Alle berichten | Zundert | politie.nl https://rss.politie.nl/rss/ab/gemeenten/noord-brabant/zundert.xml RSS feed Alle Berichten voor de gemeente Zundert nl Sat, 24 Jul 2021 10:43:15 GMT 2021-07-24T10:43:15Z nl Wernhout - Girl found dead in Wernhoutsburg is given a name https://www.politie.nl/nieuws/2021/juli/14/08-girl-found-dead-in-wernhoutsburg-is-given-a-name.html The girl found in Wernhoutsburg has been given a name: Amy - Amélief van het Ven, shortened to Amy. The finder, the Municipality of Zundert, the police and the Public Prosecution Service hope that naming the girl will give her the attention and respect she deserves. Wed, 14 Jul 2021 13:08:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2021/juli/14/08-girl-found-dead-in-wernhoutsburg-is-given-a-name.html 2021-07-14T13:08:00Z After she was found on 12 May last lots of people called for her to be named, but it took a while to respond. Now, the time has now come for the girl to have her own name.

Mayor Vermue of the municipality of Zundert: “After holding thorough talks with most of those involved I have named the girl Amy – Amélief van het Ven. When the situation around the investigation allows we will bid Amy a proper farewell. For the time being it’s important that she has a name, and that we do everything possible to enable a breakthrough in the investigation.”

Investigation
The investigation team is still working hard on the investigation. There has not yet been a breakthrough, but it can be made known that the team assumes that he girl was laid at the lake in Wernhoutsburg between 9 and 12 May.

Despite the many intensive efforts made the baby’s fate has not yet been cleared up. We are therefore appealing to the general public for help. Can you help us with our investigations?

Similar cases in the past have shown that the mother might deny having been pregnant to herself or might have tried to hide it. It is completely possible that her pregnancy was not noticeable. Have you noticed a woman or girl who seemed to have changed in some way? Perhaps by avoiding taking part in sports activities and who withdrew around the time that Amy was found, and afterwards.

The girl’s mother, who is still unknown, might have been in a desperate situation. We think she might need help.

Tips or information?
Have you seen anything else that might be helpful? A situation that might have not seemed striking at first may be extremely helpful for the investigation team. Please don’t hesitate to come forward!

Please call 0900-8844, anonymously via Meld Misdaad Anoniem [report crime anonymously] on 0800-7000 or mail tgo-wernhout.zeeland-west-brabant@politie.nl

]]>
51.44204454 4.63845434
Wernhout - Fetiţei decedată din Wernhoutsburg i se dă un nume https://www.politie.nl/nieuws/2021/juli/14/08-fetitei-decedata-din-wernhoutsburg-i-se-da-un-nume.html Fetiţa găsită în Wernhoutsburg i s-a dat un nume: Amy - Amélief van het Ven, numită Amy. Prin aceasta, persoana care a găsit-o, municipalitatea Zundert, poliția și Parchetul doresc să îi acorde atenția și respectul pe care ea îl merită. Wed, 14 Jul 2021 12:50:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2021/juli/14/08-fetitei-decedata-din-wernhoutsburg-i-se-da-un-nume.html 2021-07-14T12:50:00Z După ce ea a fost găsită la data de 12 mai, dorinţa de a i se da un nume fetiţei a fost foarte mare. Cu toate acestea, a trecut deja ceva timp. Acum a sosit momentul să nu mai lăsăm fetiţa să treacă prin viață anonim.

Primarul Vermue al municipalității Zundert: „După o consultare atentă cu cei mai direct implicați, am numit-o pe fetiţă Amy - Amélief van het Ven.

Îi vom da fetiţei Amy un rămas bun potrivit, de îndată ce acest lucru este posibil pe parcursul anchetei. Deocamdată este important ca ea să aibă un nume, să fie cunoscută și să facem tot ce putem pentru a realiza un progres în investigație.”

Cercetare
Echipa de cercetări este încă în curs de derulare a anchetei. Deocamdată nu s-a constatat nicio descoperire în anchetă, dar se poate menţiona că echipa de anchetă presupune că fetiţa a fost probabil așezată pe malul lacului din Wernhoutsburg între 9 și 12 mai.

În ciuda eforturilor foarte intense, soarta bebelușului nu a fost încă clarificată. Prin urmare, solicităm din nou ajutorul cetățenilor. Vreţi să ne ajutaţi să clarificăm acest caz? Știm din cazuri similare că mama ar fi putut să-și fi negat sarcina pentru sine însuşi sau ar fi încercat să o ascundă. Este, de asemenea, foarte posibil ca să nu fi fost nicio burtă mare vizibilă la mamă. Aţi observat o fată sau o femeie care pare să se fi schimbat într-un fel sau altul? De exemplu, evitarea eforturilor prin activități sportive sau a fost mult retrasă în jurul datei de găsire a fetiţei Amy (și după)?

Mama fetei, încă necunoscută, s-ar fi putut afla într-o situație disperată. Credem că şi ea ar putea avea nevoie de ajutor.

Sfaturi sau informații?
Ați văzut cumva altceva care ne-ar putea ajuta în cercetări: o situație care părea inițial nesemnificativă poate fi de mare ajutor pentru echipa de anchetă. Nu ezitați să luați legătura!

Pentru aceasta puteți suna la 0900-8844, în mod anonim prin Meld Misdaad Anoniem la 0800-7000 sau tgo-wernhout.zeeland-west-brabant@politie.nl

]]>
51.44204454 4.63845434
Wernhout - Dziewczynka, którą znaleziono martwą w Wernhoutsburgu otrzymuje imię https://www.politie.nl/nieuws/2021/juli/14/08-dziewczynka-ktora-znaleziono-martwa-w-wernhoutsburgu-otrzymuje-imie.html Dziewczynce znalezionej w Wernhoutsburgu nadano imię: Amy – Amélief van het Ven. W ten sposób gmina Zundert, policja i prokuratura chciałyby poświęcić jej uwagę i szacunek, na jaki zasługuje. Wed, 14 Jul 2021 12:47:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2021/juli/14/08-dziewczynka-ktora-znaleziono-martwa-w-wernhoutsburgu-otrzymuje-imie.html 2021-07-14T12:47:00Z Od czasu odkrycia 12 maja br. nalegano mocno na nadanie dziewczynce imienia. Minęło jednak sporo czasu i dopiero teraz nadszedł moment, by nie pozwolić dziewczynce pozostać anonimową.

Burmistrz gminy Zundert J. Vermue  „Po starannych konsultacjach z bezpośrednio zaangażowanymi osobami, nadałam dziewczynce imię i nazwisko Amy – Amélief van het Ven. Pożegnamy się z Amy, gdy tylko prowadzone dochodzenie na to pozwoli. Na razie ważne jest, aby miała imię, była rozpoznawalna, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć przełom w dochodzeniu”.

Dochodzenie
Zespół dochodzeniowo-śledczy nadal kontynuuje dochodzenie. W dochodzeniu nie doszło jeszcze do przełomu, ale już można poinformować, że zespół dochodzeniowo-śledczy przypuszcza, iż dziewczynka została prawdopodobnie pozostawiona na brzegu jeziora w Wernhoutsburgu między 9-tym a 12-tym maja.

Mimo bardzo intensywnych wysiłków los dziecka wciąż nie został wyjaśniony. Dlatego po raz kolejny prosimy obywateli o pomoc. Czy pomożesz ustalić co się wydarzyło?

Z podobnych przypadków wiemy, że matka mogła wypierać ciążę lub próbowała ją ukryć. Całkiem możliwe, że u matki nie było widać powiększonego brzucha. Czy zauważyłeś dziewczynę lub kobietę, która wydałoby się, że się zmieniła? Na przykład zaczęła unikać wysiłku fizycznego takiego jak zajęcia sportowe albo w dniu odnalezienia Amy, lub w okolicach tej daty, nie była osiągalna, zniknęła?

Nieznana matka dziewczynki mogła znajdować się w rozpaczliwej sytuacji. Sądzimy, że może potrzebować pomocy.

Wskazówki lub informacje?
Czy widziałeś coś jeszcze, co mogłoby nam pomóc? Sytuacja, która początkowo wydawała się nieistotna, może być bardzo ważna dla zespołu dochodzeniowo-śledczego. Nie wahaj się z nami skontaktować!

Możesz zadzwonić pod numer 0900-8844, skontaktować się anonimowo przez Meld Misdaad Anoniem pod numerem 0800-7000 lub napisać na maila: tgo-wernhout.zeeland-west-brabant@politie.nl

]]>
51.44204454 4.63845434
Wernhout - Overleden meisje in Wernhoutsburg krijgt naam https://www.politie.nl/nieuws/2021/juli/14/08-overleden-meisje-in-wernhoutsburg-krijgt-naam.html Het gevonden meisje in Wernhoutsburg heeft een naam gekregen: Amy-Amélief van het Ven, roepnaam Amy. Hiermee willen de vinder, gemeente Zundert, politie en OM haar graag de aandacht en het respect geven dat zij verdient. Wed, 14 Jul 2021 11:44:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2021/juli/14/08-overleden-meisje-in-wernhoutsburg-krijgt-naam.html 2021-07-14T11:44:00Z Na de vondst op 12 mei jl. was de roep om het meisje een naam te geven erg groot. Hier is echter nog even mee gewacht. Nu is het moment gekomen om het meisje niet langer anoniem door het leven te laten gaan.

Burgemeester Vermue van de gemeente Zundert: “Na goed overleg met de meest direct betrokkenen heb ik het meisje de naam Amy–Amélief van het Ven gegeven. Wij geven Amy, op het moment dat dit in het kader van het onderzoek kan, een passend afscheid. Voor nu is het belangrijk dat zij een naam heeft, gekend is, en we alles in het werk stellen om een doorbraak in het onderzoek te bereiken.”

Onderzoek

Het rechercheteam is nog volop bezig met het onderzoek. Er is nog geen doorbraak in het onderzoek, wel kan er bekend gemaakt worden dat het onderzoeksteam er van uit gaat dat het meisje vermoedelijk tussen 9 en 12 mei is neergelegd aan de oever van het meertje in Wernhoutsburg.
Ondanks zeer intensieve inspanningen is het lot van de baby nog altijd niet opgehelderd. We roepen daarom nogmaals de hulp in van burgers. Helpt u mee om duidelijkheid te krijgen?

Uit soortgelijke zaken weten wij dat de moeder mogelijk haar zwangerschap voor zichzelf heeft ontkent of mogelijk geprobeerd heeft te verbergen. Het is ook best mogelijk dat geen dikke buik te zien was bij de moeder. Hebt u misschien een meisje of vrouw opgemerkt die op een of andere manier veranderd lijkt te zijn? Bijvoorbeeld het mijden van inspanningen zoals sportactiviteiten of zich rond de datum van het vinden van Amy (en daarna) veel teruggetrokken heeft?

De vooralsnog onbekende moeder van het meisje heeft zich mogelijk in een wanhopige situatie bevonden. We denken dat zij misschien hulp nodig heeft.

Tips of informatie?

Hebt u iets anders gezien wat ons verder kan helpen: Een situatie die in eerste instantie niet noemenswaardig leek, kan voor het onderzoeksteam van groot belang zijn. Aarzel niet om contact op te nemen! U kunt hiervoor bellen naar 0900-8844, anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of tgo-wernhout.zeeland-west-brabant@politie.nl

 

PL: https://www.politie.nl/nieuws/2021/juli/14/08-dziewczynka-ktora-znaleziono-martwa-w-wernhoutsburgu-otrzymuje-imie.html
RO: https://www.politie.nl/nieuws/2021/juli/14/08-fetitei-decedata-din-wernhoutsburg-i-se-da-un-nume.html
ENG: https://www.politie.nl/nieuws/2021/juli/14/08-girl-found-dead-in-wernhoutsburg-is-given-a-name.html

]]>
51.44204454 4.63845434
Wernhout - Śmierć noworodka okazuje się być następstwem brutalnego przestępstwa. Policja nadal niepokoi się o rodziców. https://www.politie.nl/nieuws/2021/juni/11/08-smierc-noworodka-okazuje-sie-byc-nastepstwem-brutalnego-przestepstwa.-policja-nadal-niepokoi-sie-o-rodzicow.html Śledztwo w sprawie noworodka znalezionego 12 maja br. w Wernhout wykazało, że dziecko zmarło w wyniku brutalnego przestępstwa. Fri, 11 Jun 2021 13:23:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2021/juni/11/08-smierc-noworodka-okazuje-sie-byc-nastepstwem-brutalnego-przestepstwa.-policja-nadal-niepokoi-sie-o-rodzicow.html 2021-06-11T13:23:00Z Po przeprowadzeniu sekcji zwłok ustalono, że dziecko zmarło w wyniku przemocy. Dziewczynka została znaleziona w worku na śmieci. Ustalenia jednak nie przyniosły jeszcze przełomu w śledztwie i dlatego śledztwo prowadzone przez Team Grootschalige Opsporing jest nadal w pełnym toku. Ponieważ nie  wyjaśniono jeszcze kim są rodzice noworodka, policja niepokoi się o ich los. Policja chętnie udzieli im pomocy, której prawdopodobnie teraz potrzebują.

Prosimy o wskazówki i informacje

Do tej pory otrzymano ponad 25 wskazówek dotyczących przestępstwa, z których część jest nadal badana. Niestety wskazówki te nie pomogły jeszcze w identyfikacji dziewczynki i jej rodziców. W związku z tym, policja nadal szuka osób, które mogły coś widzieć w dniach poprzedzających znalezienie dziewczynki. Dziewczynkę znaleziono w dniu 12 maja 2021 w parku Wernhoutsburg. Czy w dniach poprzedzających znalezienie dziewczynki widziałeś kogoś zachowującego się podejrzanie? Czy wiesz, kim mogą być rodzice dziewczynki? Zgłoś to nam! Można to zrobić anonimowo za pośrednictwem Meld Misdaad Anoniem pod numerem 0800-7000 lub pod numerem policyjnym 0900-8844. W celu zgłoszenia możesz również skorzystać z poniższego formularza.

]]>
51.44018807 4.62680577
Wernhout - Baby’s death caused by violent crime. Police still concerned about baby’s parents https://www.politie.nl/nieuws/2021/juni/11/08-babys-death-caused-by-violent-crime.-police-still-concerned-about-babys-parents.html Investigation into the finding of a baby’s body in Wernhout, on 12 May 2021, has revealed that the death was caused by a violent crime. Fri, 11 Jun 2021 13:19:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2021/juni/11/08-babys-death-caused-by-violent-crime.-police-still-concerned-about-babys-parents.html 2021-06-11T13:19:00Z Extensive examination of the body has established that the baby died as a result of violence. The baby girl was found in a rubbish bag; however, examination of the bag has not led to a breakthrough. The investigation by the Large-scale Criminal Investigation Team is still ongoing. It is still not known who the newborn’s mother and father are. The police are very concerned about the baby’s parents and would like to offer them the help they need.

Tips and information

The police have received over 25 tips, some of which are still being followed up. However, unfortunately these tips have not yet led to the identity of the baby girl and her parents. So the police are still searching hard for people who may have seen something in the days before the baby’s body was found in Werhoutsburg park on 12 May 2021. Did you perhaps see someone behaving oddly or differently in the days leading up to the finding of the baby? Do you know who her parents might be? Please report this to us! You can contact the police at 0900-8844 or, if you prefer to remain anonymous, via tip line M., at 0800-7000. Alternatively, you can fill in the tip form below.

]]>
51.44018807 4.62680577
Wernhout - Overlijden baby blijkt geweldsmisdrijf, politie maakt zich nog steeds zorgen om ouders https://www.politie.nl/nieuws/2021/juni/11/08-overlijden-baby-blijkt-geweldsmisdrijf-politie-maakt-zich-nog-steeds-zorgen-om-ouders.html Uit onderzoek naar aanleiding van de gevonden baby in Wernhout, 12 mei jl., is gebleken dat de baby door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen. Fri, 11 Jun 2021 13:09:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2021/juni/11/08-overlijden-baby-blijkt-geweldsmisdrijf-politie-maakt-zich-nog-steeds-zorgen-om-ouders.html 2021-06-11T13:09:00Z Na uitgebreid onderzoek op het lichaampje is vastgesteld dat de baby door geweld om het leven is gekomen. Het meisje werd gevonden in een vuilniszak, deze heeft echter nog geen doorbraak in het onderzoek opgeleverd. Het onderzoek, dat gedraaid wordt door het Team Grootschalige Opsporing, is dus nog in volle gang. Omdat nog niet duidelijk is wie de moeder en vader van de pasgeborene zijn, maakt de politie zich ook zorgen om haar ouders en biedt hen graag de hulp die zij mogelijk nodig hebben.

Tips en informatie gevraagd

Er zijn inmiddels ruim 25 tips binnengekomen, een deel hiervan wordt nog onderzocht. Helaas hebben deze tips nog niet geleid tot het achterhalen van de identiteit van het meisje en haar ouders. De politie is dus nog steeds hard op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben, in de dagen voordat het meisje op 12 mei 2021 werd gevonden op park Wernhoutsburg. Heeft u in de dagen voor haar vondst iemand gezien die zich wellicht anders gedroeg? Weet u wie haar ouders kunnen zijn? Meld dit dan bij ons! Dit kan anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via het nummer van de politie 0900-8844. Ook onderstaand tipformulier is hiervoor te gebruiken.

]]>
51.44018807 4.62680577
Achtmaal - Man met inbrekerswerktuigen op zak aangehouden https://www.politie.nl/nieuws/2021/mei/26/08-man-met-inbrekerswerktuigen-op-zak-aangehouden.html Agenten hebben woensdag 26 mei rond 1.30 uur op de Achtmaalseweg een 30-jarige man met onbekende woon- of verblijfplaats aangehouden. De man fietste rond met inbrekerswerktuigen. Wed, 26 May 2021 07:54:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2021/mei/26/08-man-met-inbrekerswerktuigen-op-zak-aangehouden.html 2021-05-26T07:54:00Z Surveillerende agenten zagen de man, zonder verlichting op zijn fiets, op de Achtmaalseweg in de richting van Zundert fietsen. Ook zagen ze dat hij een betonschaar in een van zijn handen had. Bij het zien van de politie gooide de man deze in een sloot. Hij werd door de dienders staande gehouden en gecontroleerd. In zijn rugzak bleek de man allerlei gereedschap te hebben zitten zoals schroevendraaiers, moersleutels en een boormachine. Deze gereedschappen zijn in beslag genomen en de man is aangehouden voor het overtreden van de APV omdat hij inbrekerswerktuigen bij zich had.

]]>
51.45481815 4.57112356
Zundert/Rijsbergen - Gezocht - Wie pint hier met andermans betaalpas? https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2021/mei/08-wie-pint-hier-met-andermans-betaalpas.html De man die hier bij een bank in Rijsbergen op de beelden staat, staat op het punt te gaan pinnen. Maar niet met zijn eigen pinpas. Want die was maar een paar minuten eerder door een nep-bankmedewerker bij iemand opgehaald. Deze man gaat met die pas aan de haal dus. verdachte Tue, 25 May 2021 07:20:00 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2021/mei/08-wie-pint-hier-met-andermans-betaalpas.html 2021-05-25T07:20:00Z Het slachtoffer werd eerder gebeld door een nep-bankmedewerker en verteld dat zijn rekening gevaar liep. Die geloofde dat, gaf zijn pasjes en pincode af, en dit is het resultaat. Duizenden euro’s staat deze man van de rekening van het slachtoffer te halen. 

]]>
Wie is dit? Laat het weten! 

]]>
]]>
verdachte verdachte 51.46812012 4.67060134
Wernhout - Policja prosi o pomoc w śledztwie w związku ze znalezieniem noworodka https://www.politie.nl/nieuws/2021/mei/19/08-policja-prosi-o-pomoc-w-sledztwie-w-zwiazku-ze-znalezieniem-noworodka.html Policja nadal ma wiele pytań w śledztwie dotyczącym noworodka znalezionego w Wernhout, od znaleziska minął dzisiaj dokładnie tydzień czasu. Dlatego poszukujemy świadków mających więcej informacji. Fri, 21 May 2021 18:55:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2021/mei/19/08-policja-prosi-o-pomoc-w-sledztwie-w-zwiazku-ze-znalezieniem-noworodka.html 2021-05-21T18:55:00Z Aby posunąć śledztwo do przodu, chcielibyśmy uzyskać pełen obraz otoczenia, w którym znaleziono noworodka. W tym celu potrzebujemy Twojej pomocy! Czy może czasami przychodzisz do parku Wernhoutsburg na Kleine Heistraat, może regularnie spacerujesz tam z psem, a może to Twoja stała trasa spacerowa? Skontaktuj się z nami! Każdy, nawet najmniejszy szczegół może nam pomóc w dalszym śledztwie.

Oczywiście prosimy również o kontakt, jeśli masz więcej informacji o noworodku lub jej rodzicach. Nadal martwimy się o matkę i chcielibyśmy zaoferować jej pomoc.

Świadkowie mogą skontaktować się z policją pod numerem 0900-8844 lub mogą uczynić to zupełnie anonimowo dzwoniąc na linię anonimowego zgłaszania przestępstw 0800-7000 [Meld Misdaad Anoniem]. Możesz również wypełnić poniższy formularz zgłoszenia podając informacje.

 

]]>
51.43214573 4.62216061