkergetint en lang, zo’n 1.90 meter en 20-25 jaar oud. Hij droeg een zwart-wit geblokte rugtas.

De politie gaat er vanuit dat de overval op het tankstation aan dezelfde weg in de vroege ochtend van 7 augustus door dezelfde dader is gepleegd. Ook bij deze overval had de man zijn gezicht afgedekt, dreigde hij met een mes en had de dader dezelfde (werk)broek aan als bij de overval van maandag.

]]>
 • Wie weet wie deze man is?
 • Wie heeft gezien waar de man heen is gevlucht na de overval op maandag 3 augustus rond 10.30 uur?
 • Wie herkent zijn kleding en heeft op basis daarvan een vermoeden wie het kan zijn?
 • ]]>
  ]]>
  51.8125626 5.8372264
  Nijmegen - Twee mannen aangehouden na schietincident Nijmegen https://www.politie.nl/nieuws/2020/augustus/12/02-nijmegen-twee-mannen-aangehouden-na-schietincident-nijmegen.html De politie heeft twee personen aangehouden na een schietincident op het Stationsplein in Nijmegen afgelopen dinsdagavond. Het gaat om een 20-jarige man uit Nijmegen en om een 23-jarige man uit Nijmegen. nieuwsbericht Wed, 12 Aug 2020 10:26:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/augustus/12/02-nijmegen-twee-mannen-aangehouden-na-schietincident-nijmegen.html 2020-08-12T10:26:00Z Iets voor 20:00 uur komt er bij de politie een melding binnen van een schietpartij. Eenmaal aangekomen is er geen zicht op een eventuele dader en ook niet op een eventueel slachtoffer. Wel zijn er getuigen die kunnen verklaren. Op de plek van het incident wordt een huls aangetroffen.

  ]]>
  Na onderzoek en met hulp van camerabeelden kan de 20-jarige man vrij snel worden aangehouden. Zijn rol bij het schietincident wordt nog onderzocht. De 23-jarige man is in een Nijmeegs ziekenhuis aangehouden, hij had zich daar gemeld en had eerst medische hulp nodig.

  ]]>
  De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en sluit niet uit dat er meer verdachten zijn. Daarom een dringende oproep aan getuigen van het schietincident om zich te melden. Mocht u op 11 augustus rond 20.00 uur aanwezig zijn geweest op het Stationsplein en iets hebben gezien of gehoord, neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook is de politie geïnteresseerd in mogelijke dashcambeelden die rond 20:00 ur zijn gemaakt in de omgeving van het station, de Tunnelweg en de Tweede Oude Heselaan. Die beelden kunnen van groot belang zijn voor het onderzoek.

  2020378047 ^SV

  ]]>
  Aanhouding op straat 51.8427059 5.8535857
  Harderwijk - Diverse bestuurders aangehouden voor drugsbezit in Gelderland https://www.politie.nl/nieuws/2020/augustus/7/02-harderwijk-diverse-bestuurders-aangehouden-voor-drugsbezit.html Zowel in Duiven, Nijmegen als Harderwijk drugs aangetroffen in het verkeer. nieuwsbericht Fri, 07 Aug 2020 13:22:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/augustus/7/02-harderwijk-diverse-bestuurders-aangehouden-voor-drugsbezit.html 2020-08-07T13:22:00Z In Harderwijk werd op donderdag 6 augustus rond 18.30 uur  op de Achterste Wei een voertuig gezien dat bij een eerder poging om te controleren er vandoor was gereden. De bestuurder van de auto kon nu wel staande worden gehouden. Toen de agenten de bestuurder controleerden roken ze een henneplucht. Toen de bestuurder op verzoek van de agenten zijn zakken leeghaalde kwamen er 17 wikkels uit. Hierop werd de man, 23 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden Tevens had de man een fors geldbedrag bij zich. Hij deed afstand g van de aangetroffen drugs. De man is in verzekering gesteld voor nader onderzoek. De man wordt verdacht van het in bezit hebben en het verhandelen van harddrugs. 

  Gestolen auto, vals rijbewijs en onder invloed van drugs
   

  Politieagenten in Nijmegen kregen dezelfde avond omstreeks 22.19 uur de melding dat er een gestolen voertuig door de ANPR-camera was gereden. De betreffende auto zou richting Nijmegen rijden. De agenten namen hun post in op de Campusbaan ter hoogte van de Graafseweg. Na enkele minuten zagen ze de betreffende gesignaleerde auto voorbij rijden. Ze hebben de bestuurder ter hoogte van de Burghardt van Den Berghstraat in Nijmegen een stopteken gegeven. De bestuurder van de auto gaf hier gehoor aan en werd gecontroleerd. 
  De bestuurder gaf zijn rijbewijs af maar kon geen geldig kentekenbewijs tonen. Daarop is hij aangehouden terzake heling c.q. diefstal van het voertuig. Hij is overgebracht naar het hoofdbureau van politie in Nijmegen. Op heb bureau zag de politieagent dat de persoon op de foto van het rijbewijs  geen gelijkenis vertoonde met de aangehouden bestuurder. De moedervlek die de aangehouden man had stond niet op de foto van het rijbewijs. Tevens wist de man de naam, welke op het rijbewijs stond, niet correct te vermelden.  Uit onderzoek bleek de bestuurder een 36-jarige man uit Polen te zijn. In de inbeslaggenomen auto werden tevens diverse zakjes mogelijk met harddrugs aangetroffen (gebruikershoeveelheid). De bestuurder heeft op het bureau een speekseltest ondergaan. Daarmee werden sporen van harddrugs aangetroffen.  Van de man is daarom, voor nader onderzoek, een bloedproef afgenomen door de GGD-arts.  De 36-jarige Poolse man is in verzekering gesteld. 

  Basepijpje, knalrevolver en harddrugs

  Door de politie werd op donderdag 6 augustus omstreeks 23.30 uur een voertuig, die over de A12 in Duiven in de richting van Duitsland reed, gecontroleerd. De agenten zagen tijdens de staande houding van de bestuurder een basepijpje in de auto liggen. Ze vorderden daarop alle verdovende middelen en kregen een wikkel met mogelijk harddrugs overgedragen. De agenten zochten vervolgens zelf in het voertuig en troffen een knalrevolver aan. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen en de twee inzittenden van de auto, een 63-jarige man uit Twello en een 50-jarig man uit Apeldoorn, zijn aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Arnhem alwaar zij zijn opgesloten voor nader onderzoek. 

   
  2020369426  2020369351 2020369054  ^cw

  ]]>
  52.33628599999999 5.607977999999999