Alle berichten | Landerd | politie.nl https://rss.politie.nl/rss/ab/gemeenten/noord-brabant/landerd.xml RSS feed Alle Berichten voor de gemeente Landerd nl Tue, 22 Sep 2020 21:19:53 GMT 2020-09-22T21:19:53Z nl Schaijk - Succesvolle vangactie wildcrossers in de bossen van Schaijk https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/7/succesvolle-vangactie-wildcrossers-in-de-bossen-van-schaijk.html Afgelopen weekend was de maat vol met de overlast van crossmotoren in Schaijk. Een spontane doeltreffende actie van handhavers heeft geresulteerd in vele bekeuringen en daarmee is er een krachtig signaal afgegeven aan de wildcrossers. nieuwsbericht Thu, 07 May 2020 13:33:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/7/succesvolle-vangactie-wildcrossers-in-de-bossen-van-schaijk.html 2020-05-07T13:33:00Z Crossmotoren veroorzaken overlast in natuur- en stiltegebieden. Ze wekken veel ergernis bij ruiters, wandelaars en fietsers. De geluidsoverlast verstoort de rust van mens en dier. Ook rijden crossmotoren de wegen en paden in natuurgebieden kapot.

Motorrijders crossen echter steeds vaker in gebieden, die gesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer omdat dit kwetsbare gebieden  zijn die  aangemerkt zijn als als natuur- en/of stiltegebied. Zo ook in de omgeving van Schaijk.

Handhaving

Het afgelopen weekend kwamen er vele meldingen binnen van omwonenden die klaagden over de overlast van de vele crossmotoren in de omgeving. Meerdere eenheden vanuit de politie maar ook vanuit de BOA’s van de gemeente Landerd werden richting de plassen van Hoffmans gestuurd om poolshoogte te nemen.

Aangekomen op de locatie vielen de vele auto’s op die geparkeerd stonden met trailers waarop crossmotoren geparkeerd konden worden.

Al snel werd er een plan gesmeed om de wildcrossers staande te houden. De toegangswegen naar de bossen werden door voertuigen van de handhavers dichtgezet. Een heuse drijfjacht werd opgezet om zo de wildcrossers op te “vangen”. En met succes!

Tijdens de actie zijn er 40 personen staande gehouden en zijn er veel bekeuringen uitgeschreven voor diverse feiten. Wat opvallend was dat er veel wildcrossers aanwezig waren uit de Randstad die op social media hadden opgeroepen om te gaan crossen in Schaijk.

Na een schouw van het natuurgebied door de handhavers is gebleken dat de crossers met hun motoren flink hebben huisgehouden en op sommige plekken de natuur behoorlijk hebben aangetast. Naast de al uitgeschreven bekeuringen wordt er bekeken of de wildcrossers ook voor andere strafbare feiten kunnen worden bestraft.

]]>
51.7484858 5.629728399999999
Zeeland-West-Brabant - Waarschuwing oplichting via WhatsApp https://www.politie.nl/nieuws/2020/januari/27/08-waarschuwing-oplichting-via-whatsapp.html Krijg je per WhatsApp een dringend hulpverzoek van een bekende? Er kan sprake zijn van oplichting. nieuwsbericht Mon, 27 Jan 2020 08:55:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/januari/27/08-waarschuwing-oplichting-via-whatsapp.html 2020-01-27T08:55:00Z Geraffineerde oplichting
Bij oplichting via de WhatsApp kan het gaan om een appje van een "familielid". Het gaat vaak om een volwassen zoon of dochter. Deze heeft dringend geld nodig en belooft het snel weer terug te betalen. In werkelijkheid kan het appje van een oplichter komen die zich voordoet als je zoon of dochter. De oplichters gaan daarbij zeer geraffineerd te werk. Eerst laten ze via een app weten een "nieuw telefoonnummer" te hebben, compleet met profielfoto van de persoon van wie ze de identiteit gebruiken. Deze foto hebben ze van sociale media gehaald, evenals informatie over familierelaties en hoe mensen elkaar aanspreken. Scherm daarom je facebookpagina af voor onbekenden.

Ruis veroorzaakt ruis 
Pogingen tot telefonisch contact en kritische vragen weten oplichters handig te omzeilen. Als je naar het "nieuwe" telefoonnummer belt, hoor je veel ruis en een stem. Aangevers menen de stem van de bekende te horen en gaan alsnog over tot betaling. Het overgemaakte geld wordt direct doorgesluisd. Lees op de site van Fraudehelpdesk hoe zo’n gesprekje kan verlopen. Gemiddeld zijn slachtoffers ruim 2.000 euro kwijt.

Doe aangifte
Achteraf schamen mensen zich, omdat ze zich om de tuin hebben laten leiden, maar de oplichters gaan geraffineerd te werk. Wacht niet om aangifte te doen of meld bij de politie dat er een poging is ondernomen. De politie kan met toestemming van het Openbaar Ministerie onderzoeksmiddelen inzetten om de verdachte te achterhalen, ook als de oplichter de verbinding heeft verbroken. De banken werken daarin met de politie samen.
Voor juridische hulp kan je terecht bij het Bureau Slachtofferhulp. Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar kunnen je ook informeren over de juridische mogelijkheden. Meer informatie over oplichting vind je via onder meer via Politie.nl en de Fraudehelpdesk

]]>
WhatsAp op telefoonscherm 51.69719809999999 5.673309099999983
Schaijk - Ontwikkelingen zware mishandeling Schaijk https://www.politie.nl/nieuws/2020/januari/22/ontwikkelingen-zware-mishandeling-schaijk.html Er zijn ontwikkelingen inzake de zware mishandeling die plaatsvond in de nacht van zondag 29 op maandag 30 december 2019, waarbij een 29-jarige inwoner van Zeeland het slachtoffer werd. Het slachtoffer liep hierbij een schedelbasisfractuur, gebroken oogkassen, een gebroken neus en een gebroken kaak op. nieuwsbericht Wed, 22 Jan 2020 16:16:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/januari/22/ontwikkelingen-zware-mishandeling-schaijk.html 2020-01-22T16:16:00Z Al eerder is dezelfde verdachte voor dit incident gehoord, maar door gebrek aan bewijs hebben we deze persoon toen moeten vrijlaten. Zijn rol zijn in het geweldsincident zijn we blijven onderzoeken en dat heeft geresulteerd in een uitnodiging voor een nieuw verhoor.  Het onderzoek  gaf voldoende aanleiding om deze persoon als verdachte aan te merken voor dit geweldsincident. Het betreft hier een 16-jarige inwoner van Schaijk.

Op social media is er de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan deze zaak. Mede door deze aandacht hebben zich veel mensen bij ons gemeld met bruikbare tips die wij hebben onderzocht.

De verdachte is na zijn verhoor heengezonden en hij zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor zijn daden.

Het slachtoffer ondervindt nog steeds hinder van datgene wat hem is aangedaan, zowel fysiek als mentaal. Het is afwachten of het slachtoffer weer helemaal de oude wordt.

 

]]>
51.7484858 5.629728399999976
Nederland - Protestdag leidde tot veel verkeersoverlast https://www.politie.nl/nieuws/2019/december/18/00-protestdag-leidt-vooral-tot-files.html Er werd woensdag 18 november opnieuw actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van de regering. De acties leidden vooral tot verkeersoverlast, merkte de politie. De politie was in contact met actievoerders die met hun tractoren onderweg waren naar verschillende locaties. Zij werden gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om (verkeers)veiligheid en dat er tegen (verkeers)overtredingen zou worden opgetreden. De politie verrichtte meerdere aanhoudingen. nieuwsbericht Wed, 18 Dec 2019 16:37:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2019/december/18/00-protestdag-leidt-vooral-tot-files.html 2019-12-18T16:37:00Z Tijdens de acties van woensdag stond voor de politie de veiligheid voorop. Waar nodig greep de politie in om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Het optreden van de politie was erop gericht om te de-escaleren en per situatie volgde een inschatting wat te doen.

Dinsdagavond 17 december trok een groep actievoerders onaangekondigd naar het Binnenhof in Den Haag. Woensdag waren er acties op meerdere wegen en locaties in het land. Onder meer bij het Mediapark in Hilversum waren de hele dag protesten. Op de A1, bij De Lutte was veel overlast door een blokkade. Na contact tussen burgemeester, politie en actievoerders kwam de weg daar weer vrij. In de loop van de dag werden in onder meer Brabant, Amsterdam, Limburg en Zeeland ruim 150 bekeuringen uitgeschreven en werd een veelvoud aan tractoren van de weg gehaald.

Rond 18.00 uur werd op de Oude Lageweg in Amersfoort vanuit een rijdend busje vuurwerk naar drie motoragenten gegooid. De agenten begeleidden op dat moment een demonstratie. Twee van de drie motoragenten liepen hierdoor oorsuizen op en moesten voor behandeling naar het ziekenhuis.
Drie verdachten uit de omgeving van Amersfoort werden aangehouden.

]]>
De politie leek woensdag anders op te treden dan bij eerdere acties. Klopt dat?

We gaan met ordeverstoringen om zoals gebruikelijk. Allereerst mogen acties en demonstraties nooit ten koste gaan van de veiligheid van anderen en van de actievoerders zelf. Daarnaast waren niet alle actielocaties aangemeld als demonstratie bij de betreffende gemeentes. Daarom kozen we voor een aanpak waarin we toezicht hielden en waar het nodig was begrensden.

Verschilde het politieoptreden van woensdag met het protest van klimaatactivisten op Schiphol?

De afspraken die een organisatie maakt over een demonstratie zijn altijd leidend voor hoe de politie optreedt. Het lokaal gezag bepaalt met de organisatie van een demonstratie de voorwaarden. Als deze afspraken worden geschonden, dan is het aan de lokale driehoek (burgemeester, politie en justitie) om te besluiten of en hoe er moet worden opgetreden. Dit kan per situatie verschillen. Wanneer de openbare orde of veiligheid in het geding komt, doen we dat wat nodig is om die weer te herstellen.

De demonstratie op Schiphol (afgelopen vrijdag) werd overigens begeleid door de Koninklijke Marechaussee, omdat die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid op luchthavens.

De politie trad op sommige plekken anders op dan bij vergelijkbare situaties elders? Hoe kon dat?

Burgemeesters maken per gemeente afspraken met politie en openbaar ministerie in de driehoek. Wat de inzet van de politie is, hangt af van de lokaal gemaakte afspraken. Ook de actielocatie en hoe de situatie zich ontwikkelt, spelen daarbij een belangrijke rol. De politiemedewerkers ter plekke maakten een professionele inschatting wat nodig was. Als een situatie zich zo ontwikkelde dat de politie moest ingrijpen of handelen, dan gebeurde dat 

Hoe bepaalde de politie of en hoe er werd opgetreden bij acties?

Waar dat nodig was en de veiligheid in het geding was, traden we actief op. Hoe dat gebeurde, beoordeelde de politie ter plekke. Duidelijk was ook dat niet alle actievoerders op de wegen konden worden beboet. Dat had vooral te maken met de praktische uitvoerbaarheid van handhaven en de veiligheid van de situatie. Daarbij kwam dat het bewaken van de openbare orde en veiligheid belangrijker is dan boetes geven.

]]>
Boerenprotest. A9 afslag Uitgeest 51.69719809999999 5.673309099999983
Schaijk - Gezocht - Fietsdiefstal bij sportpark https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2019/oktober/09-fietsdiefstal-bij-sportpark.html Op 8 juli rond 14:10 uur werd uit de fietsenstalling bij een sportcomplex van DAW aan de Bossestraat in Schaijk een fiets gestolen. Op beelden is te zien dat een man de fiets achter bij de bagagedrager optilt, ermee naar zijn busje loopt, waar hij de fiets vervolgens inlaadt en wegrijdt. Wie kent of herkent deze fietsendief? verdachte Mon, 07 Oct 2019 15:03:00 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2019/oktober/09-fietsdiefstal-bij-sportpark.html 2019-10-07T15:03:00Z ]]> 51.74635019999999 5.624665499999992 Acht, Tilburg, Eindhoven, Schaijk - Poging doodslag en overvallers op de fiets in Bureau Brabant https://www.politie.nl/nieuws/2019/oktober/2/09-poging-doodslag-en-fietsende-overvallers-in-bureau-brabant.html Bureau Brabant vraagt in de uitzending van maandag 7 oktober 2019 opnieuw uw hulp bij het oplossen van enkele ernstige misdrijven, zoals een poging doodslag in Acht, bij Eindhoven en wederom een gewapende overval en een pinfraude, allebei in Tilburg nieuwsbericht Wed, 02 Oct 2019 11:16:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2019/oktober/2/09-poging-doodslag-en-fietsende-overvallers-in-bureau-brabant.html 2019-10-02T11:16:00Z Poging doodslag op festival
Eindhoven/Acht - Na afloop van festival Zinderend Acht, op zondag 23 juni om 01.00 uur, wilde een man naar huis gaan. Hij werd toen plotseling van achter geslagen. Hierdoor raakte hij meteen buiten bewustzijn en viel op de grond. Meerdere personen schopten hierna het weerloze slachtoffer tegen zijn hoofd. Een vrouw die het slachtoffer probeerde te ontzetten werd hierbij ook mishandeld. Het slachtoffer hield ernstige verwondingen over aan deze mishandeling. Hij had twee breuken in zijn kaak en zijn tanden en onderkaak werden naar achteren geschopt.

Wij zijn op zoek naar getuigen van deze grove openlijke geweldpleging. Wie weet wie dit gedaan heeft? Wie heeft hier informatie over?

Ook zijn de wij op zoek naar twee mannen die het slachtoffer verdedigd hebben:
•           Man 1 droeg een witte korte broek en een roze T-shirt;
•           Man 2 droeg een donkere lange broek en een roodkleurige jas of vest.

Fietsendiefstal bij sportpark
Schaijk - Op 8 juli om ongeveer 14.10 uur werd vanaf een sportcomplex van DAW aan de Bosschestraat  in Schaijk een fiets gestolen. Op beelden is te zien dat een man de fiets weghaalt en in een auto legt. Hiermee vertrekt hij. Wie kent of herkent de man op de beelden.

Diefstal van een bankpas en pinfraude.
Tilburg - Een 73 jarige vrouw had op 22 mei jl. rond 14.00 uur boodschappen gedaan bij de LIDL aan de Bosscheweg in Tilburg. Toen ze even later de boodschappen stond uit te laden bij haar woning in Berkel-Enschot, werd ze aangesproken door een man en een vrouw. Zij vroegen om een oplader en om pen en papier. Hierna gingen ze weg. Het vermoeden is dat haar pinpas toen uit haar big shopper is gestolen. Mogelijk is de pincode eerder afgekeken bij de supermarkt. Even later, om 16 uur werd de aangeefster door haar bank gebeld. De bankpas bleek toen uit de portemonnee te zijn verdwenen en er was vier keer mee gepind. 

Wij hebben beelden van de vrouw die pinde bij de bank in Tilburg. Wie kent of herkent deze pinster?

Overval op cafetaria ’t Pleintje
Tilburg - Op zondag 8 september rond 21.25 uur was de eigenaresse van cafetaria ’t Pleintje aan de Jupiterstraat in Tilburg, aan het werk. Zij hoorde de deur open gaan en zag twee personen naar binnen lopen. Een van de twee had een hamer vast en sloeg daarmee hard op de toonbank, die daardoor  beschadigd raakte. De vrouw zag dat bij de ingang nog een derde persoon stond, die niet naar binnen kwam. Alle drie droegen ze een masker, wit met zwart van kleur. De vrouw riep vervolgens heel hard om de politie. De twee mannen / jongens draaiden zich om en verlieten de zaak. Ze renden in de richting van de Marsstraat. De man van de eigenaresse en haar zoon waren ook in de zaak op het moment van de overval.

Kort voor de overval, rond 21.00 uur, zag een getuige in de buurt van de cafetaria 3 jongens met hoodies staan. Een van hen had een opvallende witte fiets bij zich. Later zag zij ze richting Jupiterstraat lopen. En weer enige tijd later zag ze de drie jongens rennen en op een fiets springen. Ze fietsten toen weg in de richting van de Reitse Hoevenstraat. In de Marsstraat werd korte tijd later een masker terug gevonden en even verderop lag nog een masker op straat.

Wie kent of herkent een of meerdere overvallers of wie heeft informatie over de overval?

Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.

]]>
51.44164199999999 5.469722499999989
Valkenswaard, Eindhoven, Oirschot, Reek - Drie verdachten aangehouden in onderzoek drugslab https://www.politie.nl/nieuws/2019/september/4/11-drie-verdachten-aangehouden-in-onderzoek-drugslab.html Op vrijdag 19 juli viel de politie een woning binnen in Reek. In de woning werd een MDMA laboratorium aangetroffen. Er waren op het moment geen verdachten aanwezig. nieuwsbericht Wed, 04 Sep 2019 07:57:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2019/september/4/11-drie-verdachten-aangehouden-in-onderzoek-drugslab.html 2019-09-04T07:57:00Z De inval vond plaats op basis van eerder rechercheonderzoek. Na de doorzoeking werd het onderzoek voortgezet, en op 2 september deed de politie huiszoeking bij zeven woningen en werden drie verdachten aangehouden. De zoekingen vonden plaats in Valkenswaard, Eindhoven,  Oirschot en Reek. De aangehouden mannen worden ervan verdacht betrokken te zijn bij het lab en zijn ingesloten voor verhoor. Zij worden op donderdag 5 september voorgeleid bij de rechter commissaris in Den Bosch. Het onderzoek wordt voortgezet en meer aanhoudingen zullen volgen.

Bij de zoekingen werden 1 vuurwapen en 2 (omgebouwde) alarmpistolen aangetroffen.

]]>
Onderzoek in lab 51.3554957 5.4533268000000135
Zeeland, Brabant - Zeven ongevallen met letsel https://www.politie.nl/nieuws/2019/april/20/08-zeven-ongevallen-met-letsel.html De politie reed vrijdagmiddag 19 april 2019 zeven keer naar een aanrijding met letsel en arresteerde zaterdagochtend 20 april 2019 een bestuurder die onder invloed reed. De aanrijdingen worden via de verzekeringen verder afgehandeld. nieuwsbericht Sat, 20 Apr 2019 07:26:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2019/april/20/08-zeven-ongevallen-met-letsel.html 2019-04-20T07:26:00Z Zeeland
Een bestuurder (51) zag rond 12u30 op De Savornin Lohmanlaan in Goes een fietsster (61) over het hoofd. Zij raakte licht gewond. In Oost-Souburg zag een automobilist (21) rond 15u30 op de Kanaalstraat een fietser (62) over het hoofd en rond 15u45 zag een bestuurder op de scooter (69) op de Kanaalstraat een geparkeerde auto over het hoofd. De fietser en de bestuurder van de scooter liepen letsel op. In Hulst verleende een automobilist (72) rond 16u30 op de Van Maelstedeweg geen voorrang aan een minderjarige fietsster (14). Op de ’s-Gravenstraat in ’s-Gravenpolder reed een fietser (76) rond 18u50 tegen een openstaand portier. Hij is door personeel van de ambulancedienst onderzocht. In Serooskerke was het geen ongeluk, maar een Duitser (67) viel rond 21u00 op de Vrouwenpolderseweg met zijn fiets en kwam op de rijbaan terecht. Een omstander informeerde onmiddellijk de hulpdiensten. De fietser raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.
In Poortvliet reed de politie rond 16u30 naar de Bartelmeetweg, omdat een auto op de kop in de sloot was beland. Zover bekend raakte niemand gewond. De auto is uit de sloot getakeld. 

West-Brabant
Een automobiliste (56) raakte rond 17u45 op de Nieuwstraat in Halsteren een scooter. De bestuurster van de scooter (25) is door personeel van de ambulancedienst onderzocht en zij kon weer naar huis.
Agenten zagen zaterdagochtend 20 april rond 03u45 op de Langstraat in Halsteren een auto met een defecte koplamp rijden. Zij spraken de bestuurder (24) uit Halsteren aan en lieten hem blazen. Hij reed onder invloed van alcohol en blies 675 ugl. In overleg met justitie kreeg hij zeven maanden rijontzegging. Hij werd met een dagvaarding weer in vrijheid gesteld.

]]>
51.69719809999999 5.673309099999983
Schaijk - Man aangehouden in onderzoek naar moord op Henk Baum https://www.politie.nl/nieuws/2018/november/12/09-man-aangehouden-in-onderzoek-naar-moord-op-henk-baum.html De recherche heeft vrijdag 9 november een man aangehouden in het onderzoek naar de moord op Henk Baum uit Nistelrode. Baum werd op donderdag 22 maart 2018 doodgeschoten in zijn auto, onder het ecoduct langs de Rijksweg in Schaijk. nieuwsbericht Mon, 12 Nov 2018 08:34:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2018/november/12/09-man-aangehouden-in-onderzoek-naar-moord-op-henk-baum.html 2018-11-12T08:34:00Z Na de moord werd een uitgebreid rechercheteam samengesteld. Om meer te weten te komen over de mogelijke achtergronden van de dood van Baum, spraken rechercheurs uitgebreid met zijn familie, vrienden en kennissen. Op de plek waar Baum werd doodgeschoten, werd sporenonderzoek gedaan. Een stukje verderop troffen agenten een blauwe Ford Fiësta aan in een bosgebied. Er was geprobeerd om de auto in brand te steken. Op bewakingsbeelden was te zien dat Baum kort voor zijn dood gevolgd werd door een blauwe Ford Fiësta.

]]>
In de loop van het onderzoek kwam de nu aangehouden verdachte in beeld. Ook in andere onderzoeken kwam de 21-jarige man als verdachte naar voren. Op zaterdag 6 oktober werd hij in Maarsbergen opgepakt in een onderzoek naar meerdere brandstichtingen en een explosie in de omgeving van Oss. Hij zat voor die zaken vast in de Penitentiaire Inrichting in Middelburg en werd daar vrijdagochtend aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Baum. De recherche verdenkt hem verder van een brandstichting in Nijmegen en een reeks van autodiefstallen in Brabant, Limburg en Gelderland. Ook denkt de recherche dat hij betrokken was bij het naar binnen  gooien van een handgranaat in een woning aan de Keldermansstraat in Eindhoven. Die aanslag vond plaats in de vroege ochtend van zaterdag 29 september 2018.

]]>
Het onderzoek naar de moord op Henk Baum gaat onverminderd door. Met de arrestatie van deze verdachte is de zaak nog niet afgerond: “Wij hebben in het onderzoek naar de moord op Henk Baum enorm veel informatie binnengehaald. Gegevens die ook in andere zaken van belang kunnen zijn. Wij houden er rekening mee dat er meerdere mensen betrokken waren bij de moord en sluiten niet uit dat Baum in opdracht is vermoord. Wij kijken in ons onderzoek dan ook nadrukkelijk naar mogelijke opdrachtgevers”, zo laat de recherche weten. Nieuwe arrestaties zijn dan ook niet uitgesloten.

]]>
51.7484858 5.629728399999976
Zeeland - Betrapte inbrekers mishandelen bewoner https://www.politie.nl/nieuws/2018/maart/23/09-betrapte-inbrekers-mishandelen-bewoner.html Inbrekers hebben donderdagavond een bewoner van een huis aan het Akkerveld mishandeld nadat zij door hem werden betrapt. nieuwsbericht Fri, 23 Mar 2018 14:10:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2018/maart/23/09-betrapte-inbrekers-mishandelen-bewoner.html 2018-03-23T14:10:00Z De bewoner kwam rond 20.40 uur thuis en ontdekte twee mannen in zijn tuin. Er ontstond een handgemeen tussen hem en de daders waarbij de bewoner meerdere keren op het hoofd werd geslagen. Hij liep diverse verwondingen op. De daders wisten te vluchten door over de schutting te klimmen.  

De daders zijn in de woning geweest en hebben een slaapkamer doorzocht. Ze werden dus gestoord toen de bewoner thuis kwam en vluchtten zonder buit na de mishandeling.

]]>
De daders zijn via de achterzijde van de woning gevlucht. Mogelijk is dit tweetal iemand opgevallen. Of misschien heeft iemand ze al voor het voorval rond zien lopen. Als u iets heeft gezien of een idee heeft wie deze daders zouden kunnen zijn, bel dan met de politie via 0900-8844 of deel uw informatie via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Dit kan op 0800-7000.

]]>
Detail afzetlint 51.69936219999999 5.670948100000032