Alle berichten | Vaals | politie.nl https://rss.politie.nl/rss/ab/gemeenten/limburg/vaals.xml RSS feed Alle Berichten voor de gemeente Vaals nl Sun, 25 Feb 2018 23:53:40 GMT 2018-02-25T23:53:40Z nl Zuid-Limburg - Verkeerscontroles in het Heuvelland https://www.politie.nl/nieuws/2017/mei/2/10-verkeerscontroles-in-het-heuvelland.html Veiligheid voor deelnemers van het verkeer en voor inwoners en bezoekers van het Heuvelland. Dat is ook dit jaar weer een belangrijk aandachtspunt van de politie in Limburg, reden waarom er in 2017 opnieuw een aantal verkeerscontroles is gepland. nieuwsbericht Tue, 02 May 2017 11:09:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2017/mei/2/10-verkeerscontroles-in-het-heuvelland.html 2017-05-02T11:09:00Z De Zuid-Limburgse heuvels trekken jaarlijks veel bezoekers. Samen met de inwoners van de regio maken zij veelvuldig gebruikt van de slingerende wegen die dwars door het heuvellandschap lopen. Deze groei van het verkeersgebruik zorgt van het vroege voorjaar tot in het najaar tevens voor een verhoogd risico dat de (verkeers)veiligheid in het geding komt. Maar ook dat er meer overlast wordt ervaren. Daarom controleert de politie ook dit jaar weer veelvuldig het verkeer in het Heuvelland. 

]]>
De controles spitsen zich in 2017 weer toe op snelheid, gedrag van fietsers, het gebruik van de wegen door landbouwvoertuigen en geluidsoverlast veroorzaakt door motorrijders. Ook in 2016 voerde de politie op deze vier aandachtsgebieden in totaal circa 60 controles uit met onderstaande resultaten als gevolg.
Er vonden in 2016 gerichte controles plaats op landbouwverkeer verdeeld over 10 dagen, waarbij 14 processen-verbaal werden opgesteld. Bijvoorbeeld omdat scherpe delen van landbouwvoertuigen uitstaken of omdat de verlichting niet deugde. Op geluidsoverlast door motorrijders werd vijfmaal afzonderlijk gecontroleerd met 27 processen-verbaal tot gevolg. Ook op snelheid controleerde de politie met een aantal gerichte controles. Bij 20 snelheidscontroles ontvingen ruim 1100 weggebruikers een proces-verbaal. Tijdens de controles vorderde de politie van 15 bestuurders het rijbewijs in omdat zij de snelheidslimiet ruimschoots hadden overtreden. Tot slot werd tijdens de campagne ‘Ik fiets vriendelijk on tour’ een groot aantal fietsers gecontroleerd. Hierbij werden circa 1000 fietsers positief aangesproken op hun rol in het verkeer.

]]>
Bij de controles werkte de politie nauw samen met andere instanties, zoals de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) en Veilig Verkeer Nederland. Wijkagenten en andere politieagenten van het basisteam Heuvelland en specialisten van de dienst Infra (Verkeer) van de politie zorgden voor een wezenlijke bijdrage vanuit de politie. Ook in 2017 wordt er weer samengewerkt om deze controles te kunnen uitvoeren.

]]>
50.86847710000001 5.826448000000028
Heuvelland - Campagne Ik Fiets Vriendelijk - on Tour gaat door https://www.politie.nl/nieuws/2017/maart/31/10-campagne-ik-fiets-vriendelijk---on-tour-gaat-door.html Na 2 succesvolle edities in 2015 en 2016 gaan, in het kader van de campagne Ik Fiets Vriendelijk - On Tour, ook dit jaar politiemotards samen met twee motorverenigingen in het Heuvelland fietsers controleren op hun gedrag. Dit zal gebeuren op zondag 9 april en zondag 21 mei. Fietsers die hinder of ander negatief gedrag veroorzaken worden door de politie aangesproken en krijgen een waarschuwing. Wielrenners die zich goed gedragen ontvangen twee groene ventieldopjes, het symbool van de vriendelijke fietser. Hiermee wil de campagne de nadruk leggen op de invloed van zowel gewenst áls ongewenst gedrag van fietsers op hun medeweggebruikers. nieuwsbericht Fri, 31 Mar 2017 09:04:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2017/maart/31/10-campagne-ik-fiets-vriendelijk---on-tour-gaat-door.html 2017-03-31T09:04:00Z Twaalf motards rijden gedurende twee zondagen door het Heuvelland in het kader van de campagne Ik Fiets Vriendelijk - on Tour. Dit zijn zes motoragenten van de politie Limburg en zes verkeersregelaars. Er is al enige jaren beleid t.a.v. wielertoertochten. Via dit beleid én de centrale coördinatie is de spreiding van routes, kwaliteit van de tochten en communicatie met organisatoren en gemeenten flink verbeterd.

Maar er zijn ook nog veel individuele fietsers en trimclubjes die in het weekend de weg op gaan en naast de toertochten bepalend zijn voor het volledige beeld dat men van fietsers heeft. Daarom wordt via deze campagne ook deze groep in het Heuvelland gewezen op gewenst én ongewenst gedrag en de gevolgen hiervan voor alle overige fietsers en medeweggebruikers. Op beide zondagen zullen motards in koppels door het Heuvelland controleren op locaties waar zich ook vaak verkeersonveilige situaties voordoen. Hiermee wordt ook geluisterd naar signalen uit het Heuvelland van bewoners die aangeven regelmatig hinder te ondervinden van fietsers op bijvoorbeeld zonnige dagen.

Samenwerkingspartners
De campagne is een samenwerking tussen de politie in Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Stichting Motard Stein, Stichting Euro Motard Service én de Stichting Ik Fiets Vriendelijk. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, Velo-t en de Limburgse Wielergemeenten. 

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie en kunt u contact opnemen met Michiel Maes, woordvoerder Politie Limburg via 088-1685305, Milan van Wersch, adviseur Huis voor de Sport Limburg via 046 4770590 of Astrid Hahnraths, ROVL, 06 52555099. Heeft u als pers interesse in het maken van opnamen of foto's, neem dan vooraf contact op, zodat we dit op zondag 9 april kunnen organiseren.

]]>
52.1793927 4.432792800000016
Vaals - Politieonderzoek vakantiepark Vaals https://www.politie.nl/nieuws/2017/januari/4/vaals---politieonderzoek-vakantiepark-vaals.html De politie heeft vandaag een onderzoek ingesteld naar de mogelijke eerdere aanwezigheid van een IS-sympathisant op een vakantiepark in Vaals. Dit naar aanleiding van informatie op sociale media. De daarbij geplaatste foto leidde naar het betreffende vakantiepark. nieuwsbericht Wed, 04 Jan 2017 16:18:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2017/januari/4/vaals---politieonderzoek-vakantiepark-vaals.html 2017-01-04T16:18:00Z Uit het politieonderzoek is gebleken dat er vooralsnog geen reden tot ongerustheid hoeft te zijn. De aanwezigheid van een of meerdere eventuele IS-sympathisanten is niet vastgesteld. Er is geen sprake van een onveilige situatie op het vakantiepark.

Van de getoonde foto is vastgesteld dat daarop inderdaad het vakantiepark in Vaals wordt getoond. Gebleken is dat deze foto al in juni 2016 op de sociale media te zien is geweest en dus niet van recente datum is.

Het politieonderzoek wordt komende tijd voortgezet. De politie loopt dit soort meldingen als in Vaals in de regel altijd na. Mocht hier aanleiding toe zijn, komen we met meer informatie.

]]>
Detailopname van uniformen motoragenten 50.7732182 6.011274299999968
Assen - Politie neemt revolver in beslag https://www.politie.nl/nieuws/2016/juli/12/01-politie-neemt-revolver-in-beslag.html De politie heeft maandagmiddag een revolver in beslag genomen. De eigenaar, een 74-jarige man uit Vaals, werd aangehouden. nieuwsbericht Tue, 12 Jul 2016 08:14:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2016/juli/12/01-politie-neemt-revolver-in-beslag.html 2016-07-12T08:14:00Z De man meldde zich bij de politie dat hij een tasje kwijt was met daarin zijn portemonnee met bankpasjes. Daarom werd hij doorverwezen naar de bank om zijn pasjes te blokkeren. Intussen was zijn tasje gevonden en aan het bureau gebracht. Daar bleek een geladen revolver in te zitten. Deze werd in beslag genomen. Toen de man even later weer aan het bureau kwam, werd hij aangehouden en verhoord. Daarna mocht hij het bureau weer verlaten, met een proces-verbaal op zak. De revolver wordt nader onderzocht.

]]>
52.994162 6.559416000000056
Heuvelland - Campagne Ik Fiets Vriendelijk - on Tour gaat door! https://www.politie.nl/nieuws/2016/april/1/10-campagne-ik-fiets-vriendelijk---on-tour-gaat-door.html Na het succes van 2015 gaan, in het kader van de campagne Ik Fiets Vriendelijk - On Tour, ook dit jaar politiemotards samen met twee motorverenigingen in het Heuvelland fietsers controleren op hun gedrag. Dit zal gebeuren op zondag 10 april en zondag 29 mei. Fietsers die hinder of ander negatief gedrag veroorzaken worden door de politie aangesproken en krijgen een waarschuwing. Wielrenners die zich goed gedragen ontvangen twee groene ventieldopjes, het symbool van de vriendelijke fietser. Hiermee wil de campagne de nadruk leggen op de invloed van zowel gewenst áls ongewenst gedrag van fietsers op hun medeweggebruikers. nieuwsbericht Fri, 01 Apr 2016 10:52:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2016/april/1/10-campagne-ik-fiets-vriendelijk---on-tour-gaat-door.html 2016-04-01T10:52:00Z Twaalf motoren rijden gedurende twee zondagen door het Heuvelland in het kader van de campagne Ik Fiets Vriendelijk - on Tour. Dit zijn zes motoragenten van de politie Limburg en zes verkeersregelaars. De campagne komt voort uit het beleid voor wielertoertochten in Zuid-Limburg-Euregio waar inmiddels 12 Zuid-Limburgse gemeenten én de Belgische gemeente Voeren bij zijn aangesloten.

Via dit beleid, de oprichting van Velo-t én de centrale coördinatie is de spreiding van routes, kwaliteit van de tochten en communicatie met organisatoren en gemeenten flink verbeterd. Maar deze verbeterslag is slechts één onderdeel van de hele aanpak. Want er zijn ook nog veel individuele fietsers en trimclubjes die in het weekend de weg op gaan en naast de toertochten bepalend zijn voor het volledige beeld dat men van fietsers heeft. Daarom wordt via deze campagne ook deze groep in het Heuvelland gewezen op gewenst én ongewenst gedrag en de gevolgen hiervan voor alle overige fietsers. Op beide zondagen zullen motards in koppels door het Heuvelland controleren op locaties waar zich ook vaak verkeersonveilige situaties voordoen. Hiermee wordt ook geluisterd naar signalen uit het Heuvelland van bewoners die aangeven regelmatig hinder te ondervinden van fietsers op bijvoorbeeld zonnige dagen.

Samenwerkingspartners
De campagne is een samenwerking tussen de politie in Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Stichting Motard Stein, Stichting Euro Motard Service én de Stichting Ik Fiets Vriendelijk. Deze stichting zet zich al enkele jaren in om het goede gedrag van wielrenners te promoten. Wielrenners die respect hebben voor de verkeersregels, voor het milieu en andere weggebruikers mogen fietsen met groene ventieldopjes, het symbool van Ik Fiets Vriendelijk. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, Velo-t en de Limburgse Wielergemeenten. 

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie en kunt u contact opnemen met Michiel Maes, woordvoerder Politie Limburg via 088-1685305, Milan van Wersch, adviseur Huis voor de Sport Limburg via 046 4770590 of Astrid Hahnraths, ROVL, 06 52555099. Heeft u als pers interesse in het maken van opnamen of foto's, neem dan vooraf ook contact op met Michiel Maes zodat we dit op zondag 10 april kunnen organiseren.

Foto 1

 


 

]]>
50.7732182 6.011274299999968
Amstelveen - Dubbele liquidatie uit 2003 in Opsporing Verzocht https://www.politie.nl/nieuws/2015/november/23/05-dubbele-liquidatie-uit-2003-in-opsporing-verzocht.html Sinds het Openbaar Ministerie in juni bekend maakte dat zij Willem Holleeder gaat vervolgen voor de moord op Cor van Hout en de doodslag op Robert ter Haak verrichten politie en justitie nieuwe inspanningen om meer duidelijkheid te krijgen over de moord uit 2003. Het programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdag 24 november 2015 uitgebreid aandacht aan de zaak. nieuwsbericht Mon, 23 Nov 2015 12:34:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2015/november/23/05-dubbele-liquidatie-uit-2003-in-opsporing-verzocht.html 2015-11-23T12:34:00Z Op vrijdag 24 januari 2003 worden Cor van Hout en Robert ter Haak in de Dorpsstraat in Amstelveen neergeschoten. Van Hout overlijdt ter plekke en Ter Haak overlijdt enige weken later in het ziekenhuis. De twee hadden net een Chinese maaltijd genuttigd samen met twee andere mannen en wilden weggaan. Op dat moment rijdt een rode motor langs met daarop twee mannen. De man achterop opent het vuur.

]]>
Inmiddels concentreert het onderzoek naar de dubbele liquidatie zich op de rode motor, die al anderhalf jaar ervoor werd gestolen in Zuid-Limburg. Een half jaar voor de liquidaties is een bestuurder op de rode motor geflitst. Deze flitsfoto is nader geanalyseerd door TNO en daarna opgewaardeerd. Door de verbeterde flitsfoto kan een betere inschatting worden gemaakt van de lichaamskenmerken van de gefotografeerde motorrijder.

Opsporing Verzocht begint dinsdagavond 24 november om 20.30 uur op NPO 1 en wordt woensdag om 12.25 uur herhaald op NPO 2.

]]>
52.3021341 4.846412099999952
Vaals - Motorrijder dodelijk verongelukt https://www.politie.nl/nieuws/2015/oktober/3/10-motorrijder-dodelijk-verongelukt.html Op de Epenerbaan in Vaals vond zaterdagmiddag 3 oktober een dodelijk ongeluk plaats. Een motorrijder kwam ten val en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. nieuwsbericht Sat, 03 Oct 2015 15:35:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2015/oktober/3/10-motorrijder-dodelijk-verongelukt.html 2015-10-03T15:35:00Z Een 36-jarige Maastrichtenaar is zaterdagmiddag overleden nadat hij met zijn motor ten val kwam op de Epenerbaan in Vaals. In een bocht kwam hij ten val, raakte van de weg en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie verricht technisch onderzoek op de plek van het ongeval.

]]>
50.7643909 5.972299799999973
Vermist - Samirah Worknesh Desalegn https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/vermiste-volwassenen/2015/juni/samirah-workneh-desalegn.html Samirah is ’s middags verdwenen vanaf het vakantieadres Landal Greenparks. vermistvolwassene Tue, 30 Jun 2015 08:23:20 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/vermiste-volwassenen/2015/juni/samirah-workneh-desalegn.html 2015-06-30T08:23:20Z Ten tijde van haar verdwijning droeg Samirah een lange, Arabische jurk. Samirah kan een hoofddoek dragen. Zij spreekt alleen Arabisch.

]]>
Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

If you have any information on the whereabouts of this missing person, please contact the police at 0800-6070. From outside the Netherlands, please dial: +31793459876.

]]>
geslachtVrouwhaarkleurZwartlengte175 centimeternaamSamirah Worknesh DesalegnoogkleurBruin]]>
Samirah Worknesh Desalegn Samirah Worknesh Desalegn2 50.7732182 6.011274299999968
Vaals - Man aangehouden op verdenking amfetamineverkoop aan minderjarigen https://www.politie.nl/nieuws/2015/mei/30/10-man-aangehouden-op-verdenking-amfetamineverkoop-aan-minderjarigen.html Vrijdagmiddag heeft de politie een 50-jarige man uit Vaals aangehouden op verdenking van het verkopen van amfetamine aan minderjarigen. De man werd in zijn woning in Vaals aangehouden en hij wordt maandag 1 juni voorgeleid aan de Rechter Commissaris. nieuwsbericht Sat, 30 May 2015 06:00:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2015/mei/30/10-man-aangehouden-op-verdenking-amfetamineverkoop-aan-minderjarigen.html 2015-05-30T06:00:00Z Na de aanhouding van de man werd in zijn woning een doorzoeking gedaan. De politie trof daarbij ruim 800 gram amfetamine en een paralyser aan. Dit alles is in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak werd gedaan door het Joint Hit Team van de politie in samenwerking met medewerkers van het basisteam Heuvelland.

 

BVH 2015093965

]]>
50.7732182 6.011274299999968
Valkenburg aan de Geul - Man in gestolen bestelbus aangehouden https://www.politie.nl/nieuws/2015/februari/5/10-man-in-gestolen-bestelbus-aangehouden.html Een man die vanmorgen een bedrijfsbus stal in Vaals is na een achtervolging aangehouden in Valkenburg aan de Geul. nieuwsbericht Thu, 05 Feb 2015 12:50:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2015/februari/5/10-man-in-gestolen-bestelbus-aangehouden.html 2015-02-05T12:50:00Z De man zag de grote bedrijfsbus met draaiende motor in Vaals staan, stapte in en reed ermee weg. De bestuurder belde de politie en kon dankzij de GPS aan boord doorgeven waar de bus reed. Agenten kwamen de dief op het spoor en achtervolgden hem waarbij ze in het centrum van Valkenburg aan de Geul terecht kwamen. De man reed met het nodige gevaar door het voetgangersgebied en strandde bij de Grendelpoort, waar de bus niet onderdoor kan. De bestuurder vluchtte te voet verder en kon op de Plenkertstraat met het nodige verzet worden aangehouden. Het gaat om een 31-jarige man uit Valkenburg aan de Geul.  

]]>
50.7732182 6.011274299999968