Alle berichten | Deventer | politie.nl https://rss.politie.nl/rss/ab/gemeenten/overijssel/deventer.xml RSS feed Alle Berichten voor de gemeente Deventer nl Tue, 07 Apr 2020 14:05:59 GMT 2020-04-07T14:05:59Z nl Deventer - Gezocht - Poging diefstal deurbelcamera https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/maart/02-deventer-%E2%80%93-poging-diefstal-deurbelcamera.html Een onbekende man probeert op zaterdag 29 februari een deurbelcamera te stelen. Zonder succes, maar de deurbel én deur lopen flinke schade op. verdachte Thu, 02 Apr 2020 13:25:36 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/maart/02-deventer-%E2%80%93-poging-diefstal-deurbelcamera.html 2020-04-02T13:25:36Z Wie kent de man op de beelden?

]]>
]]>
52.2660751 6.155216499999999
IJsselland - Overheid werkt samen aan een #VeiligIJsselland https://www.politie.nl/nieuws/2020/maart/16/02-ijsselland-overheid-werkt-samen-aan-een-veiligijsselland.html Ondermijnende criminaliteit is overal, ook in IJsselland. Een week lang hebben we extra aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit om mensen ervan bewust te maken dat het hier ook speelt en te laten zien wat je er aan kunt doen. We hebben tegelijkertijd als overheid zelf meer zicht gekregen op de problemen die hier spelen. De samenwerkende partners zijn zeer tevreden over de opbrengst van deze themaweek. nieuwsbericht Mon, 16 Mar 2020 08:22:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/maart/16/02-ijsselland-overheid-werkt-samen-aan-een-veiligijsselland.html 2020-03-16T08:22:00Z De elf IJssellandse gemeenten werkten in de themaweek samen met politie, Belastingdienst, Omgevingsdienst IJsselland, Provincie Overijssel, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Douane, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), NVWA, UWV, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio IJsselland, CCV en vele anderen. Wanneer de partners bij één van de integrale controles (strafrechtelijke) overtredingen of andere signalen van criminaliteit constateerden, werden betrokken overheidsinstanties ingeschakeld om meteen door te kunnen pakken. De acties en controles, in zowel de steden als de landelijke gemeenten, waren preventief èn repressief.

]]>
Eén van de doelstellingen was zicht krijgen op wat er speelt in IJsselland. Dat hebben we gedaan door met diverse partners op een aantal plekken te gaan kijken. Hieronder een overzicht van deze controles:

Op maandag 9 maart hebben de politie en Omgevingsdienst IJsselland in een bedrijfspand op de Marslanden in Zwolle drie vaten aangetroffen met daarin grondstoffen (gbl) die kunnen worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs. De instap werd gedaan op basis van informatie van de Belastingdienst, gemeente, RIEC en politie. Ook werden vijf lege vaten aangetroffen. Politie en OM doen verder onderzoek. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal de gemeente zich beraden op bestuursrechtelijke maatregelen.

Dezelfde dag is bij een integrale controle een voorraad van ruim 8000 joints en 5 kilo henneptoppen aangetroffen bij een (ander) pand op de Marslanden in Zwolle. Ook lag er meer dan 10.000 euro aan contant geld en pillen. Er is één verdachte aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet en witwassen. De controle werd gehouden door Omgevingsdienst IJsselland en de Belastingdienst in aanwezigheid van de politie. De gemeente Zwolle zal mogelijk ook handhavend optreden. Op grond van de bepalingen uit de Opiumwet kan de burgemeester het pand laten sluiten voor de duur van drie maanden. Onderzoek zal moeten uitwijzen of deze maatregel passend is.

Op dinsdag 10 maart controleerden de gemeente Deventer, de Omgevingsdienst, politie en Belastingdienst een aantal panden op industrieterreinen. Tijdens de controle kwam naar voren dat een aantal bedrijven nog niet op de hoogte was van de precieze milieuregels op gebied van afval en opslag van licht ontvlambare stoffen. Daarnaast bleken drie bedrijven niet aan de meldingsplicht voor de milieuwetgeving te voldoen.

Dezelfde dag werkten in Ommen de gemeente, politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Arbeidsinspectie, Provincie Overijssel en RIEC samen tijdens een integrale controle in het recreatiecluster Calluna in Ommen. Hierover is al een persbericht uitgegaan. Zie de website van de gemeente Ommen voor de resultaten.

In Zwolle bezocht een team van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) op woensdag 11 maart twee panden in Zwolle. Daarbij werden twee verdachten aangehouden voor het niet kunnen tonen van een legitimatiebewijs. Er waren ook signalen van prostitutie. Dit wordt verder onderzocht.

Dezelfde dag bezochten de gemeente Deventer, politie en Belastingdienst een pand op een bedrijventerrein waar gegokt werd. Er stond een illegale gokkast. Een aantal laptops, die vermoedelijk gebruikt zijn om op te gokken, is in beslag genomen voor verder onderzoek. De burgemeester heeft het pand direct gesloten.

Donderdag 12 maart bezochten medewerkers van de Omgevingsdienst agrariërs in het buitgebied van Olst-Wijhe, voor een controle, maar ook om hen voor te lichten over de gevaren van criminaliteit. Op twee adressen zijn ongemelde activiteiten geconstateerd die mogelijk bedrijfsmatig van aard zijn. Verder is er op een adres een tweede woonlocatie aangetroffen. De Omgevingsdienst zal enkele situaties nader onderzoeken en verschillende locaties in de toekomst opnieuw controleren.

Dezelfde dag hebben er verkeerscontroles plaatsgevonden in Raalte en Deventer. Bij de controles waren de volgende partners aangesloten: Team Verkeer Politie Oost-Nederland, Belastingdienst, RDW Zwolle, Douane, NVWA, en CIZ. In Raalte werd 20 keer een proces-verbaal uitgeschreven voor verschillende overtredingen. Daarnaast is er voor € 3750,- aan openstaande boetes geïnd, zijn er twee bromfietsen in beslag genomen en werd één rijbewijs ingevorderd.

In Deventer schreef de politie 52 keer een proces-verbaal uit. Drie voertuigen kunnen niet meer gebruikt worden totdat de eigenaren een openstaand vonnis hebben betaald. De politie nam een geprepareerde elektrische fiets in beslag. Onder de gecontroleerde bestuurders bevonden zich ook mensen die nog een belastingschuld open hebben staan. In totaal ging het om een flink bedrag aan belastingschuld, waarvan €23.692,- meteen is geïnd. Daarnaast nam de Belastingdienst 14 auto’s in beslag. Daarvan zijn er acht meteen afgevoerd.

In Deventer trof de politie, na een anonieme tip, in een pand harddrugs aan, waaronder 200 gram speed, 300 ml GHB en een liter grondstof die kan worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs (gbl). Daarnaast lagen er veel medicijnen. Er is een verdachte aangehouden voor het bezit van harddrugs en op verdenking van het dealen van harddrugs.

’s Avonds heeft de gemeente Zwolle met de Belastingdienst, ISZW en de politie een horecapand bezocht. Daarbij bleek dat de vergunning in het kader van de Wet op Kansspelen voor de aanwezige gokkasten was verlopen. Daarnaast werd er mogelijk illegaal gegokt via een laptop. Dit wordt nog verder onderzocht.

Vrijdag 13 maart heeft de politie in Deventer in twee panden hennepplantages aangetroffen. In totaal ging het om ruim 250 hennepplanten. Vermoedelijk is er al eerder geoogst. Er was sprake van diefstal van stroom en een monteur constateerde een brandgevaarlijke situatie. Al het materiaal, inclusief de technische benodigdheden voor de hennepplantages, zijn in beslag genomen. Dat geldt ook voor een motor en trailer. Daarnaast zijn er twee verdachten aangehouden.

Het team arrestantentaken en het team Coördinatie Executietaken van de politie hebben deze week dertien personen aangehouden die nog een gevangenisstraf open hadden staan. Samen zullen ze alsnog 502 dagen aan straf uitzitten. Daarnaast is er € 14.734,- aan geldboetes betaald. Ook zijn drie bromfietsen en acht personenauto’s buiten gebruik gesteld, omdat de eigenaren in totaal nog een vonnis van € 15.000 open hebben staan.

]]>
Deze week hebben we ook aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit om mensen bewust te maken van wat het inhoudt. Zo stond er elke dag op sociale media een thema centraal, zoals geldezels en WhatsApp fraude, en zijn er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

De gemeente Raalte organiseerde voorafgaand aan deze week een avond voor de gemeenteraad en het college om hen mee te nemen in het thema Ondermijning.

Digitaal specialisten van politie hebben dinsdag 10 maart 90 leerlingen en docenten van het praktijkonderwijs in Zwolle voorlichting gegeven over sexting en geldezels.

Dezelfde dag zijn zo’n 45 medewerkers van de gemeente Kampen, woningbouwcorporatie en politie voorgelicht over hennepkwekerijen in woningen en de gevaren van het verkeerd aanleggen van stroom en stroomdiefstal. Ook konden de aanwezigen deelnemen aan een Virtual Reality Experience over synthetische drugs. Mede mogelijk gemaakt door Enexis en Bureau Drugszaken.

De politie heeft dinsdag 10 en woensdag 11 maart bij woningstichtingen in Zwolle en Deventer verteld over risico’s en gevolgen van hennepplantages in huurwoningen en andere signalen van ondermijnende criminaliteit met vastgoed rond verhuur en gebruik.

De gemeente Dalfsen organiseerde 11 maart met medewerking van het RIEC een bewustwordingsbijeenkomst voor de eigen medewerkers over de lokale aanpak van ondermijning, en de rol van de medewerkers hierin.

Woensdag 11 maart bezochten medewerkers van de gemeente Olst-Wijhe inwoners van het buitengebied voor bewustwording van criminaliteit en om aan te geven wat inwoners zelf kunnen doen om dergelijke signalen goed te melden. Dezelfde dag ontvingen de inwoners van het buitengebied een enquête. Op basis van de resultaten van de enquête wordt het veiligheidsbeeld voor het buitengebied gemaakt.

]]>
Bij ondermijnende criminaliteit wordt ook vaak gebruik gemaakt van wapens. Dit was, samen met een aantal ernstige geweldsincidenten in Zwolle en op andere plekken in het district IJsselland, aanleiding voor een wapeninleveractie in de elf gemeenten. Op zeven bureaus konden van 9 tot en met 13 maart anoniem steek-, slag-, en stootwapens worden ingeleverd. Daarnaast konden mensen bellen om een afspraak te maken voor het ophalen van vuurwapens. Het doel van de actie? Zoveel mogelijk wapens van de straat af en bewustwording creëren. In IJsselland willen we geen wapens op straat!

Het resultaat is boven verwachting. In totaal werden 428 wapens ingeleverd, waarvan 182 vuurwapens, 165 steekwapens, 59 imitatie vuurwapens en 22 andere verboden wapens, zoals boksbeugels en ploertendoders.

]]>
Martijn Dadema, regionaal portefeuillehouder ondermijning: “In deze themaweek hebben de elf gemeenten samen met onze partners laten zien dat wij als overheid optreden tegen ondermijnende criminaliteit. Dat doen wij samen met onze inwoners en ondernemers. Het is over het algemeen veilig wonen in IJsselland. Dat willen we zo houden en daar werken we hard aan. Met resultaat! De komende maanden gaan we verder met het creëren van bewustwording, versterken van de weerbaarheid, de gezamenlijke aanpak en de onderzoeken die afgelopen week zijn gestart. We hebben deze week laten zien dat we als één overheid optreden en dat gaat in de toekomst vaker gebeuren!”

]]>
Veilig IJsselland 52.51677469999999 6.083021899999999
Deventer - Gezocht - Kostbare zonnebril gestolen https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/maart/02-deventer-%E2%80%93-kostbare-zonnebril-gestolen.html Een man komt op vrijdag 24 januari een brillenwinkel aan de Keizerstraat binnen. Nadat hij wat rond heeft gekeken pakt hij een kostbare zonnebril van het rek en neemt deze mee zonder te betalen. verdachte Thu, 05 Mar 2020 16:19:58 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/maart/02-deventer-%E2%80%93-kostbare-zonnebril-gestolen.html 2020-03-05T16:19:58Z Wie kent de man op de beelden?

]]>
]]>
52.2547498 6.1606786
Deventer - Acht aanhoudingen en vier doorzoekingen in onderzoek naar wapens https://www.politie.nl/nieuws/2020/maart/4/02-deventer-%E2%80%93-acht-aanhoudingen-en-vier-doorzoekingen-in-onderzoek-naar-wapens.html De politie en het Openbaar Ministerie hebben woensdag 4 maart op vier locaties in Deventer doorzoekingen gedaan. Tijdens die doorzoekingen zijn ongeveer twintig wapens aangetroffen, vuurwapens, nep-vuurwapens en andere verboden wapens. Daarnaast zijn er enkele tonnen aan contant geld gevonden. Er zijn acht verdachten aangehouden voor het overtreden van de wet wapens en munitie. De zaak kwam aan het rollen door een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem. nieuwsbericht Wed, 04 Mar 2020 14:57:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/maart/4/02-deventer-%E2%80%93-acht-aanhoudingen-en-vier-doorzoekingen-in-onderzoek-naar-wapens.html 2020-03-04T14:57:00Z Een aantal weken geleden kwam er een anonieme tip binnen over de aanwezigheid van geld en wapens op een woonwagenkamp aan de Bruggestraat. Dat was aanleiding voor een onderzoek. Op basis van de tip, het onderzoek en extra informatie dat nog binnenkwam is besloten om binnen te treden. Dat gebeurde in samenwerking met de Douane en Defensie omdat zij gespecialiseerd zijn in het vinden van verborgen opbergruimtes.

]]>
Politie, Defensie en Douane hebben woensdag de hele dag twee woonpercelen inclusief een loods aan de Bruggestraat, een woning aan het Bellendoornplein en een industriepand op Koningsbergenstraat doorzocht. Alle wapens en het enorme geldbedrag zijn in beslag genomen. De wapens worden onderzocht om na te gaan om wat voor soort wapens het gaat, of ze echt of nep zijn en of ze zijn gebruikt voor strafbare feiten. De acht verdachten, vier mannen en vier vrouwen uit Deventer, zijn overgebracht naar het politiebureau. Daarnaast zijn er twee campers in beslag genomen omdat het vermoeden bestaat dat ze betaald zijn met crimineel geld.

 

]]>
Politie, OM en gemeenten in IJsselland halen alles uit de kast om wapengebruik en –bezit tegen te gaan. Districtschef Ramon Arnhem is dan ook heel blij met dit resultaat: “Deze actie toont aan wat de waarde van informatie kan zijn bij het aanpakken van criminaliteit. We hebben hierbij laten zien dat we heel snel gezamenlijk kunnen optreden met onze partners. En met resultaat. Deze wapens zijn in ieder geval van straat. Ik roep dan ook iedereen op om dit soort informatie te blijven delen en om eventuele wapens in te leveren tijdens onze wapeninleveractie volgende week. Ondertussen werken wij, zoals altijd, met onze partners aan een veilig en leefbaar IJsselland”, aldus Arnhem.

(2020063467) NV

]]>
doorzoekingen 52.2444096 6.204105299999998
Schalkhaar - Politie houdt verdachte aan voor steekincident https://www.politie.nl/nieuws/2020/februari/27/02-politie-houdt-verdachte-aan-voor-steekincident.html Woensdag 26 februari heeft de politie een 38-jarige man uit Schalkhaar aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident op een opvanglocatie voor asielzoekers aan de Frieswijkerweg. Een 21-jarige bewoner raakte daarbij ernstig gewond. nieuwsbericht Thu, 27 Feb 2020 12:30:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/februari/27/02-politie-houdt-verdachte-aan-voor-steekincident.html 2020-02-27T12:30:00Z Rond 09.45 uur kreeg de politie een melding van een steekincident op de opvanglocatie. Agenten gingen direct ter plaatse. Het slachtoffer dat zwaar gewond raakte tijdens het steekincident werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij is behandeld aan zijn verwondingen. De politie startte direct een onderzoek en kon in de avond de 38-jarige bewoner van de opvanglocatie aanhouden.

]]>
Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is van het incident. De politie doet hier onderzoek naar. De politie heeft technisch onderzoek verricht op de opvanglocatie en getuigen en betrokkenen worden gehoord.

2020088853 AC

]]>
In de boeien, aangehouden 52.2847656 6.201256300000001
IJsselland - Wapeninleveractie in 11 gemeenten https://www.politie.nl/nieuws/2020/februari/20/02-ijsselland-wapeninleveractie-in-11-gemeenten.html De politie organiseert in de week van 9 tot en met 13 maart in elf gemeenten een wapen inleveractie. Tijdens die week kunnen mensen hun messen anoniem inleveren op een politiebureau. Vuurwapens worden thuis opgehaald door een agent in burger. “We zien ook in het district IJsselland dat vuur- en steekwapens worden gebruikt op straat. Dat willen wij niet. We willen een veilig en leefbaar district en wapens horen daar niet bij!”, aldus districtschef Ramon Arnhem. nieuwsbericht Thu, 20 Feb 2020 11:36:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/februari/20/02-ijsselland-wapeninleveractie-in-11-gemeenten.html 2020-02-20T11:36:00Z “Op meerdere plekken in het land spreken burgemeesters en politiechefs hun zorgen uit over de toename van het gebruik van steek- en vuurwapens. In Zwolle en op andere plekken in ons district zijn er incidenten geweest waarbij vuur- en steekwapens zijn gebruikt op straat. Dat heeft waarschijnlijk ook invloed op het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Daar kunnen we samen iets aan doen. Lever je wapens in! Met deze actie hopen wij het aantal steek- en schietincidenten terug te dringen”, zegt Arnhem.

 

]]>
Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 maart kun je alle soorten steekwapens inleveren zonder vervolging voor illegaal wapenbezit. Alle wapens (denk ook aan boksringen, slag- en stootwapens), behalve vuurwapens kunnen anoniem worden ingeleverd op zeven bureaus in het district IJsselland. Mocht je messen inleveren bij één van onderstaande bureaus, dan bij voorkeur verpakt.

Bij onderstaande bureaus staan wapenkluizen waar je anoniem je wapen kan deponeren:

Bureau Deventer           (Storminkstraat 2)
Bureau Hardenberg      (Europaweg 39)
Bureau Ommen              (Schurinkstraat 44)
Bureau Kampen            (Stationsplein 6)
Bureau Raalte               (Mettingenlaan 80)
Bureau Steenwijk          (Vendelweg 2)
Bureau Zwolle                (Koggelaan 8)

]]>
Voor vuurwapens geldt een andere werkwijze. Als mensen een vuurwapen willen inleveren dan moeten ze een afspraak maken. Ze nemen tijdens kantooruren contact op met 0900-8844 en vragen vervolgens aan de telefonist om doorverbonden te worden met het coördinatiepunt van de districtsrecherche. Dan wordt er een afspraak gemaakt zodat een agent in burger bij hen kan langskomen om het vuurwapen op te halen. De agent in burger komt uiteraard in een onherkenbaar voertuig. Vuurwapens inleveren gebeurt niet anoniem. We noteren bij het ophalen van het vuurwapen de naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens). De eigenaar wordt in principe niet vervolgd voor het wapenbezit, tenzij uit forensisch onderzoek blijkt dat het ingeleverde vuurwapen bij een misdrijf is gebruikt. Als blijkt dat er geen misdrijf is gepleegd met het wapen, dan volgt er dus geen boete of straf. Meer weten over deze inleveractie? Kijk op www.politie.nl/wapensinleverenijsselland.

]]>
52.2514793 6.193104399999999
Gezocht - Branden in Deventer https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/dossiers/2016/02-branden-deventer.html Het afgelopen jaar en de eerste maanden van 2016 zijn er in Deventer voertuigen in brand gestoken. We vermoeden bij ongeveer 20 brandstichtingen dat er een verband is. De branden vonden vooral plaats in en rond het weekend in de wijken Rode Dorp, Zandweerd en Keizerslanden. We doen vanwege het onderzoek geen uitspraken over de exacte locaties en tijdstippen van deze branden. We willen deze brandstichtingen stoppen en hebben uw hulp nodig! dossier Thu, 13 Feb 2020 12:55:51 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/dossiers/2016/02-branden-deventer.html 2020-02-13T12:55:51Z Er vindt bij elke autobrand een technisch onderzoek plaats, we bekijken eventuele camerabeelden en we ondervragen buurtbewoners en getuigen. Omdat uit onderzoek blijkt dat brandstichters vaak in de buurt blijven van een brand noteren we ook gegevens van omstanders. Dit doen we vanwege het onderzoek, maar het kan ook een preventief effect hebben. Specialisten van de brandweer en de forensische opsporing van de politie wisselen informatie met elkaar uit. Bij het blussen wordt rekening gehouden met het veiligstellen van sporen en er is onderling overleg tijdens en na het blussen van de brand. Daarnaast zijn agenten zoveel mogelijk in de wijken zodat zij snel kunnen reageren op verdachte situaties. Uit het onderzoek komt naar voren dat de branden vooral in de nachtelijke uren plaatsvinden. 

]]>
Het onderzoek naar deze branden is complex. Dat heeft een aantal redenen. De meeste sporen gaan letterlijk in vlammen op. Daarnaast zien we dat de werkwijze van brandstichters verschilt. Het kan dus zijn dat er meerdere daders actief zijn, maar het kan ook om één dader gaan die branden op verschillende manieren aansteekt. Vanwege de verschillen tussen de branden is het maar de vraag of alle branden met elkaar in verband staan. Bovendien vinden de meeste branden plaats in de nachtelijke uren. Het duurt soms ook een tijdje voordat een brand zichtbaar is en mensen gealarmeerd worden. Kortom, we zijn druk bezig met het onderzoek en roepen iedereen op om alert te zijn en informatie en beelden met ons te delen. 

]]>
Misschien laat u 's avonds de hond nog uit, komt u terug van bezoek aan vrienden of rijdt u bijvoorbeeld voor het werk naar verschillende adressen in de buurt. Allemaal momenten waarop u als extra paar ogen/oren in de wijk kunt fungeren. We weten dat veel mensen al extra alert zijn. Hopelijk komt door die oplettendheid informatie bij de politie terecht zodat we samen de brandstichtingen kunnen stoppen.

]]>
Hebt u beelden van autobranden in Deventer? Gefilmd met uw mobiele telefoon of via een beveiligingscamera? Ziet u daarop verdachte personen in de buurt van een auto? Neem dan contact op met de politie. Op het tipformulier bij deze pagina kunt u beeldmateriaal toevoegen. Kent u iemand waarvan u vermoedt dat die persoon betrokken is bij de branden? Meld dit dan. Dit kan ook anoniem via 0800-7000. U kunt ook bellen via het landelijk telefoonnummer van de politie: 0900-8844 (lokaal tarief) of via het tipformulier dat u in dit dossier vindt.

]]>
52.2660751 6.155216500000051
Deventer - Gezocht - Poging Inbraak in bedrijfspand https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/februari/02-deventer-%E2%80%93-poging-inbraak-in-bedrijfspand.html Op 18 december breken twee mannen in, in het bedrijfspand van Auping aan de Maagdenburgstraat in Deventer. Op beelden is te zien dat de mannen door het pand sluipen. verdachte Thu, 06 Feb 2020 15:11:50 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/februari/02-deventer-%E2%80%93-poging-inbraak-in-bedrijfspand.html 2020-02-06T15:11:50Z Een van de mannen draagt een zwarte jas met capuchon. Onder zijn capuchon lijkt hij een pet te dragen. Hij heeft een blauwe broek aan en heeft zijn gezicht bedekt met een sjaal. De tweede man draagt een donker grijze jas en een vale spijkerbroek met gaten. Hij heeft een zwarte rugzak op en draagt een zwarte pet met witte logo. Ook deze man heeft zijn gezicht bedekt met een sjaal.

]]>
Hebt u informatie over deze inbraak? Of herkent u de mannen op de beelden? Laat het ons weten!

]]>
]]>
52.2390704 6.216959399999951
Deventer - Gezocht - Inbraak in woning https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/februari/02-deventer-%E2%80%93-inbraak-in-woning.html Op 12 december wordt er tussen 10:00 en 10:45 uur ingebroken in een woning aan de Van Lithstraat in Deventer. Er worden diverse spullen meegenomen. verdachte Thu, 06 Feb 2020 15:05:57 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/februari/02-deventer-%E2%80%93-inbraak-in-woning.html 2020-02-06T15:05:57Z Een getuige ziet hoe die ochtend een man een televisie in een auto, mogelijk een Toyota Aygo of Yaris, kleur blauw, laadt. Op camerabeelden is een blauwe auto te zien, waar een man spullen inlaadt. De man draagt een shirt met een witte opdruk aan de voorzijde.

]]>
Kent u deze man? Hebt u informatie over deze inbraak? Wij spreken u graag!

]]>
]]>
52.2670422 6.15740930000004
Deventer - Gezocht - Vrouw achter haar huis beroofd https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/februari/02-deventer-%E2%80%93-vrouw-achter-haar-huis-beroofd.html Een vrouw wordt op 27 januari tussen 10:15 en 10:30 uur achter haar woning aan de Claes Jansz Visscherstraat beroofd door twee onbekende mannen. Hierbij wordt de vrouw bedreigd met een mogelijk steekwapen. verdachte Thu, 06 Feb 2020 15:04:12 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/februari/02-deventer-%E2%80%93-vrouw-achter-haar-huis-beroofd.html 2020-02-06T15:04:12Z Man 1
- blanke man
- opvallend mager
- ongeveer 20-25 jaar oud
- vlassig snorretje en vlassig blond haar
- droeg een donkere jas met capuchon
- gedroeg zich gehaast, sprak snel en bewoog snel

Man 2
- man met opvallend donkere huidskleur
- droeg een donkere jas met capuchon en bontkraag en een grijze joggingbroek

]]>
Wie (her)kent een of beide mannen?

]]>
]]>
52.26172640000001 6.23287700000003
Apeldoorn - Politie onderzoekt schietincident https://www.politie.nl/nieuws/2020/februari/2/02-apeldoorn-schietincident.html De politie is een onderzoek gestart na een melding op 1 februari rond 17.40 uur dat er geschoten zou zijn op de Zilverschoon in Apeldoorn. Hierbij raakte twee mannen gewond. nieuwsbericht Sun, 02 Feb 2020 08:26:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/februari/2/02-apeldoorn-schietincident.html 2020-02-02T08:26:00Z De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis en de politie is direct een groot onderzoek gestart. Zo werd direct gestart met een sporenonderzoek en ook spraken we met getuigen. 

Daarnaaast werd direct gezocht naar de dader of daders; daarvoor werd ook een politiehelicopter ingezet. Dit heeft nog niet geleid tot de aanhouding.

De slachtoffers zijn twee mannen van 18 jaar (Deventer) en 28 jaar (zonder vaste woon- of verblijfplaats).

]]>
De politie zet het onderzoek voort en kan informatie goed gebruiken. Heeft u iets gezien of gehoord dat ons kan helpen, bel dan met 0900-8844. Als u anoniem wilt blijven, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.
2020050554 RL

]]>
Stockfoto 52.21115700000001 5.96992309999996
Enschede - Aanhoudingen in grootschalig oplichtingsonderzoek https://www.politie.nl/nieuws/2020/januari/16/02-enschede-aanhoudingen-in-grootschalig-oplichtingsonderzoek.html Het Cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland heeft meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar oplichting van verkopers via de verkoopsite Marktplaats. De hoofdverdachte, een man van 28 uit Enschede, is aangehouden en zit momenteel vast. nieuwsbericht Thu, 16 Jan 2020 15:23:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2020/januari/16/02-enschede-aanhoudingen-in-grootschalig-oplichtingsonderzoek.html 2020-01-16T15:23:00Z De politie is het onderzoek gestart nadat er rond de 130 aangiftes binnen zijn gekomen. De verdachte zocht contact met slachtoffers via de verkoopsite Marktplaats. Op de site adverteerde de slachtoffers met campers of caravans. Om buiten de beveiligde omgeving van Marktplaats afspraken te kunnen maken werd contact gelegd met de slachtoffers via WhatsApp. De hoofdverdachte wist het vertrouwen te winnen van de verkopers die zonder argwaan ID-documenten en bankrekeningnummers deelden. Op die manier wist de man uit Enschede toegang te krijgen tot de digitale bankomgeving van de slachtoffers.

]]>
Van de talloze gedupeerden is een totaal bedrag weggenomen van €200.000 euro. Dat geld is weggesluisd via verschillende bankrekeningen van zogenoemde facilitators. Een man van 31 uit Borne, een man van 39 uit Deventer en een man van 31 uit Deventer zijn hiervoor aangehouden en inmiddels weer op vrije voeten.
Tijdens de huiszoeking bij de hoofdverdachte zijn gegevensdragers, mobiele pinapparaten en dure merkkleding en –schoenen in beslaggenomen.

]]>
In het onderzoek is naar voren gekomen dat verkopers gemakkelijk buiten de beveiligde omgeving van Marktplaats handelen. Om geen slachtoffer te worden van oplichting via dergelijke verkoopsites is het advies geen mobiele nummers te vermelden bij verkoopadvertentie(s). Ook wordt het (online) uitwisselen van identiteitsbewijzen en foto’s van bankpassen sterk afgeraden. Dit kan in verkeerde handen leiden tot identiteitsfraude, diefstal en oplichting.

]]>
Aanhouding verdachte handboeien daglicht close 52.2215372 6.893661899999984
Deventer - Gezocht - Muharem Hebib vermoord in eigen woning https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/dossiers/2020/02-moord-muharem-hebib/muharem-hebib-vermoord-in-eigen-woning.html [UPDATE: De buurman van Muharem Hebib heeft Muharem al een aantal dagen niet gezien. Daarom belt hij op zaterdag 16 januari 1999 de politie. De politie gaat naar het huis van Muharem. Daar vinden ze hem op de grond in zijn woonkamer, vastgebonden en met een hoofdwond.] De buurman van Muharem Hebib heeft Muharem al een aantal dagen niet gezien. Daarom belt hij op zaterdag 16 januari 1999 de politie. De politie gaat naar het huis van Muharem. Daar vinden ze hem op de grond in zijn woonkamer, vastgebonden en met een hoofdwond. Hij is dan al een paar dagen dood. Muharem is vermoord met grof geweld. dossier Mon, 06 Jan 2020 12:35:00 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/dossiers/2020/02-moord-muharem-hebib/muharem-hebib-vermoord-in-eigen-woning.html 2020-01-06T12:35:00Z 52.2545127 6.151308200000017 Deventer - Gezocht - Wie kent deze accu-dief? https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2019/december/02-oon/odl/wie-kent-deze-accu-dief.html Een man komt op woensdag 2 oktober 2019 aan bij de fietsenstalling van het Deventer ziekenhuis aan de Nico Bolkesteinlaan. verdachte Thu, 12 Dec 2019 16:31:00 GMT https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2019/december/02-oon/odl/wie-kent-deze-accu-dief.html 2019-12-12T16:31:00Z Hij stalt zijn fiets, een zgn. moederfiets met een kinderzitje voorop. Als hij even later terugkomt trekt hij nog nét voor hij weer op zijn fiets stapt de accu van een e-bike af en neemt deze mee in een tas.

]]>
Wie kent deze man die de accu steelt? Eventueel in combinatie met de moederfiets.

De laatste maanden worden er bij de ziekenhuizen in Deventer en Zwolle veel accu's van e-bikes gestolen. Je kunt dit voorkomen. Neem de accu mee, doe deze in je tas of rugzak, of als het kan in een kluisje. 

]]>
]]>
52.2607027 6.195290999999997
Arnhem / Deventer - Recherche verricht meerdere aanhoudingen in witwasonderzoek https://www.politie.nl/nieuws/2019/december/12/02-arnhem-aanhoudingen-witwassen.html In een onderzoek naar witwassen van grote sommen crimineel geld zijn donderdag 12 december zes verdachten aangehouden in Deventer en Arnhem. De politie kwam de verdachten op het spoor na een ongeval in 2018, de hoofdverdachte had toen geen verklaring voor een grote som geld in zijn auto. nieuwsbericht Thu, 12 Dec 2019 10:42:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2019/december/12/02-arnhem-aanhoudingen-witwassen.html 2019-12-12T10:42:00Z Bij het ongeval op de A15 ontdekte de politie bijna 10.000 euro aan contant geld in de auto van de 20-jarige hoofdverdachte uit Arnhem. Financieel experts van de Dienst Regionale Recherche onderzochten de bankrekening van de verdachte, net als de rekening van een kapperszaak in Arnhem die door de verdachte werd geëxploiteerd. Al snel ontstond het beeld dat de rekeningen werden gebruikt om grote sommen geld weg te sluizen.

]]>
In juni 2019 zijn doorzoekingen gedaan in de woning en de kapperszaak van de verdachte. Naast tientallen wikkels coke vond de politie verschillende bankpasjes. Waarschijnlijk zijn de bankpasjes van zogenoemde geldezels. Dat is een witwastactiek waarbij bankrekeningen van anderen dan de hoofdverdachte gebruikt worden om criminele geldstromen te verhullen met als doel uit het zicht te blijven van opsporingsdiensten. De uiteindelijke omvang van de vermoedelijke criminele geldstromen bedroeg bijna 1 miljoen euro.

]]>
Vijf van deze ‘geldezels’ zijn donderdagmorgen aangehouden. Het gaat om mannen van 19 en 20 jaar uit Arnhem en vier mannen uit Deventer (18, 20, 21, 34 jaar). De hoofdverdachte wordt verdacht van witwassen van grote sommen crimineel geld, de andere verdachten van schuldwitwassen.

]]>
In de boeien aangehouden 51.98510340000001 5.898729600000024