Nieuws | Limburg | politie.nl https://rss.politie.nl/rss/nb/provincies/limburg.xml RSS feed nieuws voor de provincie Limburg nl Sun, 03 Jul 2022 23:45:52 GMT 2022-07-03T23:45:52Z nl Maastricht - Succes in onderzoek cyberaanval Universiteit Maastricht https://www.politie.nl/nieuws/2022/juli/2/succes-in-onderzoek-cyberaanval-universiteit-maastricht.html Eind december 2019 was de cyberaanval op de Universiteit Maastricht groot nieuws. In de maanden na de ‘hack’ is er door de Universiteit hard gewerkt aan het herstel van het netwerk. Daarnaast hebben het cybercrimeteam van de politie Limburg en het Openbaar Ministerie stevig geïnvesteerd in het opsporingsonderzoek. Dat heeft onder meer geleid tot het volgende succes, namelijk de in beslagname van cryptovaluta ter waarde van plus minus 500.000 euro. Sat, 02 Jul 2022 08:01:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juli/2/succes-in-onderzoek-cyberaanval-universiteit-maastricht.html 2022-07-02T08:01:00Z Op maandag 23 december 2019 werd de Universiteit Maastricht slachtoffer van een grote ransomware-aanval. De Windowssystemen werden hiermee platgelegd. Zowel studenten als medewerkers werden daardoor getroffen. Dat was voor de onderwijsinstelling, de politie en het OM in Limburg de start van een intensieve samenwerking. Waar laatstgenoemde partijen aan de slag gingen met een opsporingsonderzoek, nam de Universiteit een cybersecuritybedrijf in de hand om het netwerk en de systemen samen met de eigen medewerkers weer operationeel te krijgen.

Sporenonderzoek
De start van het onderzoek begon met de aangetroffen sporen. Metten Bergmeijer, teamleider van het cybercrimeteam van politie Limburg: “Iedere vorm van criminaliteit laat sporen achter, ook criminaliteit in de digitale wereld. Dankzij een goede samenwerking met de Universiteit en het door hen ingehuurde cybersecuritybedrijf hebben we gebruik kunnen maken van de door hen veilig gestelde sporen. Een dergelijke samenwerking is essentieel om een goed opsporingsonderzoek te kunnen doen”, legt Metten Bergmeijer uit. “Je kunt het vergelijken met een woninginbraak. Wij repareren als politie niet de deur die de inbrekers vernield hebben, maar zijn in ons onderzoek wel geïnteresseerd in de vingerafdrukken of andere sporen die op die deur zijn achtergelaten.” Op enig moment zag de Universiteit zich genoodzaakt 197.000 euro losgeld aan de hackers te betalen. Metten Bergmeijer: “We hebben altijd het standpunt gehad dat er niet betaald moest worden. Maar we respecteren en begrijpen in het licht van alle dilemma’s deze keuze.” Lees daarover hier meer.

Internationale samenwerking
Het onderzoek van het OM en de politie baseerde zich op digitale, financiële en tactische invalshoeken. Criminaliteit stopt niet bij de grens van een eenheid of land en zeker cybercriminaliteit niet. Dat bleek in deze zaak niet anders. Die sporen brachten het onderzoeksteam al snel over de grens. Daardoor ontstond een nauwe internationale samenwerking met diverse landen. Bij een groot aantal partijen in het buitenland werden gegevens gevorderd. Ook de betaling die de universiteit deed, liet sporen na die het onderzoeksteam weer een stap verder bracht. Via een (digitale) zoektocht die vele landen doorkruiste, is er een persoon in Oekraïne bij het onderzoeksteam in beeld gekomen. Het onderzoeksteam is in 2021 afgereisd naar Oekraïne waar de Oekraïense autoriteiten op verzoek van het onderzoeksteam een doorzoeking in een woning hebben gedaan en met betrokkenen gesproken hebben. Het onderzoek daar heeft de weg vrij gemaakt om uiteindelijk de cryptovaluta in beslag te kunnen nemen.

Wallet bevroren
In februari 2020 werd er door het onderzoeksteam een wallet bevroren waar een deel van het betaalde losgeld naartoe is gegaan. Op dat moment was de waarde van de cryptovaluta die daarin stonden ongeveer 40.000 euro. Het bevriezen van de wallet garandeert dat er met het geld niets meer kan gebeuren omdat de eigenaar van de wallet er geen toegang meer toe heeft. Om vervolgens daadwerkelijk beschikking over de wallet te krijgen, moet een juridische traject tot formele inbeslagname leiden. Daartoe moesten onder meer vorderingen en rechtshulpverzoeken bij internationale partners gedaan worden. Een weg van de lange adem, die er uiteindelijk toe geleid heeft dat in april 2022 de cryptovaluta formeel door het OM in beslag werd genomen. Door de koerswijzigingen van de cryptovaluta is de waarde gestegen tot ongeveer 500.000 euro. Méér dan de Universiteit destijds betaalde.

Schadeloos stellen UM
Georges van den Eshof (officier van justitie cybercrime): “Er moeten nog juridische stappen gezet worden, maar het OM gaat er alles aan doen om dit gehele bedrag bij de Universiteit te krijgen. Zij hebben destijds ongeveer 200.000 euro aan losgeld betaald, maar de door hen geleden schade was natuurlijk veel groter. Denk aan de aanschaf van nieuwe systemen en de werkzaamheden om het netwerk weer operationeel te krijgen. De hoofddoelstelling van de inbeslagname is de Universiteit zoveel mogelijk schadeloos te stellen. Dat was ook een van de doelen in het ons opsporingsonderzoek.” Naast dit mooie resultaat, leerden de politie en het OM ook lessen van dit onderzoek. Metten Bergmeijer: “Dit is destijds door het cybercrimeteam Limburg opgepakt. De afgelopen jaren hebben we van dit en andere onderzoeken geleerd dat incident gedreven werken minder effectief is dan werken vanuit het grotere geheel. Dat is de reden voor de oprichting van de Ransomware Taskforce.” Lees daarover hier meer.

Aangifte doen loont
Metten Bergmeijer: “In het domein van cybercrime, en zeker waar het gaat om ransomware, is gebleken dat het aanhouden van verdachten weinig kansrijk is. Die bevinden zich immers vaak in landen waar Nederland geen internationale samenwerking mee heeft. We moeten dus uit een ander vaatje tappen. Aangiftes geven ons een cruciaal deel van de informatie die we daarvoor nodig hebben. Het helpt ons de criminaliteit beter te begrijpen en zo de plaatsen te vinden waar we criminelen het hardst kunnen raken. Criminelen moeten bijvoorbeeld met elkaar communiceren, hun geld witwassen of toegang krijgen tot systemen. We moeten onze pijlen richten op het verstoren, frustreren en voorkomen van het criminaliteitsproces. Deze aanpak passen we op dit moment toe in de Ransomware Taskforce waarin specialisten van de regionale cybercrimeteams en het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid samenwerken aan de verstoring, opsporing en preventie van ransomware volgens dit principe. We onderzoeken als politie of deze methodiek ook toepasbaar is voor de aanpak van andere vormen van cybercriminaliteit. Dit doen we als politie niet alleen. We sluiten hiervoor slimme allianties met onder andere bedrijven en onderwijsinstellingen in binnen en buitenland.”

 

]]>
50.84709789 5.68663436
Sint Geertruid - Dodelijke slachtoffer verkeersongeval https://www.politie.nl/nieuws/2022/juli/1/10-dodelijke-slachtoffer-verkeersongeval.html Het slachtoffer van het dodelijke verkeersongeval donderdagmiddag op de Langsteeg betreft een 83-jarige man uit de gemeente Eijsden-Margraten. Fri, 01 Jul 2022 10:02:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juli/1/10-dodelijke-slachtoffer-verkeersongeval.html 2022-07-01T10:02:00Z Het ongeval gebeurde toen een 53-jarige automobilist uit Heerlen door een manoeuvre op de verkeerde weghelft terecht kwam waar het slachtoffer reed. Het slachtoffer is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen van de frontale botsing. De 53-jarige bestuurder en een inzittende raakten licht gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De Verkeers Ongevallen Analyse van de politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

]]>
50.79467375 5.78001019
Kerkrade - Politie waarschuwt voor oplichtingspraktijken https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/30/10-politie-waarschuwt-voor-oplichtingspraktijken.html Donderdagochtend is een 33-jarige man uit Zülpich (Duitsland) om het leven gekomen op de Wiebachstraat. Er ontstaat een steeds beter beeld van wat er zich die donderdag heeft afgespeeld: een uit de hand gelopen vorm van oplichting en diefstal, waar de politie inmiddels een paar keer op gestuit is dit jaar. De politie wil mensen graag waarschuwen voor deze manier van doen en vooral ook voorkomen dat er meer slachtoffers gemaakt worden. daarom wordt nu de volgende informatie gedeeld in Nederland, maar ook in België en Duitsland, waar de oplichters ook actief lijken te zijn. Thu, 30 Jun 2022 14:27:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/30/10-politie-waarschuwt-voor-oplichtingspraktijken.html 2022-06-30T14:27:00Z Het 33-jarig slachtoffer had een afspraak met twee personen bij het Roda JC stadion (Wiebachstraat) in Kerkrade. Daar zou een zakelijke transactie plaatsvinden. Het slachtoffer bood via internet een woning te koop aan. Hierop werd gereageerd door Duits sprekende personen die zich voordeden als een Luxemburgse investeringsmaatschappij. Daarop volgden meerdere afspraken in Nederland waar de verkoop besproken werd. Behalve over de verkoop van de woning, werd er ook gesproken over het omwisselen van (zwart) geld. De oplichters wilden graag een groot geldbedrag omwisselen voor kleiner biljetgeld. Het slachtoffer had daarom op 23 juni een groot bedrag aan contant geld bij zich.

Op het moment dat het geld door het slachtoffer wordt overhandigd, rijden de twee verdachten er met hun auto hard vandoor. Het slachtoffer heeft dit waarschijnlijk willen voorkomen en is daarbij meegesleurd door de auto, waarna hij onder de auto van de verdachten terecht is gekomen. De man is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. De verdachten zijn er met het geld in hun auto vandoor gegaan. De politie heeft de zaak nog altijd in onderzoek.

De afgelopen maanden hebben meerdere slachtoffers zich in Zuid-Limburg gemeld, die op soortgelijke wijze zijn opgelicht en bestolen. Personen die zich voordoen als een Luxemburgse investeringsmaatschappij tonen interesse in vastgoed of andere dure spullen die online aangeboden worden. Deze mensen spreken vaak goed Duits. Ze willen vervolgens (deels) in contant geld of goud betalen of willen een deel hiervan omruilen. Door deze werkwijze bekend te maken, hoopt de politie dat toekomstige slachtoffers voorkomen worden. Het onderzoek naar de oplichting en diefstal in Kerkrade die afgelopen donderdag een dodelijke afloop kende, gaat onverminderd door. Dat geldt ook voor vergelijkbare gevallen die bij de politie bekend zijn. Bent u zelf slachtoffer geweest van een dergelijke oplichtingspraktijk? Of bent u daar mee in aanraking gekomen? Deel informatie dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

 

 

]]>
50.85374778 6.0081541
Buchten - Update onderzoek dood Enver Koljsi https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/30/10-update-onderzoek-dood-enver-koljsi.html In het onderzoek naar de dood van Enver Koljsi zijn nieuwe stappen gezet. Ook wordt er door het onderzoeksteam gekeken naar mogelijkheden om internationaal burgers bij het onderzoek te betrekken. Thu, 30 Jun 2022 09:48:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/30/10-update-onderzoek-dood-enver-koljsi.html 2022-06-30T09:48:00Z Er zijn nog altijd veel vragen over hoe Koljsi zijn dagen vulde en met wie hij contacten onderhield. Wel is inmiddels duidelijk dat hij geregeld in Duitsland en Oostenrijk verbleef en regelmatig terugkeerde naar zijn geboorteland Servië. Ook zou Koljsi over vastgoed in Duitsland beschikken. Koljsi  was verder bekend bij de Oostenrijkse en Duitse politie en justitie. Omdat Koljsi een zangcarrière had in Servië, is er vanuit dit land veel media-aandacht voor dit onderzoek. Overigens was Enver Koljsi ook bekend onder de naam Enver Kolašinac, terwijl hij bij voornaam ook Enky en/of Enko werd genoemd.

Het onderzoeksteam onderzoekt de mogelijkheden om in de eerder genoemde landen burgers te betrekken bij het onderzoek. De politie gaat samenwerking zoeken met haar collega’s in Duitsland, Oostenrijk en Servië.   Daarbij zal ook de eerder getoonde compositietekening van de mogelijke getuige onder de aandacht gebracht worden. Daarnaast is het onderzoeksteam benieuwd naar wat mensen in die landen kunnen vertellen over Koljsi’s bestaan in de genoemde landen.

Het onderzoeksteam gaat nog altijd uit van diverse scenario’s. Zo kan er sprake zijn van een conflict in de privé of zakelijke sfeer. Maar het is ook nog altijd niet uitgesloten dat een en ander zich mogelijk in het criminele circuit heeft afgespeeld. De politie blijft geïnteresseerd in alle informatie rondom het slachtoffer. Om die reden zal ook dit persbericht in Duitsland, Oostenrijk en Servië gepubliceerd worden.

]]>
51.04348272 5.81286239
Roermond - Kledingzaak overvallen https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/28/10-kledingzaak-overvallen.html Dinsdagavond werd een kledingzaak aan de Stadsweide overvallen. Daarbij raakte niemand gewond. De politie heeft onderzoek opgestart. Tue, 28 Jun 2022 20:15:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/28/10-kledingzaak-overvallen.html 2022-06-28T20:15:00Z De politie ontving rond 21:00 uur melding van een gewapende overval. Op het moment van het incident was er één medewerkster in de zaak aanwezig. Zij is niet gewond geraakt.

De overvallers waren een man en vrouw en gingen er na afloop met een buitgemaakt geldbedrag op een scooter vandoor in de richting van de Roerkade. Hun signalement is verspreid via Burgernet. Het betrof een man met een lichte huidskleur van ongeveer 30 jaar die een oranje pet droeg en een zwarte jas van het merk Armani. Daarnaast droeg hij zwarte schoenen met een witte zool. De vrouw was donker getint, had rood haar en droeg een zwarte pet met blauwe jas.

Heeft u iets gezien of gehoord of meer informatie? Neem dan contact op via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). In het onderzoek is de politie tevens op zoek naar camerabeelden. Beschikt u over relevante camerabeelden waarop de verdachten zijn vastgelegd? Stel deze dan voor het onderzoek beschikbaar via www.politie.nl/upload.

 

 

]]>
51.19987598 5.98913847
Maastricht - Update onderzoek overval TEFAF https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/28/10-update-onderzoek-overval-tefaf.html Het onderzoek naar de overval op de TEFAF is in volle gang. Omdat er veel vragen leven, wordt er middels dit persbericht een update over het onderzoek gegeven. Tue, 28 Jun 2022 13:19:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/28/10-update-onderzoek-overval-tefaf.html 2022-06-28T13:19:00Z Kort na de overval kon de politie twee personen aanhouden: een 22-jarige en een 26-jarige man, beide afkomstig uit België. Deze twee personen reden in een grijs voertuig met een Belgisch kenteken. Deze auto werd aan de kant gezet op de A2 voor de Willem Alexandertunnel in zuidelijke richting. Hun mogelijke betrokkenheid is nog onderwerp van onderzoek. Naar andere verdachten wordt nog uitgekeken. De overval vond plaats op een stand van een juwelier. Daarbij zijn sieraden buitgemaakt. Aanvullende details over de buit worden op dit moment niet verstrekt.

Kort na de overval werden ook de politiehelikopter en speurhonden van de Landelijke Eenheid ingezet. De politie hoort getuigen en heeft camerabeelden veilig gesteld. Op de locatie van de TEFAF (MECC) wordt tevens forensisch onderzoek verricht. Direct na de overval werden de A2 en de Koning Willem Alexandertunnel afgesloten. Deze werden later in de middag weer opengesteld.

Beschikt u over relevante camerabeelden die u nog niet beschikbaar heeft gesteld aan de politie? Doe dit dan alsnog via het formulier onderaan dit bericht. Was u getuige of heeft u meer informatie? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

De overval zorgt voor veel (internationale) media-aandacht. In het onderzoeks- en opsporingsbelang kan er op dit moment niet meer informatie worden vrijgegeven. Zodra dit wel het geval is, wordt dit via de sociale media-kanalen van Politie Limburg en via www.politie.nl alsnog gepubliceerd.

]]>
50.85296714 5.69953038
Maastricht - Twee aanhoudingen na overval op TEFAF in Maastricht https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/28/10-twee-aanhoudingen-na-overval-op-tefaf-in-maastricht.html Dinsdagmorgen rond 11.30 uur kwam bij de politie de melding binnen van een gewapende overval op de TEFAF in Maastricht door vier personen. Daarbij raakte niemand gewond en is door de overvallers buit gemaakt. Het politieonderzoek dat meteen is opgestart heeft kort na de overval geleid tot twee aanhoudingen. Tue, 28 Jun 2022 11:41:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/28/10-twee-aanhoudingen-na-overval-op-tefaf-in-maastricht.html 2022-06-28T11:41:00Z De Koning Willem Alexandertunnel en enkele wegen in en rond Maastricht zijn afgezet voor het politieonderzoek.  De TEFAF was na de melding tijdelijk ontruimd. Op dit moment is de beurs weer toegankelijk voor bezoekers.

Opsoring verdachten
Het politie onderzoek gaat in volle gang door. De focus ligt op de opsporing van de verdachten. Op dit moment is geen verdere informatie beschikbaar.   

]]>
50.85296714 5.69953038
Heerlen - Stickeractie als geheugensteuntje tegen telefonische oplichting https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/28/stickeractie-als-geheugensteuntje-tegen-telefonische-oplichting.html Het aantal aangiften in Limburg tegen zogeheten ‘bankhelpdeskfraude’ is in een jaar tijd verdriedubbeld. Bij dit soort criminaliteit doen oplichters zich voor als medewerker van een bijvoorbeeld een bank. Zij zetten mensen onder druk om hun pinpas, pincode of andere gegevens af te staan. Vooral vijftig plussers zijn hier het slachtoffer van. Politie Heerlen en gemeente Heerlen zijn vandaag een stickeractie gestart in de vorm van delfts blauwe tegeltjes met typische tegeltjeswijsheden. Ze zijn bedoeld als waarschuwing en geheugensteuntje. Handig om op de telefoon of de deur te plakken! Vanaf 28 juni zijn de stickers (gratis) verkrijgbaar bij Politie Heerlen (Stationstraat 13E) of in de publiekshal van het gemeentehuis gemeente Heerlen (Geleenstraat 25). Tue, 28 Jun 2022 07:00:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/28/stickeractie-als-geheugensteuntje-tegen-telefonische-oplichting.html 2022-06-28T07:00:00Z Wat precies is bankhelpdeskfraude?
Bij dit soort fraude doen oplichters zich voor als behulpzame medewerkers van de bank. Zij bellen plotseling op en zetten mensen onder druk met babbeltrucs. Ook weten ze soms al veel gegevens van het slachtoffer. Of een zogenaamde bankmedewerker meldt zich aan huis, om te “helpen” met een probleem. Deze oplichter probeert de inloggegevens van telefoon, tablet en bankrekening te krijgen, of simpelweg de bankpas met pincode.

Zie ook: https://www.politie.nl/onderwerpen/telefonische-oplichting.html

 “Belangrijk is dat burgers deze vormen van bankhelpdeskfraude gaan herkennen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden” vertelt teamchef van Politie Heerlen, Ali Sabri. “Door samen te werken met gemeente Heerlen verwachten we de burgers beter te kunnen bereiken, te waarschuwen, preventiemiddelen verschaffen en zo het aantal slachtoffers te verminderen.”

Roel Wever, burgemeester Heerlen en cyberburgemeester Limburg: “Dit soort fraudegevallen is flink gestegen. Dat is zorgelijk. Mensen kunnen daar zelf iets aan doen door zich goed te informeren. En, ik zou het mooi vinden als ook anderen stilstaan bij de ouderen en kwetsbaren in hun familie of omgeving. Hoe weerbaar zijn ze eigenlijk? Je kunt ze waarschuwen en helpen zich veiliger en zekerder te voelen. Alleen dat is al veel waard.” 

Bankhelpdeskfraude herkennen  
Een bankmedewerkers zal nooit vragen nooit naar uw banksaldo, ook niet als controlevraag. Een bank zal nooit bellen om geld over te maken naar een andere rekening, een ‘kluisrekening’ of ‘veilige’ rekening. Een bank zet u niet onder druk om snel te handelen en heeft zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Krijgt u een telefoontje hierover? Ga hier niet in mee en beëindig het gesprek. Bel vervolgens zelf uw bank op zodat u het verhaal kunt controleren.

Wethouder Peters, verantwoordelijk voor het ouderenbeleid: “Omdat vijftig plussers vaak de dupe zijn van deze vorm van cybercriminaliteit is het ontzettend belangrijk om hen bewust te maken van de handelswijze van deze oplichters, daar draagt deze campagne aan bij. Dus ik zal er dan ook voor zorgen dat deze stickers bij de diverse ouderenplatforms in de stad te verkrijgen zijn.”

Slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude?

  • Doe altijd aangifte bij de politie, dat kan via 0900 -8844 of via de website https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.
  • Bel direct uw bank op en volg de aanwijzingen op van de bankmedewerker
  • ­Deel uw verhaal met vrienden en kennissen. Zo helpt u voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt.

 

 

]]>
Afbeeldingen worden getoond in het nieuwsbericht op de website.

]]>
50.88800888 5.97859521
Brunssum - Verdachte schietincident Brunssum aangehouden https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/27/verdachte-schietincident-brunssum-aangehouden.html De politie heeft zaterdag een 55-jarige man uit de gemeente Roerdalen aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een schietincident aan het Treebeekplein in Brunssum. Dit incident vond afgelopen vrijdagavond plaats. De verdachte is aangehouden in België. Mon, 27 Jun 2022 10:06:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/27/verdachte-schietincident-brunssum-aangehouden.html 2022-06-27T10:06:00Z In verband met het onderzoek kan momenteel geen verdere informatie worden gedeeld. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord dat met het schietincident in verband kan worden gebracht. Zij worden verzocht contact met de politie op te nemen. Dat kan via het reguliere politienummer 0900-8844 of anoniem via Stichting M, te bereiken op 0800-7000.

 

]]>
50.93539005 5.94705983
Maastricht - Gewelddadige beroving Maastricht in Opsporing NL https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/27/gewelddadige-beroving-maastricht-in-opsporing-nl.html Medio april werd een man op de kruising Aert van Trichtweg met de Proosdijweg meermaals gestoken en met geweld naar de grond geduwd. Beelden van de verdachten worden maandagavond gedeeld in het televisieprogramma Opsporing NL. Mon, 27 Jun 2022 08:21:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/27/gewelddadige-beroving-maastricht-in-opsporing-nl.html 2022-06-27T08:21:00Z Het slachtoffer liep als gevolg van het incident meerdere botbreuken en verwondingen op. In een eerder stadium werden al beelden van de verdachten vrijgegeven. Deze beelden waren echter op het verzoek van het Openbaar Ministerie geblurd. Inmiddels mogen de beelden ongeblurd vrijgegeven worden. Dat gebeurt maandagavond in Opsporing NL. Op die manier werkt de politie naar de identiteit van de verdachten toe. 

Opsporing NL is maandagavond om 20.30 uur te zien op RTL5.

]]>
50.84599276 5.67630505