Nieuws | Overijssel | politie.nl https://rss.politie.nl/rss/nb/provincies/overijssel.xml RSS feed nieuws voor de provincie Overijssel nl Mon, 04 Jul 2022 00:35:05 GMT 2022-07-04T00:35:05Z nl Hengelo - Verdachte aangehouden voor woningoverval Hengelo https://www.politie.nl/nieuws/2022/juli/1/02-verdachte-aangehouden-voor-woningoverval-hengelo.html Donderdag 30 juni is een man overvallen in zijn woning aan de Carl Muckstraat in Hengelo. Dezelfde avond werd een 36-jarige man uit Hengelo aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Fri, 01 Jul 2022 09:20:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juli/1/02-verdachte-aangehouden-voor-woningoverval-hengelo.html 2022-07-01T09:20:00Z Rond 21.00 drong een man de woning binnen van het slachtoffer. Hij bedreigde en mishandelde het slachtoffer. Daarna pakte de man de autosleutels van het slachtoffer en dwong hij hem om samen met hem in de auto te stappen. De man reed met hoge snelheid weg en stopte even later in de Dinant Dijkhuisstraat. Het slachtoffer kon daarop ontsnappen en wist bij iemand aan te bellen. De man reed daarop met hoge snelheid weg. Niet veel later kreeg de politie een melding dat de gestolen auto in de Elshofstraat in Enschede zou staan. De verdachte werd even later aangetroffen in de Ringoverstraat en aangehouden.

Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen en camerabeelden gezocht

Ondanks dat er een verdachte is aangehouden is de politie op zoek naar mensen die meer informatie hebben over deze overval.

 • De verdachte is samen met het slachtoffer weggereden in een grijze Renault Clio. Wie heeft deze auto met hoge snelheid zien rijden tussen 21.00 uur en 23.00 uur in Hengelo of Enschede?
 • Wie heeft iets opvallends gezien of gehoord rond het tijdstip van de overval?
 • Wie heeft er camera- of dashcambeelden?

Als u meer informatie heeft kunt u contact met ons opnemen via 0900-8844.

2022295292 AC 

 

]]>
52.28453251 6.8309131
Hengelo - Politie en justitie leggen grote cocaïnelijn vanuit curaçao naar Oost-Nederland bloot door intensief onderzoek https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/30/o2-oost-nederland-politie-en-justitie-leggen-grote-cocainelijn-vanuit-curacao-naar-oost-nederland-bloot-door-intensief-onderzoek.html Op dit moment worden 13 panden in heel Nederland én Duitsland doorzocht. Thu, 30 Jun 2022 19:06:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/30/o2-oost-nederland-politie-en-justitie-leggen-grote-cocainelijn-vanuit-curacao-naar-oost-nederland-bloot-door-intensief-onderzoek.html 2022-06-30T19:06:00Z  Vanavond hebben we 7 personen aangehouden op diverse locaties in Nederland. Deze personen worden verdacht van betrokkenheid bij handelen en smokkelen van cocaïne afkomstig uit Curaçao. Met het oprollen, het verstoren van deze cocaïnelijn en het afpakken van de criminele gelden willen politie en justitie een bijdrage leveren aan het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid en veiligheid. 

Speciale zoekploeg defensie


Op dit moment vinden doorzoekingen op 13 locaties, waaronder Hengelo, Enschede, Silvolde, Vlaardingen, Wateringen, Delft, IJmuiden, Amsterdam, Megchelen en Vreden (Duitsland) in woningen, loodsen en schuren, plaats. Hierbij worden speciale drugs/geldhonden ingezet en samengewerkt met een bijzondere zoekploeg van defensie. Defensie beschikt over gespecialiseerde zoekteams die moeilijke zoekopdrachten kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of in ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. 
De zoekspecialisten gebruiken al hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Met een grondradar kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem kijken. Andere apparatuur wordt gebruikt om door muren en objecten te kijken om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken.

Misdaad loont niet


Bij aantreffen van interessante en waardevolle goederen zullen de aanwezige rechercheurs deze ‘afpakken’ omdat ze mogelijk gekocht zijn met crimineel geld. Tevens wordt ook administratie, gegevensdragers, contant geld, wapens en goederen in beslaggenomen die kunnen bijdragen aan de bewijsvoering. Over de hoeveelheid aangetroffen mogelijke cocaïne wordt op dit moment geen nadere mededelingen gedaan. 

Samen tegen ondermijning


Ondermijnende criminaliteit bestaat uit alle vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de integriteit van onze maatschappij. Kenmerkend voor ondermijning is de vermenging van onder- en bovenwereld. Ondermijnende criminaliteit tast het vertrouwen in overheid en in de rechtstaat aan. Daarom is het belangrijk hier effectief tegen op te treden. Om gezamenlijk een vuist te maken tegen de onderwereld is het belangrijk dat de overheidspartners hun krachten bundelen en duidelijk zicht krijgen op wat er speelt. 

Daarom werken we naast defensie, de diverse politie-eenheden, internationale samenwerkingsverbanden ook samen met de belastingdienst. Aangezien zij ook de mogelijkheden hebben om financiële fraude en misstanden aan te pakken. 

Meer weten over ondermijning

]]>
52.22080699 6.87778818
Zwolle - Identiteit onbekende overleden man Zwolle bekend https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/30/02-identiteit-onbekende-overleden-man-zwolle-bekend.html De identiteit van de overleden man die op 20 mei bij het Schevemolenpad in Zwolle was aangetroffen is bekend. Het lichaam van de man is overgedragen aan de familie. Thu, 30 Jun 2022 06:38:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/30/02-identiteit-onbekende-overleden-man-zwolle-bekend.html 2022-06-30T06:38:00Z Kort na het aantreffen van de man plaatsten we een oproep omdat we de identiteit van de man niet konden vaststellen. Hierop hebben verschillende mensen contact opgenomen. Het onderzoeksteam wil iedereen bedanken die informatie heeft doorgegeven.

Al snel na het aantreffen werd vastgesteld dat er geen sprake was van een misdrijf. Omwille van de privacy van de nabestaanden delen we geen verdere informatie. 

]]>
52.51868566 6.11836368
Twente - Twente samen in de strijd tegen ondermijning https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/28/02-twente-samen-in-de-strijd-tegen-ondermijning.html In de week van 20 t/m 24 juni vond de week tegen ondermijning plaats waarbij diverse partners en instanties de handen ineen hebben geslagen tegen ondermijning. Een week met allerlei integrale controles, bewustwordingsactiviteiten en voorlichting in diverse Twentse gemeenten. Het accent lag dit keer op mensenhandel. Er werden controles uitgevoerd bij adressen voor huisvesting van arbeidsmigranten en er vond controle plaats in de prostitutiesector en bij massagesalons. Kenniscentrum Mensenhandel Twente heeft dit moment aangegrepen om hun tweede regionale publiekscampagne af te trappen genaamd ‘onzichtbaar maar waar’. Tue, 28 Jun 2022 09:43:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/28/02-twente-samen-in-de-strijd-tegen-ondermijning.html 2022-06-28T09:43:00Z Burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente is portefeuillehouder Mensenhandel voor de regio Twente: “Het lastige aan mensenhandel is dat het veel verschillende gezichten heeft en daardoor moeilijk op te sporen is. Twente berust daar niet in en investeert in de opsporing en aanpak van deze mensonterende vorm van ondermijning. Door gezamenlijk op te trekken met politie, justitie, gemeenten, de belastingdienst, sociale dienst en andere partners.”

Resultaten Week tegen Ondermijning

 • Bij meerdere controles op uitbuiting van arbeidsmigranten werden in totaal 48 personen aangetroffen die niet in de Basisregistratie Personen (BRP) waren ingeschreven. Ook was er op een aantal adressen onduidelijkheid over de BRP inschrijvingen. Een inschrijving in de BRP is nodig voor het verkrijgen van een Burgerservicenummer. En dat nummer is weer nodig om legaal in Nederland te mogen werken. In een aantal gevallen konden personen ter plaatse worden ingeschreven in de BRP. Voor andere gevallen worden nader onderzoek gedaan of zijn mensen uitgenodigd voor een gesprek.
 • Tijdens deze controles op woon- en bedrijfsadressen werd in een aantal (kamerverhuur)panden geconstateerd dat de brandveiligheid niet in orde was.
 • Met verschillende uitzendbureaus en werkgevers zijn gesprekken gevoerd over de wettelijke eisen en verplichtingen, ook in relatie tot de huisvestiging van arbeidsmigranten. Deze bewustwordingsgesprekken werden over het algemeen goed ontvangen.
 • Tijdens een controle van vijf massagesalons werd bij één salon geconstateerd dat er tegen betaling seksuele handelingen werden aangeboden. Hier zal tegenop getreden worden.
 • Bij controle van een aantal seksinrichtingen troffen de Sociale Recherche Twente en de Belastingdienst vermoedelijke signalen van mensenhandel en uitkeringsfraude aan. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.
 • Middels een ‘fake-afspraak’ is op twee adressen geconstateerd dat er sprake is van illegale prostitutie. Alle vier betrokken dames hadden geen vergunning. Voor beide woningen volgt nader onderzoek.
 • In een oud bedrijfspand was sprake van illegale bewoning. Dit wordt door de lokale handhaving opgepakt.

Buitengebied en ondermijning

 • In het buitengebied ging gemeente met boa’s, sociale recherche, politie, Omgevingsdienst Twente en erfcoaches ‘de boer op’. Circa 100 boerenlocaties werden bezocht met als doel bewoners te informeren over de gevaren van drugslabs in het buitengebied en om de meldingsbereidheid te vergroten.
 • De gemeenten Rijssen-Holten, Wierden en Hellendoorn organiseerden de eerste werkgroepbijeenkomst in het kader van het Keurmerk Veilig Buitengebied. Samen met vele veiligheidspartners zijn afspraken gemaakt om met elkaar de samenwerking het komende jaar handen en voeten te geven.
 • In de week voorafgaand en tijdens de week tegen ondermijning is er in Twente op verschillende plekken een busje en aanhanger geplaatst. Het busje en de aanhanger zaten vol met ‘vaten en materialen’ die gebruikt kunnen worden voor de productie van drugs. Doel van de actie was om aandacht te vragen voor drugscriminaliteit en te onderzoeken in hoeverre inwoners in Twente bereid zijn een verdachte situatie bij de politie of gemeente te melden. Meer informatie over de resultaten van de ze actie is te vinden op politie.nl

Effectieve samenwerking

De samenwerkende diensten maakten goed gebruik van elkaars expertise tijdens de integrale controles. De week tegen ondermijning heeft netwerken versterkt en de uitwisseling van ideeën op gebied van vernieuwing bevorderd. De actieweek leidt tot een aantal vervolgonderzoeken. Informatie die is verkregen tijdens de controles wordt komende tijd gecontroleerd door betrokken instanties, bijvoorbeeld door de Belastingdienst en de Sociale Recherche Twente. Wanneer er aanleiding toe is volgen hieruit nog handhavingsacties, zoals bestuurlijke rapportages of fiscale vorderingen.

Publiekscampagne ‘Onzichtbaar maar waar’

Vorig najaar hield het in mei 2021 opgerichte Kenniscentrum Mensenhandel Twente haar eerste publiekscampagne. Er werden toen foto’s ingezet waarop de 14 Twentse burgemeesters en wethouders te zien waren met een rood touw bij een kombord in hun gemeente. Hiermee lieten zij zien dat mensenhandel overal kan voorkomen en dat we in Twente samen optrekken in de strijd tegen mensenhandel. Tijdens de week tegen ondermijning is de tweede campagne gelanceerd. Vier weken lang wordt er op social media en in de straten van Twente aandacht gevraagd voor mensenhandel. Voor veel mensen is mensenhandel een ver-van-hun-bed-show maar hoewel vaak onzichtbaar vindt mensenhandel ook in Twente plaats. De campagne is bedoeld om extra bekendheid te geven aan het bestaan van het kenniscentrum, maar nog belangrijker: de bewustwording in de Twentse samenleving over mensenhandel te vergroten. Een heel actueel thema gezien ook de verhoogde risico’s op uitbuiting onder Oekraïense vluchtelingen.

]]>
52.22080699 6.87778818
Almelo - Politie houdt drie personen aan in verband met ernstig geweldsincident https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/26/02-almelo-getuigenoproep-ernstig-geweldsincident.html De politie in Almelo hield op zaterdag 25 juni drie personen aan op verdenking van betrokkenheid bij een ernstig geweldsincident. Daarbij raakte een 37-jarige man uit Almelo gewond. Hij is mogelijk tegen zijn wil vastgehouden in een woning aan De Merel. Sun, 26 Jun 2022 10:52:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/26/02-almelo-getuigenoproep-ernstig-geweldsincident.html 2022-06-26T10:52:00Z Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar, onder andere in de woning. De verdachten werden rond 17.00 uur in de betreffende woning aangehouden. Het zijn een mannelijke en vrouwelijke bewoner en een 41-jarige man uit Almelo. Zij zitten vast en worden gehoord over hun betrokkenheid bij het incident. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

]]>
Getuigenoproep

Mogelijk hebben mensen iets verdachts of opvallends gezien rond de woning aan De Merel in Almelo. Dat soort informatie kan helpen in het onderzoek. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie. Dat kan telefonisch via 0900-8844 en online via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.   

2022285203 FjB

]]>
52.35771367 6.65988227
Haaksbergen, Ambt Delden, Borne, Hengelo, Almelo, Wierden - Bus en aanhanger met 'drugsvaten' zorgt voor meldingen van Twentse inwoners https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/24/02-bus-en-aanhanger-met-drugsvaten-zorgt-voor-meldingen-van-twentse-inwoners.html De afgelopen weken heeft op verschillende plekken in Twente een bus en aanhanger vol met ‘drugsvaten en materialen’ voor de productie van drugs gestaan. Met deze actie vragen politie en gemeenten in Twente aandacht voor het thema drugscriminaliteit en werd er gekeken in hoeverre inwoners bereid zijn een verdachte situatie te melden. Veel inwoners van Twente namen de moeite om een melding van de verdachte situatie te maken. * Fri, 24 Jun 2022 11:06:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/24/02-bus-en-aanhanger-met-drugsvaten-zorgt-voor-meldingen-van-twentse-inwoners.html 2022-06-24T11:06:00Z Volgepakte zwarte bus

Tussen 3 en 16 juni stond er op een drietal plekken in Twente een zwarte lokbus volgepakt met vaten en materialen die gebruikt kunnen worden voor de productie van drugs. Door de ramen van het busje was duidelijk te zien dat het om een verdachte situatie ging.

 • In het buitengebied van Haaksbergen (Haaksbergerveen) stond de bus zes dagen. 7 keer werd er contact gezocht met de politie. Hierbij ging het in twee gevallen om bewoners uit Haaksbergen. In de andere 5 gevallen betrof het mensen van buiten de regio.
 • In Ambt Delden, op de parkeerplaats bij Twickel aan de veldweg, werd slechts één keer een melding gemaakt. De bus stond er vijf dagen. De melding op deze toeristische plek was afkomstig van een collega van de politie buiten dienst. Ook de Boa/Toezichthouder heeft geen meldingen gehad. Geconstateerd werd dat op deze plek veel mensen zijn langsgekomen en bij de bus hebben gestaan. Dit leverde geen meldingen op.
 • In Borne stond de bus aan het Spanjaardgemaal aan de rand van de woonwijk Bornsche Maten. Dat het hier om een locatie bij een woonwijk ging werd al snel duidelijk. Na twee dagen stond de teller op 17 meldingen, waarna de bus is weggehaald.

De actie werd op zaterdag 18 juni afgesloten in Hengelo, waar de politie in het centrum aanwezig was met de bus en een Escape Room. Ook werd er op verschillende plekken in de binnenstad een drugsdumping in scene hebben gezet.

Danny Kuiper, Senior Milieu bij de politie met onder andere focus op synthetische drugs(afval): ‘’Een succesvolle actie waar we naast aandacht voor en bewustwording rondom het thema ook een aantal interessante observaties hebben kunnen doen. Zo was duidelijk dat, ondanks dat in de buitengebieden en er op de gekozen locaties veel mensen langskwamen, er daar een stuk minder gemeld is dan bij de locatie aan de rand van een woonwijk.’’

Aanhanger met vaten en grondstoffen

Een week later, tussen 17 en 24 juni, heeft er op drie locaties in Twente ook een aanhanger gestaan die was volgepakt met vaten met erop etiketten die suggereerden dat er grondstoffen in zaten waarmee je drugs zou kunnen produceren. De aanhanger was deels afgedekt met een zeil, maar voorbijgangers konden duidelijk zien wat eronder zat.

 • In Almelo stond de aanhanger drie dagen lang tegenover een bankje aan de Gravenallee. Vanwege het mooie weer waren er deze dagen veel fietsers en wandelaars op de been in dit gebied. Bij de politie waren na drie dagen 9 meldingen binnengekomen en 6 meldingen bij de groene Boa actief in dit gebied.
 • In Wierden stond de aanhanger twee dagen aan de Ypeloweg, een zandpad voor de Keursweg. De politie kreeg 5 meldingen op deze locatie. De Boa in Wierden ontving ook twee meldingen van collega’s van de buitendienst.
 • In Hellendoorn stond de aanhanger ruim twee dagen op de parkeerplaats aan Schuilenburgerweg, ter hoogte van de brug over de Regge. Bij de politie kwamen 6 meldingen binnen over de aanhanger. Een aantal melders deden melding vanwege de lange tijd dat deze aanhanger er stond en een aantal melders legden de connectie met mogelijk drugsafval.

Martin Meuzelaar, betrokken bij de actie en bij de politie verbonden aan het Ondermijningslab dat zich bezighoudt met onder andere preventie en bewustwording op ondermijning: ‘’Binnen het Ondermijningslab werken we met veel verschillende partijen, zoals gemeenten, het RIEC, OM en Belastingdienst samen aan preventie, innovatie en bewustwording binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Deze actie past mooi bij wat we met het Ondermijningslab beogen, namelijk de betrokkenheid van de inwoners van Twente vergroten bij dit gezamenlijke probleem.’’

Lokale aandacht en regionale samenwerking

In Twents verband wordt er vanuit het Platform IVZ Twente regionaal samengewerkt op verschillende veiligheidsthema’s, waaronder ondermijning en drugscriminaliteit. Jorrit Eijbersen, burgemeester van de Gemeente Hellendoorn, stak gelijk de vinger op om de aanhanger ook op een plek in de Gemeente Hellendoorn te laten staan. ‘’Het is van belang blijvend en op verschillende manieren aandacht te vragen voor drugscriminaliteit, de daarmee samenhangende drugsdumpingen en onderliggende ondermijnende criminaliteit. Zo zijn we inmiddels samen met de Gemeenten Rijssen-Holten en Wierden met het Keurmerk Veilig Buitengebied van start gegaan en gaan hier de komende tijd met lokale partners, ondernemers en inwoners hard mee aan de slag. Voorkomen is beter dan genezen en daarom is alertheid noodzakelijk. Iedereen die iets verdachts ziet of daarover twijfelt, raad ik aan contact op te nemen met de politie of Meld Misdaad Anoniem.’’

Herken de signalen

Ziet, hoort of ruikt een inwoner onraad? Dan is melden van groot belang. De politie kan vervolgens een goede inschatting maken. Meld altijd, want een klein signaal kan al duiden op criminaliteit en een melding kan een grote bijdrage hebben aan de aanpak ervan. Verdachte signalen:

 • activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen
 • onbekende voertuigen (bestel- of vrachtwagens)
 • een chemische geur van anijs, amandel, aceton of ammoniak
 • jerrycans en blauwe vaten met chemicaliën
 • afgeschermde deuren of ramen
 • geluiden van afzuiginstallaties
 • overmatige beveiliging met camera’s

Belangrijk is om (een busje of aanhanger met) drugsafval niet aan te raken, tegen aan te duwen of schoppen en geen sigaret in de buurt op te steken. Houd altijd afstand. Inwoners die liever anoniem melding willen doen kunnen bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie ontvangt dan de melding, de inwoner blijft volledig anoniem.

*Eventuele meldingen die via Meld Misdaad Anoniem zijn gedaan zijn in deze resultaten nog niet meegenomen.

]]>
Afbeeldingen worden getoond in het nieuwsbericht op de website.

]]>
52.15550342 6.75586459
Oost-Nederland - Politie Oost-Nederland start onderzoek na inbeslagname cocaïne door Italië https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/16/02-politie-oost-nederland-start-onderzoek-na-inbeslagname-cocaine-door-italie.html De Regionale Recherche van Oost-Nederland is een onderzoek gestart nadat vorige week bekend werd dat Italië ruim 4,3 ton aan cocaïne in beslag heeft genomen dat afkomstig was van een Colombiaans drugskartel. Italië vaardigde naar aanleiding daarvan 38 arrestatiebevelen uit, waaronder in Nederland. Thu, 16 Jun 2022 13:02:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/16/02-politie-oost-nederland-start-onderzoek-na-inbeslagname-cocaine-door-italie.html 2022-06-16T13:02:00Z Het onderzoek van de Italiaanse opsporingsdiensten geeft politie Oost-Nederland aanleiding om te onderzoeken of er vanuit Oost-Nederland ook betrokkenheid is bij grootschalige drugsproductie en –handel. Omdat het onderzoek loopt zijn we terughoudend met het delen van verdere informatie. Het onderzoek dat de Regionale Recherche doet, staat los van het onderzoek van de Italiaanse opsporingsdiensten.

]]>
Geprioriteerd thema

Drugshandel valt onder ondermijnende criminaliteit en is daarom door de politie en het Openbaar Ministerie een geprioriteerd thema. Drugshandel is een vorm van zware en georganiseerde misdaad. Niet alleen gaat het gepaard met ernstig geweld, criminelen maken ook (soms onder druk) gebruik van diensten van burgers en bedrijven uit de bovenwereld. Met illegaal verdiend geld breiden criminelen hun activiteiten uit en bovendien wordt crimineel vermogen gebruikt om bijvoorbeeld panden van te kopen en het vermogen op die manier weer wit te wassen. Zo worden ook mensen zonder verkeerde bedoelingen de criminaliteit ingetrokken, waardoor de samenleving minder veilig en dus ondermijnd wordt.

We vinden het belangrijk om hierover een signaal af te geven, omdat misdaad niet mag lonen. Als het onderzoek het toelaat communiceren we erover, zodat de burger weet wat we doen en waar we hulp kunnen gebruiken.

]]>
Wat u kunt doen

In de aanpak van ondermijnende criminaliteit werken we samen met lokale, regionale, nationale en internationale partners. Burgers zien we als belangrijke lokale partners, omdat zij de oren en de ogen van de wijk zijn. U bent dus belangrijk voor ons als het gaat om het doorgeven van signalen.

Als u het gevoel heeft dat er iets niet klopt, dat iemand onverklaarbaar vermogen heeft of als u vermoedt dat ergens sprake is van drugsproductie of –handel, meld het dan. Bij spoed mag u natuurlijk 112 bellen, maar u kunt uw vermoedens ook bespreken met de wijkagent of door te bellen naar 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Met uw informatie krijgen we zicht op wat er speelt in de wijk. Dat helpt om criminele activiteiten te stoppen en daarmee criminele netwerken te frustreren. Zo blijft uw wijk veilig.

]]>
52.44433722 6.44313781
Hellendoorn - Een verdachte vast na eerdere poging overval https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/15/02-een-verdachte-vast-na-eerdere-poging-overval.html Op vrijdag 10 juni is er een poging tot een overval gedaan op een supermarkt aan de Dorpsstraat. Bij de overval waren twee daders betrokken. De recherche heeft inmiddels een verdachte aangehouden, dit betreft een 19-jarige man uit de gemeente Hof van Twente. Wed, 15 Jun 2022 14:30:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/15/02-een-verdachte-vast-na-eerdere-poging-overval.html 2022-06-15T14:30:00Z Een verdachte bedreigde een kassamedewerkster met 'n op een vuurwapen lijkend voorwerp. Buiten stond de tweede verdachte met een scooter. De twee verdachten zijn na de poging weggereden. Naar aanleiding van een burgernetmelding hebben een aantal getuigen zich gemeld.
Met de ontvangen informatie en het verdere onderzoek hebben wij een van de verdachten aangehouden; hij wordt morgen voorgeleid bij de rechter commissaris van het Openbaar Ministerie.

2022258578

]]>
52.41390857 6.4503287
Almelo - Verdachte aangehouden na twee overvallen in Almelo https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/9/02-verdachte-aangehouden-na-twee-overvallen-in-almelo.html Op vrijdag 3 en dinsdag 7 juni vonden in Almelo twee overvallen plaats op respectievelijk een cadeau- en kansspelwinkel en een tankstation. In beide gevallen werd niets buitgemaakt en raakte gelukkig niemand gewond. Thu, 09 Jun 2022 14:13:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/9/02-verdachte-aangehouden-na-twee-overvallen-in-almelo.html 2022-06-09T14:13:00Z Naar aanleiding van de twee overvallen kwamen tips bij de politie binnen, die van meerwaarde waren voor het onderzoek. Dit leidde de politie uiteindelijk naar een minderjarige verdachte uit Almelo. De jongeman is aangehouden en zal op een later moment worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. 

^JH 2022253188 / 2022246401

]]>
52.35771367 6.65988227
Kampen - Grote hennepkwekerij aangetroffen in Kampen https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/7/02-kampen-grote-hennepkwekerij-aangetroffen-in-kampen.html De politie heeft dinsdagochtend 7 juni een hennepkwekerij met ruim 1800 planten aangetroffen in Kampen. De kwekerij was ondergebracht in een bedrijfspand aan de Industrieweg. Een 29-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats probeerde weg te komen en is aangehouden. Tue, 07 Jun 2022 15:45:00 GMT https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/7/02-kampen-grote-hennepkwekerij-aangetroffen-in-kampen.html 2022-06-07T15:45:00Z In het bedrijfspand was een complete extra wand geplaatst, om de kwekerij aan het zicht te onttrekken. Het pand was verder zo verbouwd, dat er kon worden geslapen en gewoond. De kwekerij is inmiddels geruimd.

Levensgevaarlijk

Hennepkwekerijen zijn levensgevaarlijk. Onder meer door brand- en ontploffingsgevaar door kortsluiting, oververhitting en lekkage. Denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Mogelijke signalen dat er ergens een hennepkwekerij is:
- Een sterke hennepgeur;
- Uitgebreide timmeractiviteiten voor de aanleg van de plantage, zonder een duidelijke verbouwing;
- De woning lijkt niet bewoond, af en toe komt iemand een uurtje langs (om de planten water te geven);
- Constant zoemend of ronkend geluid van luchtafzuiging;
- Onbekende voertuigen waar eens in de paar weken grote dozen of vuilniszakken worden in- en uitgeladen.

Melden

Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900 - 8844 of meld het bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

^SV 2022164670

]]>
52.58192454 5.88535286